Loading

MADE BY MARTIN PALM

Hej!

Jag är Martin Palm. Är verksam i Kalmar som fotograf och retoucher - med hela Sverige som arbetsplats.

Jag har samma vilja att göra ett bra jobb som Usain Bolt hade på sina 100m lopp.

Jag tar fram material för ert brand tillsammans med er.

Mitt fokus ligger imagebilder som förmedlar det ni står för.

Jag jobbar med både internationella- och det lilla lokala företaget.

Jag vill vara med och skapa.

Hoppas vi hörs.

Email: martin@mrpalm.se

Om ni vill komma i kontakt med mig:

martin@mrpalm.se

Created By
Martin Palm
Appreciate

Credits:

Martin palm

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.