Waterkracht  Gemaakt door Sander 2k1

Ik ga het hebben over waterkracht.

Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat ik er weinig over wist. Het leek me interessant, omdat een tsunami heel krachtig is en veel vernieling aanricht. Daardoor weet ik dat water veel kracht kan hebben.

Wat is waterkracht?

Hoe maak je de waterstroming harder?

Waar zijn de beste stuwen?

Hoe doen ze dat in Nederland?

Hoe haal je energie uit water?

Voor en nadelen van waterkracht.

Wat is waterkracht?

Waterkracht is de energie die uit water wordt gehaald. Waterkracht wordt ook wel "witte steenkool" genoemd. Met het witte wordt de kleur van het schuimende water bedoeld en omdat het schone energie is.

Hoe maak je de waterstroming harder?

Op het plaatje zie je een kleine stuw. Omdat ze de opening kleiner maken dan de breedte van het water komt er meer druk op. Zo gaat de stroming sneller en krijg je waterkracht. Deze stuw is niet heel handig voor het opwekken van stroom, want daarvoor is die te klein en is er ook bijna geen hoogteverschil.

Waar zijn de beste stuwen.

De beste stuwen zijn op bergen want daar heb je grote hoogteverschillen en stromingen en daardoor wek je ook meer energie op

Waarom heb je daar harde stroming.

Bergen zijn hoog en hebben veel hellingen. Een stuwmeer vangt smeltwater op en regenwater. Met een kleine opening in de stuw is de waterval versmald en daar door stroomt het water snel omlaag en uiteindelijk valt het water ook met veel kracht neer. Als je dichtbij bent dan kan je ook de kracht van water zien en ervaren. Het is een mooi gezicht als het water met zoveel kracht neervalt en beneden weer flink omhoog spetert.

Hoe doen ze dat in Nederland?

In Nederland maken ze hoogteverschil in het water, zodat er een stroming op gang wordt gebracht. Daardoor ontstaat waterkracht waar je energie mee kunt opwekken. Als het water aan bijde kanten van de stuw even hoog is, krijg je geen stroming en dus ook geen waterkracht. Waar het water uit de stuw komt, valt het water omlaag. Het water aan die kant staat namelijk lager. Dit kunnen ze regelen door stuwen open of dicht te zetten.

Hoe haal je energie uit water?

Twee dingen heb je nodig om energie te maken met de kracht van water, veel stromend water en een flink hoogteverschil. Hoe groter het hoogteverschil hoe meer stromend water hoe meer waterkracht. Daarmee kun je veel energie maken. Daarom staat een watermolen bij een plek met veel hoogteverschil bijvoorbeeld bij een waterval. Het vallende water brengt het schoepenrad in beweging. Met die beweging werden molenstenen in beweging gezet en maalden ze vroeger graan of ze maakten er papier van.

Nu wordt waterkracht gebruikt om electriciteit te maken. Dat gebeurd in een waterkrachtcentrale. Die staat net als een watermolen in de rivier. Wil je veel electriciteit dan heb je veel waterkracht nodig. Om een hoogte verschil te krijgen hebben ze stuwen in het water gebouwd. Een stuw is een bouwwerk in het water van beton. Met een stuw wordt het water tegen gehouden zodat het aan een kant niet meer verder kan stromen. Door de stuw stijgt het water aan een kant van de waterkrachtcentrale. Als het water hoog genoeg staat. Dan kan er een klep open worden gezet. Het water gaat dan met grote snelheid door een tunnel langs een schoepenrad. Dit schoepenrad zit wel 20 meter diep verstopt onder de rivier. De draaiende beweging word door een soort grote dynamo omgezet in stroom. Via een dikke kabel wordt de stroom aan het energienet geleverd. En zo komt de stroom bij jou huis.

Voor en nadelen van waterkracht

Voordelen: Water kracht is schone energie. Het is duurzaam, want het water blijft altijd stromen en raakt niet op. Als de waterkrachtcentrale is gebouwd dan zijn de kosten laag.

Nadelen: Bijvoorbeeld in Nederland hebben we niet veel geschikte plekken om waterkrachtcentrales te bouwen. Ook kost het bouwen ervan heel veel geld. Fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gassen) blijven nog het goedkoopst, omdat de kosten van het opruimen van de vervuiling er niet bij wordt gerekend.

Created By
Sander Wolferink
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.