Loading

Käsityötä ja muotoilua lapsille, nuorille ja aikuisille Kuopion kansalaisopisto ja Kuopion Muotoiluakatemia

Taitoja tulevaisuuden tarpeisiin

Tiesitkö, että käsillä tekeminen auttaa keskittymään ja edistää uusien asioiden sisäistämistä? Tutkimusten mukaan myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uuden luominen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa edistävät oppimista sekä innostavat kehittämään omaa osaamista. Töiden kolmiulotteisuus ja käytettävät materiaalit stimuloivat aivoja ja kehittävät hahmottamiskykyä.

Käsillä tekeminen kasvattaa luovasti ajattelevia, innovatiivisia tulevaisuuden osaajia.

Taiteen perusopetuksen yleinen ja laaja oppimäärä

Taiteen perusopetus on kansainvälisesti ainutlaatuinen koulutus- ja harrastusmuoto lapsille, nuorille ja aikuisille, sitä on mahdollista saada myös Kuopiossa. Opintoja voi koota viikoittaisista ikäryhmittäin kokoontuvista kursseista ja niitä täydentävistä lyhytkursseista ja teemapäivistä. Kun opintoja on kertynyt 500 tuntia, opiskelija saa yleisen oppimäärän päättötodistuksen, jota voi hyödyntää opintoihin tai työelämään hakeutuessa. Laajan oppimäärän päättötodistuksen saa opiskeltuaan 1800 tuntia. Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä valmistaa myös hakeutumaan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.

Käsityökoulu Taituri - Kuopion kansalaisopisto

Puistokartano, Puistokatu 20, 70110 Kuopio | aino.sahi@kuopio.fi

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä

Käsityökoulu Taituri sopii lapsille ja nuorille, jotka nauttivat uusien taitojen oppimisesta ja haluavat tutustua monipuolisesti käsityöhön ilmaisun, muotoilun ja teknologian näkökulmista. Yhdessä harjoitellen opitaan oman työn suunnittelua, käsityötaitoja, materiaalien ja työvälineiden käyttöä sekä pitkäjänteistä työskentelyä. Taiturissa on laadukas opetus ja erityisesti käsityön opetukseen suunnitellut ajanmukaiset tilat ja välineet. Opintoihin sisältyy teemapäivät, tapahtumat, näyttelyt ja kesäkurssit.

Oppia ja onnistumisia Taiturissa!

 • Yhteisiä elämyksiä ja oivalluksia Varhaisiän opinnot, lapset, 2–6 -vuotiaat ja aikuinen yhdessä
 • Kokeillen ja ihmetellen käsityön maailmaan Varhaisiän opinnot, 5–6 -vuotiaat
 • Käsityön perustaidot luovasti haltuun Yhteiset opinnot, 6–14 -vuotiaat
 • Omat vahvuudet ja taidot uuden luomiseen Teemaopinnot, 13–19 -vuotiaat

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Taituri Facebookissa | Taituri Instagramissa | Kuopion kansalaisopisto YouTubessa

Kuopion MUOTOILUAKATEMIA - Kuopion Rouvasväenyhdistys ry

Piispankatu 8, 70100 Kuopio | info@muotoiluakatemia.fi

Lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetus muotoilupainotuksella, laaja oppimäärä

Kaikille avoimet Muotoiluakatemian opetusryhmät tarjoavat laadukasta ja tavoitteellista muotoilukoulutusta lapsille, nuorille ja aikuisille seitsemänvuotiaasta eteenpäin. Muotoiluakatemiassa opiskellaan muotoilun historiaa, suunnittelua, uusia tekniikoita ja materiaaleja käytännönläheisesti. Oleellisena osana opiskelua ovat retket ja näyttelyt, vierailevien muotoilijoiden työpajat sekä digitaalisten välineiden hyödyntäminen. Lukukauden päätteeksi järjestetään näyttely ja annetaan todistus opinnoista.

Hyppää mukaan muotoilun aikamatkalle!

Muotoiluakatemian opetussuunnitelma etenee lukukausittain suomalaisen muotoilun historian mukaan.

 • Kivikausi ja muotoilun synty
 • Keskiaika – muotoilun uusi aika
 • Muotoilun talonpojat
 • Romantiikan aika
 • Modernismin synty
 • Teollistumisen aika
 • Postmodernismi
 • Paluu tulevaisuuteen

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuopion rouvasväenyhdistys Facebookissa | Kuopion Muotoiluakatemia Instagramissa | Kuopion Muotoiluakatemia YouTubessa | Kuopion Muotoiluakatemia LinkedInissä