Mapa mental

Representació gràfica d'un mateix. Ena ajuda a identificar les nostres qualitats i és la suma de totes les experiències que hem viscut.

Les meves fortaleses

 • Espiritualitat
 • Esperança
 • Intel·ligència social
 • Autocontrol
 • Humor
 • Perceverança
 • Valentia
És important reconèixer les nostres fortaleses, d'aquesta manera podem veure quins són els nostres punts forts i potenciar-los obtenint recompenses. Si utilitzem bé les nostres fortaleses tindrem un bon flow i ens ajudarà a potenciar el nostre benestar.

Optimisme

En optimisme la meva puntuació no és molt elevada, ja que és de 18, per tant vull millorar-la, ja que tenir un pensament més positiu ens aporta benestar i els seus efectes són duraders, portant-nos en un camí cap a la felicitat i cap a un millor flow.
HEDONISME: L'optimisme té a veure amb l'hedonisme, ja que ens aporta creativitat en la resolució de problemes i en prendre decisions.
El meu millor jo també forma part de l'optimisme, ja que necessitem d'un propòsit en la nostra vida per tenir una vida satisfactòria, necessitem de metes per promoure el benestar, i al construir el nostre millor jo ens marquem una gran meta, que per assolir-la hem d'anar complint petites metes.
La pràctica de tres fotos al dia d'allò més positiu que ha passat durant el dia també forma part de l'optimisme, ja que ens fa veure que per molt dolent que sigui el dia, sempre hi ha alguna cosa que fa que no sigui tant dolent i que en aquestes petites coses és amb el que ens hem de quedar.

Intel·ligència emocional

 • Percepció emocional
 • Facilitador emocional
 • Claretat emocional
 • Regulació emocional
La intel·ligència emocional és important per l'adaptació a l'ambient, aportant-nos capacitats per raonar sobre les emocions i per potenciar-les.
No serveix de res tenir un nivell molt elevat en una de les tres capacitats, sinó que s'ha de tenir un equilibri entre les tres per tenir un millor nivell d'intel·ligència emocional.

Felicitat

La meva puntuació en felicitat és de , que no esta malament però no és el màxim que es pot obtenir. Tot i que la felicitat ve donada en una part important per la nostra genètica, també hi ha una part important que podem controlar.
Per augmentar el nostre nivell de felicitat podem: Expressar gratitud, evitar les comparacions socials, fomentar la mentalitat optimista, aprendre a perdonar i aprendre a gaudir de la vida.

Satisfacció

La meva satisfacció és de 22, per tant estic lleugerament satisfeta, així que podem millorar aquesta satisfacció, i per fer-ho és important identificar els nostres punts forts, es a dir, les nostres fortaleses, una vegada tenim identificades les fortaleses hem de millorar-les i potenciar-les.
La gratitud ens aporta felicitat, i no consisteix només en donar les gràcies, sinó en apreciar la vida i en tenir una mentalitat positiva, per tant, si tenim gratitud augmentem les emocions positives disminuint les negatives, i obtenim major felicitat i un millor benestar.

Mindfulness

La pràctica de mindfulnes hem va ajudar a valorar les petites coses, allò més important però que per nosaltres és in significant i no li donem la importància que té. Fa que tinguem una valoració diferent de les coses i ens ajuda a apreciar-les, aportant-nos felicitat i benestar.

Conclusions

He après a veure les coses d'una altra manera, amb una altres ulls, aprenent a ser més positiva i sent més agraïda amb les coses, valorant allò que tinc. També he après a mostrar-me sense pors, traient-me la mascara i mostrant el meu verdader jo, afrontar-me a les meves pors, i al final això és el que ha sigut més útil per a mi, el fet d'expressar coses que no diria ni mostraria i que ha classe m'ha tocat fer, i he vist que treure-ho va bé i que és el millor camí cap a la felicitat. Per tant, a finals d'any aquest és el meu propòsit, treure'm la màscara i mostrar el meu millor jo.He après a veure les coses d'una altra manera, amb una altres ulls, aprenent a ser més positiva i sent més agraïda amb les coses, valorant allò que tinc. També he après a mostrar-me sense pors, traient-me la mascara i mostrant el meu verdader jo, afrontar-me a les meves pors, i al final això és el que ha sigut més útil per a mi, el fet d'expressar coses que no diria ni mostraria i que ha classe m'ha tocat fer, i he vist que treure-ho va bé i que és el millor camí cap a la felicitat. Per tant, a finals d'any aquest és el meu propòsit, treure'm la màscara i mostrar el meu millor jo.
Hay un rostro que nos escondemos, hasta que aparece la pesadilla y que se esconde en el interior, detrás de todos nuestros miedos. Es nuestro verdadero yo, encerrado dentro de la fachada. Todos tenemos algo que esconder, algo oscuro dentro de nosotros que no queremos que el mundo vea y fingimos que todo esta bien.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.