Sunexpress sunexpressucak.com

1989 yılında, Thy (Türk Hava Yolları) ve Lufthansa Group ortaklığında kurulan Sunexpress, 1990 yılında uçuşlarına başladı. yola Antalya’dan yurtdışına yapılan turistik charter uçuşlarıyla çıkan Sunexpress, bugün 70 uçaktan oluşan filosuyla Thy’den sonra türkiye’nin en büyük ikinci havayolu şirketi.

Sunexpress, Türkiye içi seferlerin yanı sıra Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’yı kapsayan uluslar arası bir uçuş ağına sahip ve haftada 1000’den fazla uçuş gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılda 9 milyon yolcu taşıyan Sunexpress, 1 milyar doları aşkın ciroya sahip.

Sunexpress’in merkezi Antalya’da bulunuyor ve firmanın pek çok departmanını kapsayan bu binada, çatısındaki güneş panelleri ile yenilenebilir enerjinin üretilmesini sağlayan bir teknoloji bulunuyor. üstelik bu sistem, güneş ışığı binaya dağıtılırken zararlı sıcaklığı dışarı atabilmelerini bile sağlıyor.

3000’i aşkın çalışanıyla müşterilerine kaliteli bir hizmet sunmayı misyon edinmiş olan sunexpress, yeni destinasyonlar ve daha uzun menzilli uçuşlar planlayıp bu alanda adımlar atıyor. Önümüzdeki yıllarda aktif olarak kullanıma açmak üzere 50 adet Boeing uçağını satın alması ise bu adımlardan yalnızca biri.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.