Fantastyczny świat Szekspira czyli "Sen nocy letniej"

Z dzieł Mistrza mozna się wiele nauczyć - królowie angielscy imieniem Ryszard się nie mieszają, pamiętamy kto zdradził Juliusza Cezara, a o zonach Henryka VIII wiemy prawie z pierwszej ręki, bo On pisał o nich zanim to się stało modne :)

Mrowie tych sztuk napisał, nic tylko garściami czerpać [powyzej procesja postaci z jego utworów, XIX w. autor nieznany]

"Sen nocy letniej" doczekał się wielu adaptacji filmowych i teatralnych

Ale najciekawszy jest pomysł na fabułę tego dramatu - wzajemne przenikanie świata ludzi i świata mitycznych stworzeń.

Tytania jest królową krainy elfów, która wdaje się w romans ze Spodkiem zamienionym w osła. Choć trzeba przyznać, ze bez magicznych zabiegów Puka, ani by nie spojrzała na Spodka

A w ogóle wszystko przez Oberona króla elfów (czyli męza Tytanii - albo pratnera :), który chciał Tytanię ukarać za nieposłuszeństwo

W sumie i tak się potem pogodzili, ale jak się przyjemnie to czyta!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.