Loading

"Taith Trosglwyddo" Sialens 1 - Iechyd a lles

Mae’r Wyddfa yn 1085m o uchder. Sialens rhif un fydd cerdded i'w chopa o'ch cartref, fel unigolyn neu fel teulu. Mae’r siwrne yn 7120 o gamau. Dewis arall yw mynd i fyny ac i lawr y grisiau 475 o weithiau. Gallwch ddefnyddio grisiau eich tŷ neu stepen drws. Os ydych eisiau mwy o her rhowch eich bag ysgol yn llawn llyfrau ar eich cefn! Pan fyddwch wedi cwblhau'r sialens, cofiwch ofyn i riant/gwarcheidwad/athro arwyddo eich "Pasbort taith trosglwyddo". Os oes caniatâd gennych, anfonwch luniau/fideo atom drwy e-bost i troglwyddo@ysgolglancclwyd.co.uk er mwyn i ni ddathlu eich llwyddiant ar ein tudalen Trydar

Snowdon i 1085m high. Your first challenge will be to walk to the summit from home, as an individual or with your family. The journey is 7120 steps. An alternative choice would be to walk up and down the stairs 475 times. You could use the stairs in your house or the door step! Once you have completed your challenge, remember to ask a parent/guardian/teacher to sign your "Pasbort taith trosglwyddo". If you have permission to do so, send pictures/videos to us via e-mail to trosglwyddo@ysgolglanclwyd.co.uk in order for us to celebrate your success on our Twitter page.