Loading

Meandert(h)aal 28 augustus 2020

De startactiviteiten.

De afgelopen week is er veel nagedacht over de invulling van enkele schoolactiviteiten. Er is daarover op stichtings- en schoolniveau gesproken. De informatieavond wordt dit schooljaar op een andere manier georganiseerd dan u van ons gewend bent. Voor nieuwe ouders uit groep 1 is er de mogelijkheid om in school samen met een klein groepje ouders geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen op de Meander. De leerkrachten van groep 1 zorgen voor de invulling van deze avond. Wij zijn blij met deze mogelijkheid. Voor nieuwe ouders is het wenselijk dat zij de leeromgeving kennen waarin hun kind zich dagelijks begeeft. De overige ouders kennen het schoolgebouw en voor hen is het minder noodzakelijk om de informatie op locatie te ontvangen. Zij krijgen de informatie over het komende schooljaar op maat. Iedere leerkracht heeft een vorm gekozen die het best bij het desbetreffende leerjaar past. U wordt hierover verder door de juf of meester van uw kind geïnformeerd. Een andere beginactiviteit waar we veel over gesproken hebben, is de organisatie van de startgesprekken. De uitkomst is dat deze niet in school mogen worden gehouden. De gesprekken vinden via Teams plaats en daarbij wordt gebruik gemaakt van het schoolaccount van de leerling. Over de planning e.d. wordt u binnenkort door de groepsleerkracht geïnformeerd. Helaas moet het in deze tijd allemaal net even iets anders. Hopelijk hebt u daar begrip voor.

Kind op maandag, week 36.

Wat is jouw plek?

Exodus 1 en 2: 1-25

De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?

Luizencontrole.

Vorige week is hier een opmerking geplaatst over het controleren van de leerlingen op luizen. Vrijdagavond kregen we al een tip dat er luizen waren geconstateerd bij enkele kinderen in de onder- en middenbouw. Heel verstandig dus om uw kind(eren) regelmatig op luizen te controleren!!

MR-verkiezingen.

U kunt zich nog steeds aanmelden om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad van onze school. Via onderstaande knop vindt u verdere informatie over de vacature.

Goede doelen.

Veel leerlingen hadden er afgelopen maandag aan gedacht om geld mee te nemen voor ons goede doelen potje. Voor anderen misschien een herinnering om ons te helpen diverse goede doelen te ondersteunen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de gekozen doelen.

'Startdienst'

Woensdagmorgen 9 september houden we een bijzondere startdienst in school. Helaas zonder ouders in een volle sfeervolle kerk, maar met een betrokken predikant en enthousiaste leerlingen in het speellokaal. Het thema is : Een nieuwe start. De dominee vertelt het verhaal van Noach en de ark. De leerlingen zingen in kleine groepjes bijpassende liedjes. Groepen 1+3+6+7 zijn bij elkaar van 11.00 – 11.30 uur en groepen 2+4+5+8 sluiten de rij van 11.40 – 12.10 uur

Agenda.

Gefeliciteerd.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Unknown - "Gratis foto: Boom, Heather, Heide, Paars, Blauw - Gratis ..." • Alexa Williams - "untitled image" • Adi Goldstein - "The Ballons"