Strip Verhaal Door: Alex, Jip, Max

Pagina: 1 en 2

Ons idee is: een meteoor die neervalt op de aarde, heel toevallig loopt er een houdhakker door het bos waar de meteoor zal crashen. De houdhakker overleefd de klap van de meteoor niet. De meteoor bevat een buitenaardse straling, het gevolg daarvan is dat de houdhakker ondood word.Ons verhaal eindigt met een zwarte schim van de houdhakker in een dikke rook wolk.

Dit zijn onze schetsen.

schetsen van max
schetsen van jip
schetsen van alex

Dit zijn onze storyboards.

1,2 van jip. 3,4 van max

Dit zijn de uiteindelijke personages geworden.

personages van max
personages van jip
personages van alex
Created By
Max Groothuis
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.