Loading

Stedentrip Rome 2 St. Pieter, het Pantheon en het Tibereiland

Vandaag, maandag 27 maart 2017, staat o.a. het St. Pieterplein op het programma. Marianne is hier al eerder geweest en heeft toen ook het door Michelangelo beschilderde plafond ('De Schepping') van de Sixtijnse Kapel bewonderd. Dit keer gaan we niet naar binnen. We hebben nog veel op het programma staan waaronder een bezoek aan de belangrijkste kerk en kathedraal van Rome: 'Sint Jan van Lateranen' aldus schoonzoon Pieter, die mogen we dus niet missen.

We willen wel graag op het plein staan om de sfeer te proeven en de werkelijkheid te zien van hetgeen je anders op TV ziet. We weten dat je door op internet te reserveren je de wachtrijen kan voorkomen, maar daar kiezen we nu niet voor.

Om bij het plein te komen ga je een voetgangerstunnel door.

Daar zie je 'het andere Rome', zwervers overnachten hier. Die zie je in deze stad relatief veel, net als bedelaars en niet alleen mannen.

Als we aankomen valt meteen de grootsheid van het door de eerder genoemde Bernini tussen 1656 en 1667 aangelegde plein. Hij moest het plein zo vormgeven dat het meer dan genoeg ruimte bood aan alle pelgrims die naar Rome kwamen om de paus te zien. De pelgrims die op het plein stonden moesten bovendien allemaal goed de voorgevel van de Sint-Pieter kunnen zien.

Bernini vond de oplossing

in een ellipsvormig plein met een zuilengalerij die het plein als het ware omarmt. Het 240 meter brede en 196 meter lange plein kan plaats bieden aan wel vierhonderdduizend mensen. De 284 dikke zuilen van 1,5 meter doorsnede, staan in vier rijen om het Sint-Pietersplein. Toch lijkt het soms alsof je maar een enkele rij zuilen ziet.

De obelisk die midden op het Sint-Pietersplein staat, heeft misschien wel de meest bewogen geschiedenis van alle Egyptische obelisken die vandaag de dag nog in Rome te zien zijn. Het is ook de enige obelisk die al die tijd overeind is blijven staan.

De obelisk stond oorspronkelijk in Heliopolis, in Egypte, waar hij was gebouwd als eerbetoon aan de zon. In 37 na Christus liet keizer Caligula de obelisk naar Rome halen. Hij liet daartoe een speciaal schip bouwen, zodat de obelisk in zijn geheel kon worden vervoerd. Het schijnt dat deze obelisk de enige is die in zijn geheel van Egypte naar Rome is getransporteerd.

Het is druk op het plein en Bernard maakt verschillende keren foto's van stelletjes (met hun camera) die samen met de St. Pieter op de foto willen. Maar hij zal er zelf ook een keer aan moeten geloven.

Hieronder de Via della Conciliazione

Na dit bezoek lopen we de Via della Conciliazione af om een foto van het Castle Sant Angelo te maken. Hier, op de Piazza Pia, wachten we lang op een bus die ons richting het Pantheon brengt.

Bij het Pantheon waren we

al met de fietstocht met gids Lisa, maar er was geen gelegenheid om binnen te kijken. Bovendien was het toen weekend en er stond een lange rij bezoekers.

Nu kunnen we zo naar binnen, de toegang is gratis. Lisa had al verteld dat er een groot gat (een oculus genoemd) in de koepel is en dat daaronder, in de vloer, afvoergaatjes voor het regenwater zijn gemaakt. Door de oculus komt het daglicht volop binnen en kan je ' avonds als je geluk hebt, de sterrenhemel zien. Betoverend!

De oculUs in beeld

Een Romeins gebouw dat zo perfect is als het Pantheon zul je nergens anders aantreffen. Het is een van de best bewaard gebleven oude gebouwen van Europa; het majestueuze uiterlijk is in 2000 jaar tijd nauwelijks veranderd.

Er is geen ander monument te vinden dat zo’n levendig beeld geeft van hoe Rome eruit moet hebben gezien tijdens de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk. Belangrijk is dat het de functie van Kerk heeft gekregen en dat het Pantheon die functie nog steeds heeft. Daarom is het in al die eeuwen zo in tact gehouden. Af en toe wordt er dan ook omgeroepen om stil te zijn!

In de kerk bevinden zich rondom zeven rechthoekige en half cirkelvormige nissen, bedoeld als plaats voor standbeelden van goden, maar nu deels bezet door de graftombes van koningen en koninginnen van de kortstondige Italiaanse monarchie (1870-1946).

De derde nis aan de linkerkant (rechts van Umberto) bevat de tombe van de schilder Rafaël (1483-1520), die in 1833 werd opgegraven en hier opnieuw een rustplaats vond. Een mooier graf had hij niet kunnen bedenken.

Het huidige Pantheon werd tussen 118 en 125 gebouwd door keizer Hadrianus. Het verving grotendeels twee oudere tempels op dezelfde plaats.

De fontein in het midden van het plein voor het Pantheon, het Piazza della Rotonda, kwam er pas in de vijftiende eeuw, toen paus Eugenius XV besloot om er twee kleine bassins versierd met leeuwen te plaatsen.

Paus Clemens liet ook de obelisk op de fontein plaatsen. Deze was gevonden in de buurt van de kerk Santa Maria Sopra Minerva en had een tijdlang bij de kerk San Macuto gestaan. Nog altijd wordt de meer dan zes meter lange obelisk daarom Il Macuteo genoemd.

Vanuit het Pantheon

lopen we richting de Tiber en zien een Joodse synagoge. Deze grote Synagoge werd ontworpen door Vincenzo Costa en Osvaldo Armanni. Hij werd tussen 1901 en 1904 gebouwd in een Art Deco stijl. Voor deze stijl is bewust gekozen om de nieuwe verworven vrijheid van de Joodse gemeenschap in Rome te vieren. Een indrukwekkend gebouw, dat goed beveiligd wordt met betonnen bloembakken.

Daarna steken we de brug

over bij het eiland in de Tiber. Heel leuk om te zien! Het Tibereiland (Italiaans: Isola Tiberina) is een langwerpig eiland in de zuidelijke bocht van de rivier. Op warme zomeravonden is er van alles te beleven, zoals een filmfestival.

Het eiland ligt rechts.

Het eiland is ongeveer 270 meter lang en maximaal 67 meter breed. Het staat bekend als de locatie van de Tempel van Asclepius, de Griekse halfgod van de geneeskunde.

Bernard spot een sierlijke witte reiger aan de waterkant.

Dan gaan we dwars

door de wijk Trastevere, waar we aparte kleine restaurantjes zien. We eten 's avonds in het leuke café (volgens onze BnB eigenaar Simone mag je het geen restaurant noemen) van de eerste avond. Het is weer zeer gezellig en de romige mousse van zeebaars in een torentje van millefeuille smaakt heerlijk. Een perfectie dag is dan weer voorbij.

We hebben vandaag ruim 10 km gelopen net als gisteren. Je wandelt wat af in zo'n prachtige stad met zoveel historische- en culturele hoogtepunten. Wordt vervolgd ...

Created By
Benmar
Appreciate

Credits:

https://spark.adobe.com/page/os6Bz0UVi8eBv/

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.