EN MARC TAMBÉ TÉ POR Quí no ha tingut por alguna vegada?

I van sortir al bosc, en Marc, el petit Pol, el pare i en Puff, el seu gosset. L’excursió era llarga i amb les motxilles a l’esquena van començar a fer camí.

En Pol és un poruc, va sentir petjades al seu darrera i es va agafar a les cames del seu pare ben espantat.

Pare, pare, algú ens està seguint!

Silenci!... si, realment es senten petjades.

… però si és en Puff que s’ha entretingut!

I quin tip de riure que es fa en Marc

Poruc, que ets un poruc!! Ja, ja, ja.

Va Marc ja n’hi ha prou!

I es van posar a caminar. Al cap d’una estona, una fulla va caure de l’arbre i va fregar el cap d’en Pol i una altra vegada va començar a cridar.

Pare, pare, hi ha un animalot amagat dalt de l’arbre, se’ns vol menjar!!!

En Marc es cargolava de tant riure mentre el seu germà, en Pol s’enrabiava moltíssim.

Era una fulla, ja, ja, ja….

Marc prou! Vine Pol, dóna’m la ma i no et separis del meu costat!

Van caminar i caminar, de sobte es van adonar que en Puff no els seguia.

Pare en Puff no està amb nosaltres, se l’haurà endut un monstre?

Ja el vaig a buscar jo que sóc valent!... va dir en Marc.

Bé, però no t’allunyis massa.

Puff, Puff, on ets?

En Marc tornà un bon tros enrere i no hi havia rastre del gosset, s’aturà a descansar un moment i es va quedar adormit.

I va somniar que es feia fosc i un tros lluny va veure una llum, s’hi va apropar, era un castell molt antic.

Va començar a bufar un fort vent i els porticons de les finestres anaven donant cops i més cops mentre s’obrien i es tancaven.

a en Marc li va semblar veure un fantasma que l’observava.

No pot ser!

Va mirar a l'altra costat…

Un vampir? Socors!

Volia engegar a córrer, però les cames li feien figa.

De sobte s’obrí la porta i…

O no! Un esquelet!!! Què puc fer? Estic perdut!

En Puff va sentir el crit d’en Marc, va córrer cap a ell i li va llepar la cara, en Marc encara va cridar més fort.

Socooors!

Va obrir els ulls i es va trobar amb en Puff que movia la cua.

Ah, ets tu! Puff, he tingut un malson terrible, hi havia fantasmes, esquelets… quina por he passat!

Aquest serà el nostre secret, ningú pot saber que jo també he tingut por! Però que estic dient? Els monstres no existeixen!

Va tornar corrent amb en Puff al darrere fins a trobar al seu pare i germà.

Marc, m’ha semblat sentir crits, que t’ha passat alguna cosa?

No, sols m’he torçat una mica el peu!

I tot guinyant l’ullet a en Puff van continuar el camí.
Created By
Antònia Molera
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.