Loading

Socius in 2020 steunpunt sociaal-cultureel werk

Je kan ons volledig voortgangsrapport ook als PDF downloaden.

Over 2020

2020, een jaar waarin heel de wereld rake klappen krijgt. Een moeilijk jaar, niet in het minst voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En op moeilijke momenten toont het sociaal-cultureel volwassenenwerk nog eens waarom het zo onmisbaar is voor onze maatschappij. Daarom vatten we in dit voortgangsrapport het jaar 2020 niet alleen in cijfers, maar ook in beelden uit het werkveld.

2020, ook het jaar waarin onze digitalisering in een stroomversnelling kwam, we op alle mogelijke manieren experimenteerden en vooral met heel de ploeg ontzettend veel bijleerden.

Op moeilijke momenten toont het sociaal-cultureel volwassenenwerk nog eens waarom het zo onmisbaar is voor onze maatschappij.

2020, het langste jaar dat tegelijk voorbij is gevlogen. Of hoe tijd iets relatiefs en dubbel- zinnigs is. Gelukkig zijn de cijfers in dit voortgangsrapport dat niet.

Op naar beter, dichter, meer en snel.

Wens je meer informatie download dan het Voortgangsrapport 2020 of contacteer ons. We helpen je graag verder.

Open aanbod

Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel werkers en organisaties kunnen deelnemen. Al deze vormingen, workshops, studiedagen enz. vormen samen ons open aanbod.

RIJKE VARIATIE

Ons open aanbod behelst een rijke variatie aan thema's. Zo kon je in 2020 bij het steunpunt terecht voor initiatieven rond organisatieontwikkeling, werken met vrijwilligers, burgerinitiatieven, sociaal-culturele praktijken, diversiteit, leidinggeven, communicatie, enz.

Daarbij richten we ons zowel naar nieuwkomers in de sector als naar professionals met meer kilometers op de teller.

Ons open aanbod telde 50 activiteiten die in het totaal 170 dagdelen in beslag namen en waarmee we in het totaal 1.440 personen bereikten.

55% van de deelnemers was afkomstig uit onze primaire doelgroep (erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties).

45% behoorde tot onze secundaire doelgroep (opleidingen, overheid, organisaties uit andere sectoren enz.).

De deelnemers aan ons open aanbod kenden een gemiddeld tevredenheidscijfer toe van 77% aan onze activiteiten.

Met ons open aanbod bereikten we 84% van alle erkende organisaties uit de sector.

DIGITALE OMSLAG

Het hoeft niet gezegd dat 2020 een uitzonderlijk jaar was. De coronacrisis dwong ook ons om ons gepland aanbod aan activiteiten grondig te herzien, waar mogelijk digitaal te vertalen of bijkomende initiatieven te ondernemen.

Dat was een kwestie van omdenken, omschakelen. En veel leren. Als organisatie en als medewerker.

22 van onze initiatieven vonden volledig online plaats. Vaak ging het hier over aanvankelijk niet gepland aanbod. Bij 10 activiteiten kozen we voor een blended-aanpak. Een combinatie van online en offline.

Onze Trefdag werd een heuse online Trefweek. Te volgen op kantoor of thuis. Een ander decor maar opnieuw met een pleiade van sprekers en organisaties die uitdagen om mee na te denken over de samenleving van morgen.

Corona is op een aantal vlakken duidelijk een gamechanger gebleken. Ons aanbod en onze manier van werken zullen nooit meer hetzelfde zijn.

BURGERINITIATIEVEN

Burgerinitiatieven, burgercollectieven, commons .... Met onze doelgroepverbreding willen we in de komende jaren ook betekenisvol zijn voor deze nieuwe spelers op het middenveld.

In ons nieuwe beleidsplan definiëren we de versterking van burgerinitiatieven als een ontwikkeltraject. We bekijken stap voor stap in overleg met andere actoren wat vanuit het perspectief van initiatiefnemers van burgerinitiatieven zinvol en relevant is. De kiemen hiervan werden in 2020 gelegd en zetten we de komende beleidsperiode verder.

Vraaggestuurde werking

Naast een open aanbod hebben we ook een vraaggestuurde werking waarmee we maatwerk leveren.

Op deze manier spelen we in op specifieke behoeften en vragen van organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, studiedag of workshop.

In 2019 ontvingen we 69 vragen van binnen en buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Op 29 vragen konden we om verschillende redenen niet ingaan. Van de 40 vragen die we positief beantwoordden, resulteerden er 37 in een ondersteuning.

22 initiatieven realiseerden we op vraag van onze primaire doelgroep, 15 kwamen tot stand op vraag van onze secundaire doelgroep. In het totaal namen 175 personen deel aan onze vraaggestuurde werking.

De vragen waarvoor organisaties aankloppen bij Socius leunen dicht aan bij de aanwezige expertise van onze medewerkers: rollen en functies scw, impactgedreven werken, beleidsplanning, werken met vrijwilligers, diversiteit, communicatiestrategie en -beleid, ...

Communicatie- en informatiecentrum

Als steunpunt willen we hét communicatie- en informatiecentrum zijn voor het sociaal-cultureel werk. Daarom zetten we een uitgebalanceerde mix in van (digitale) publicaties, websites, databanken en social media.

Via onze media berichten we niet alleen over onze eigen werking, maar ook over de (sociaal-culturele) actualiteit, initiatieven, praktijken en praktijktheorie, onderzoeksprojecten en veel meer ...

Naar aanleiding van de coronacrisis lanceerden we de webpagina ‘(Samen)werken in tijden van corona’. Op deze pagina bundelden we blogs, video’s, tutorials en tools om sociaal-culturele organisaties snel op weg te zetten bij het digitaal (samen)werken.

Daarnaast publiceerden we samen met De Federatie de ‘Coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten’ op de site coronagids.be. Doorheen 2020 werden aangepaste versies van de gids online geplaatst na afstemming met de opeenvolgende protocollen voor de cultuursector.

De website bood daarnaast een overzicht van protocollen, charters en leidraden uit andere (deel)sectoren.

Naar een nieuwe beleidsperiode

2020 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2016-2020. Ondertussen hebben we een nieuwe beleidsperiode ingezet.

Om je snel en gericht inzicht te geven in onze plannen, maakten we een pagina waarop je de essentie vindt: onze missie en een woordje uitleg over de 10 punten waarop we deze beleidsperiode met veel enthousiasme inzetten.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze werking? Onze realisaties uit 2020? Of onze plannen voor 2021? Neem dan een kijk op onze website www.socius.be.

Of contacteer ons we helpen je graag verder.

FOTO'S (in volgorde van verschijnen)

Beeld uit de concerttour van kleinVerhaal, De Grote Post, Theater Aan Zee, KAAP en Mu.ZEE. Bewoners van het Oostendse woonzorgcentrum De Drie Platanen genieten op 15 mei van achter hun raam van accordeonist Tuur Florizoone. (Foto: Heidi Mares)

Op 25 augustus, brachten jonge vluchtelingen en vrijwilligers in verschillende grote Vlaamse steden krijtgraffiti aan in het straatbeeld om mensen te overtuigen om op 27 september mee te doen met de Refugee Walk. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wou zo meer aandacht creëren voor de situatie van jonge vluchtelingen. De hoofdactie was in Leuven maar de jongeren brachten ook graffiti aan in Mechelen, Gent, Brugge en Hasselt. (Foto: Swa Heel)

In het najaar van 2020 zette Curieus het project 'Talk of the Town' op in Kessel-Lo, Leuven. Talk of the Town was een buitenexpo op de erfgoedsite van de centrale werkplaat- sen in Kessel- Lo. De expo bestond uit 20 grote fotoportretten en evenveel bijhorende audioverhalen van buurtbewoners over 'thuis'. Is thuis een plek? Welke geuren, woorden, gevoelens, .. doen je aan thuis denken? De route was het resultaat van een leer- en ont- moetingstraject waarin buurtbewoners & Leuvenaars aan de slag gingen met storytelling en het maken van podcasts. (Foto: Gillis Sacré en Ali Selvi)

Pasen is een echt gezinsmoment. Traditioneel organiseren de afdelingen van Gezinsbond dan diverse activiteiten zoals een Paasontbijt, een Paaseierenraap … Al deze plannen moesten last-minute afgeblazen worden, maar we gingen op zoek naar een alternatief voor gezinnen. Dit werd een virtueel Paasspel waarbij gezinnen in hun eigen bubbel challenges aangingen met andere gezinnen. (Foto: Gezinsbond)

De hele maand december kan je meedoen aan de grootste schrijfactie ter wereld: de Schrijfmarathon van Amnesty International. Het recept is simpel: schrijf brieven en kaartjes of teken online petities voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden, en verander hun leven. Schrijven voor de Schrijfmarathon 2020 in december kon ook helemaal coronaproof. (Foto: Cara Allonsius).

Met de campagne PlantTroost wil Ferm een bron van troost zijn voor iedereen die worstelt met gemis, verlies, afstand of afscheid. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de troostplekken. Een Troostplek is een groen plekje in de natuur dat voor iedereen toegankelijk is. Vaak met een rustbank. Op elke plek vind je een troostpaneel met een inspirerend gedicht en planten vrijwilligers er bloembollen als symbool voor troost en hoop. (Foto: Ferm)

De doelgroep van Pasform, personen met een beperking, mocht tijdens de lockdown de campus niet verlaten en zich niet mengen met andere bubbels. Ook niet intern in de woonorganisatie. Iedereen bleef noodgedwongen in zijn of haar leefgroep. Tijdens de versoepelingen van medio 2020 organiseerde Pasform een feel-good vorming via crea: 'dierenplezier'. (Foto: Sofie Janssen)

Op 30 mei 2020 plande Welzijnszorg Picknick Solidair. Een evenement om te tonen dat we allemaal solidair zijn met mensen in armoedesituaties en kwetsbare groepen. En om te vieren dat Welzijnszorg al 50 jaar strijdt tegen armoede. Picknick Solidair werd geannuleerd uit respect voor de zorgverleners en de getroffenen. Omdat in deze coronacrisis mensen in armoedesituaties dreigen geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen, wilde Welzijnsszorg hun mogelijkheden en hun kracht toch in de schijnwerper zetten. Daarom maakte de organisatie een digitale solidariteitsmuur met 400 affiches rond het thema 'Solidariteit'. De muur werd op 30 mei gelanceerd met een bijhorend online event. (Foto: Welzijnszorg)

In september en oktober 2020 trok Femma Wereldvrouwen eropuit met een caravan om samen met vrijwilligers op verhaal te komen. Op verhaal komen vertrekt vanuit de kracht van eenvoud. Twee eenvoudige begrippen 'luisteren' en 'verbinden' vormen de rode draad. Luisteren en daar de tijd voor nemen, luisteren niet alleen naar de woorden maar ook naar wat erachter en tussen ligt. Verbinden omdat we mogen delen en ons herken- nen in elkaars verhalen. (Foto: Kristel Jappens)

Met de fototentoonstelling BRAND wilde het Vermeylenfonds de strijd tegen censuur onder de aandacht brengen. Bekende en onbekende lezers lieten zich fotograferen met een gecensureerd boek dat hen heeft ontroerd, een boek waarvan ze hopen dat het opnieuw gelezen wordt. En opnieuw. En opnieuw. (Foto: Sarah Mistiaen)

Tussen oktober en maart organiseerden 125 kwb-afdelingen een ‘Winterse griezeltocht’, een luisterwandeling voor gezinnen waarbij ze aan de hand van QR-codes een verhaal konden beluisteren, verteld door Bent Van Looy. (Foto: kwb)

Een vertrouwd beeld tijdens het coronajaar 2020: talloze verenigingen en vrijwilligers die plaatsnamen achter de naaimachine voor de productie van veilige én kleurrijke mond- maskers. Zo ook bij het Internationaal Comité. (Foto: Mongoolse Unie van België vzw)

Created By
Max Frans
Appreciate