Glædelig jul Glæder mig til vi ses i juledagene

Og selvfølgelig også glædelig jul fra røde mis

Juleaften i Lindenborg 2015

2015

2015

2015

JuleN 2014

2014
2014

2014

JuleN 2013

2013
2013
2013
2013

JulEn 2012

2012
2012

Jul 2009

Julen 2004

2005

Julen 2004

2004
2004

Julen 2003

2003

2003

Old days

Glædelig jul til alle jer som jeg har kær. 😊

Vi ses den 24.

Med venlige julehilsner

Created By
Jesper Fiskers
Appreciate

Credits:

Created with images by lina - "winter snow tree"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.