Utelivet i Lillestrøm GJENNOM EN kveld

Tekst og Foto: Adrian Rangnes

Utelivet i Lillestrøm blir stadig større, men Klimt har vært der siden 2003, siden den tid har de byttet eiere, forandret konseptet og pusset opp flere ganger. De har café på dagtid og nattklubb på kveldstid. Her finner du store lokaler og et bredt utvalgt av alkohol.

Konkurransen ligger derimot kun 10 minutter unna med tog - nemlig Oslo. Byfesten, Ølfestivalen og Norges varemesse gir mye inntekter til utelivet i Lillestrøm. Det er slik de holder seg konkurransedyktig med Oslo.

Selv om bransjen ikke er beryktet til å være så eksklusiv krever det mye for å være en god bartender. Kristian (22) har jobbet på Klimt i seks år. På de årene han har hatt forskjellige stillinger. Fra ryddehjelp til garderobe til cover. Som bartender er det viktig å være fokusert, samtidig som ferdighetene og kunnskapen om alkohol skal være på plass. De jobber tett sammen med sine kollegaer og de har et godt forhold til hverandre.

I de to etasjene spiller DJ-ene forskjellig musikk slik at stemningen blir annerledes i etasjene.

Det blir mye fort mye rot i den hektiske hverdagen til bartenderne.

Klokken 03:00 stenger baren og kundene må forlate Klimt. Selv om kvelden er over for de fleste, har de ansatte fortsatt mye å gjøre før de er ferdige på jobb.

Etter stengetid står alle ansatte på for å gjøre alt klart før det åpner igjen kl 12. Vaktene koster gulvet, det vaskes og ryddes. Alt skal være rent og pent før de går rundt halv 5.

Created By
Adrian Rangnes
Appreciate

Credits:

Adrian Rangnes

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.