Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev maj 2019

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

”Det kribler, det krabler under min hud, og hele verden står klar med skud”. Sådan synger vi i én af morgensangene – en kanon. Også på NAAR kribler og krabler det; vuggestue og børnehave har haft forårsfest med generalforsamling, og på skolen er vi ved at gøre klar til de afsluttende prøver, som begynder med de skriftlige prøver i næste uge.

I de seneste uger har der i medierne været en del debat om vaccination. Bl.a. har det været fremme, at forældre på de frie skoler oftere fravælger MFR-vaccination. På NAAR tilslutter vi os fuldstændigt Sundhedsstyrelsens anbefaling om vaccination – herunder MFR. Se mere her: https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/mfr-vaccination

Morgensangen slutter med: ”Jeg nynner farvel til vinterens slud, for nu springer hele verden ud!” Rigtig godt forår til alle!

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

3. klasse-klub i SFO'en

I SFO Svanereden har de lavet en klub for de børn, som går i 3. klasse. Her får 'de store' børn lov til selv at planlægge, hvordan de vil bruge deres eftermiddage om onsdagen.

Krea-hygge i 3. klasse-klubben.

Billederne her er fra onsdag den 3. april, hvor børnene havde valgt, at de ville lave krea-hygge med te, kakao og musik i højtalerne. De næste onsdage vil børnene lave mad sammen, lege i gymnastiksalen, lave yoga, danse til Just Dance samt være legeonkler- og tanter i vuggestue/børnehave.

Trivselsdag i 4. Syd

Onsdag den 3. april havde 4. Syd trivselsdag.

Vi begyndte dagen i klassen, hvor vi arbejdede med forskellige cases fra Red Barnets materiale “Min skole - Min ven”. Vi drøftede både, hvordan man kunne hjælpe dem, der blev drillet, og hvad man skulle gøre, hvis man oplevede træls beskeder på telefon eller computer.

I idrætstimerne var vi ude i det gode vejr, hvor vi legede forskellige lege med fokus på tillid, at have opmærksomhed på hinanden og på fællesskabet. Klassen skulle f.eks. se, om de kunne hoppe fuldstændig samtidigt - uden at sige noget som helst. Det krævede virkelig, at de kiggede på hinanden.

Over middag var det tid til tøsesladder og drengehørm, da kønnene blev skilt ad. Pigerne skulle lave armbånd til hinanden - og de fik rig mulighed for at vende verdenssituationen, mens arbejdet stod på. Der blev også sunget og grinet. Drengene lavede bål og hyggede i feltlaboratoriet.

Til sidst samledes klassen igen over bål og pandekager. En dejlig dag med fokus på fællesskab, sammenhold og godt humør. /Ditte Nielsen, klasselærer

Discofest i børnehaven

Torsdag den 4. april løb børnehavens discofest af stablen - og det gik ikke stille af!

De festklædte børn samledes først til lidt opvarmning og uddeling af indgangsbilletter. Derefter kunne børnene nyde snacks og drinks i baren og give den gas på dansegulvet. Sikke en fest!

Generalforsamling på NAAR

Tirsdag aften den 9. april mødtes skolens bestyrelse, ansatte og forældre på Nørre Aaby Realskole til den årlige generalforsamling, hvor skoleleder Carsten Krag fremlagde årsrapporten, og bestyrelsens formand Carina Finseth aflagde sin beretning.

”Det er mig en glæde, at jeg for femte år i træk kan indlede årets beretning med at konstatere, at det går godt på NAAR. Vores skole er fortsat tosporet, der er ingen tomme pladser i hverken vuggestue eller børnehave, og størstedelen af børnehavebørnene fortsætter i Ællingerne og derefter i 0. klasse på NAAR.” Sådan indledte formand Carina Finseth sin beretning. Regnskabsåret 2018 viste et overskud på knap 1,8 mio. kr. Dette overskud bliver brugt på at forbedre forholdende på og omkring skolen. Der er bl.a. blevet renoveret toiletter i skolegården, etableret ny skolebod, og billedkunstlokalet er blevet renoveret. Desuden har gymnastiksalen som en del af vedligeholdelsesplanen fået nye farver og gardiner. Inden længe kan vi også tage den nye skovhytte i brug – et sted til både leg og læring.

Bestyrelsen består efter generalforsamling af:

Carina Finseth (formand), Sidsel Kofoed (næstformand), Laila Jakobsen (formand for vuggestue/børnehave), Albert Kraaer, Camilla Gitz samt Martin Nansen. Nicky Christiansen blev genvalgt som suppleant, ligesom Mia Sofie Ard Rasmussen blev valgt som suppleant.

Det var en god og rolig generalforsamling, hvor der også var afsat taletid til skolens tilsynsførende Anders Langskov, som præsenterede sin tilsynserklæring. Heri udtrykte han stor begejstring for skolen, som han mener på alle måder står mål med undervisningen i folkeskolen. ”Nørre Aaby Realskole er et rart sted at besøge, og personalet virker engagerede, hjælpsomme og fagligt velfunderede, fagfagligt såvel som pædagogisk. Generelt er der en rigtig god og behagelig stemning i klasserne og rundt på skolen i frikvarterer og fælles situationer. Der er en venlig og klar tydelighed i samværet mellem elever og lærere. Gennem samtaler med eleverne giver de generelt udtryk for, at de værdsætter den tryghed, der er i skolen. Bygninger virker tidssvarende, og lokalerne er pæne og godt udstyret. Der er tydeligvis brugt energi og omhyggelighed med skolens samlede udtryk, hvilket ses. Det er min klare vurdering, at Nørre Aaby Realskole på alle måder står mål med folkeskolen, og at den lever op til kravene omkring frihed, folkestyre og ligestilling”, beretter Anders Langskov.

8. årgang i Krakow

I uge 15 var eleverne på 8. årgang på lejrskole i Krakow. Både lærere og elever havde en rigtig god tur, og som billedet herunder viser, var vejret med dem.

Eleverne i 8. Nord har alle skrevet lidt om deres oplevelser. Her kan du læse et par udpluk:

"Onsdag var vi ude og besøge Auschwitz. Vi blev først vist rundt på Auschwitz 1 og kørte bagefter til Auschwitz Birkenau. Noget af det første man så efter at være kommet ind, var vognen på billedet. Denne vogn har kørt tusindvis af jøder til Auschwitz. De har stået i flere timer uden at vide, hvad der ventede dem. De fleste jøder, som ankom til Auschwitz, blev sendt direkte i gaskammeret. En fuldstændig uværdig død. Det var en ambivalent følelse. At stå på et sted hvor så mange mennesker blev dræbt, og så mange mennesker har lidt. Den følelse kan ikke beskrives med ord." /Victoria

Vogn fra Auschwitz.

"En brutal og rørende oplevelse til Auschwitz

Onsdag den 10. april 2019 gik turen til Auschwitz. Vi havde alle sammen haft det meget blandet med at se Auschwitz. På den ene side ville vi gerne se de skrækkelige omstændigheder jøderne havde levet under, men på den anden side ville vi håbe at det aldrig var fundet sted. Efter et par timers kørsel kom vi til Auschwitz. Der var mange mennesker men vi fik hurtigt en guide. Vores guide var super god og fik mange ting til at ramme voldsomt. Jeg måtte selv skrue ned for lyden eller kigge væk nogle gange når tingene kom for tæt på b.la. kvindernes hår, billeder fra dengang og billeder af mænd, kvinder og børn som døde i lejeren." /Agnes

"Turen til Wieliczka saltmine

Vi startede turen med at køre i bus ud til saltminen. Da vi ankom, fik vi nogle høretelefoner på, fordi det var en guidet tur. Da vi var klar til at begynde turen i saltminen, skulle vi først 131 meter under jordoverfladen. Efter vi var nået ned, skulle vi rundt i de flere hundrede km lange gange. På turen så vi en masse flotte saltskulpturer. Vi så også en kirke med en masse flotte udhugninger af forskellige skulpturer. Da vi skulle til at op fra saltminen, så vi nogle minearbejdere på job. Til sidst skulle vi med elevatoren op." /Emilie

På mexicansk restaurant.

"Krakow by var nu også et meget smuk by. Der ikke særligt mange butikker, der hvor vi var, men der var masser af mad. I Krakow kunne man virkelig udvide sin smagssans." /Malthe

Goethe-prøve i tysk

Den 25. april aflagde otte elever fra Nørre Aaby Realskoles 9. årgang skriftlig og mundtlig prøve i tysk for at få et Goethe-Zertifikat. Dermed opnår de niveau B1 i tysk, hvilket ligger lige over folkeskolens afgangsprøve. Prøverne foregik traditionen tro på Eisbjerghus Internationale Efterskole.

Goethe-prøve i tysk.

Med et Goethe-Zertifikat i hånden har eleverne et internationalt anerkendt bevis på, at de behersker det tyske sprog, så de kan begå sig og udveksle informationer på et almindeligt, dagligdags niveau.

Wir sind sehr stolz auf euch!

Forårsfest og generalforsamling i vuggestue og børnehave

Torsdag den 25. april blev der i forbindelse med forårsfesten afholdt en kort og effektiv generalforsamling i bestyrelsen for vuggestue og børnehave. Der mødte ca. 25 forældre op til arrangementet.

Vi havde fået Dan Dan Ljungar til at være dirigent i år. Man kunne fristes til at sige: "Som vi plejer", da det var 3. gang.

Charlotte Borup, som er institutionens leder, aflagde beretning og kunne bl.a. fortælle, at vores institution allerede nu igen er fyldt op med masser af glade og dejlige børn.

På personalesiden er teamet også intakt, og hver dag yder de det allerypperste i forhold til alle, som gør brug af vores institution.

Charlotte fremhævede også det gode og konstruktive samarbejde med forældrene, som har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:

Formand: Lajla Jakobsen (mor til Noah), næstformand: Kristina Andersen (mor til Emil A.), Bo Larsen (far til Mads), Karsten Damsted (far til Liv og Kristine), Sophia Lander-Fabricius (mor til Ludvig). Suppleanter: Trine Agerbo Simonsen (mor til Jenny) og Birgitte Fischer Sørensen (mor til Max).

Under generalforsamlingen blev børnene underholdt i gymnastiksalen, hvor de var sammen med voksne fra vuggestue og børnehave samt Irmelin fra musikskolen i Middelfart Kommune. Irmelin sørgede for en masse sange og sanglege til stor glæde for alle.

Alle familier havde medbragt mad, som efter generalforsamlingen blev placeret på et stort tag selv-bord. Der var mange sultne maver, og det var spændende med muligheden for at vælge mellem så meget forskelligt. En rigtig hyggelig forårsfest som afslutning på dette års generalforsamling.

Udtræksfag offentliggjort

Mandag den 29. april om morgenen samledes 9. årgang i salen til afsløringen af årets prøvefag. Spændingen var til at tage og føle på!

Offentliggørelse af årets udtræksfag.

9. Nord skal op i mundtlig kristendomskundskab og skriftlig fysik/kemi.

9. Syd skal op i skriftlig engelsk og skriftlig geografi.

9. Øst skal op i mundtlig samfundsfag og idræt.

Traditionen tro var der et stykke frugt til eleverne, og Carsten ønskede alle god fornøjelse - eksamensdage er jo festdage.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

Fredag den 3. maj er der bedsteforældredag i børnehaveklasserne.

Fra den 6. til den 14. maj afholdes de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. årgang.

Tirsdag den 14. maj er der blomsterdag i vuggestue og børnehave.

Fredag den 24. maj er det sidste skoledag for 9. og 10. årgang. Samme dag holder vuggestue og børnehave arbejdsdag.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.