SMILEN TOIMINTA LAAJENEE PIRKANMAALLA! Teollisuuden ja rakentamisen työpaikkoja tarjolla

SMILEN TOIMINTA LAAJENEE! SMILEN TARJONTA TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN OSALTA LAAJENEE RAKENTAMISEN JA TEOLLISUUDEN TOIMIALOILLE!

Smilellä on jatkossa tarjolla Pirkanmaalla paljon muutakin kuin HoReCa-alan työtehtäviä. Jatkossa meillä on tarjottavana työpaikkoja myös rakentamisen ja teollisuuden toimialoilta.

Haemme lisäksi REKRYTOINTIKONSULTTIA tukemaan Pirkanmaan alueen teollisuuden ja rakentamisen toimialojen menestystä. Lisätietoa ja hakuohjeet Rekrytointikonsultin työpaikkaan alla olevasta linkistä.

LISÄTIETOA PIRKANMAAN TEOLLISUUDEN JA RAKENTAMISEN TYÖPAIKOISTA JA RATKAISUJA TYÖNTEKIJÄTILANTEESEENNE TARJOAA SMILEN TIMO RANTASAARI.

Timo Rantasaari

Toimialajohtaja

045 134 2691

timo.rantasaari@smilepalvelut.fi

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.