NAAMION VALMISTUS Alkaen to 16.3.2017 klo 18.00 Rantsila, Gananderin koulu, tekstiilityön luokka

Opettajana Johanna Riepula.

Valmista oma naamio. Tutustumme naamioiden historiaan ja eri käyttötapoihin. Valmistamme oman puoli-tai kokonaamion koriste-esineeksi tai vaikkapa käyttöön. Materiaalina on kevyt ja edullinen paperimassa. Kurssi sopii kaikenikäisille. Materiaalin voit ostaa opettajalta.

Ilmoittautuminen 9.3.2017 mennessä p. 044 7591 999 tai www.jokihelmenopisto.fi.

Credits:

Created with images by psyberartist - "ruby mask"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.