Gevaren pictogrammen Emma en Djoeke

Inhoud

 • Inleiding
 • Gevaren pictogrammen en hoe kan je er mee om gaan
 • Afsluiting

Inleiding

 • Hallo wij zijn Emma en Djoeke. Wij hebben een PO gemaakt over gevaren pictogrammen. Wij hopen dat u het leuk vind. Veel lees plezier

Gevaren pictogrammen

GHS01
 • GHS01; Explosiegevaar
 • Explosiegevaar, pas op!
GHS02
 • GHS02; Brandgevaarlijk
 • Dit symbool staat op verpakkingen van vlambare vloeistoffen. Deze pictogram kan ook op vaste stoffen staan die makkelijk brandbaar zijn, of die door wrijving brand kunnen veroorzaken. Producten waar dit symbool op staan mogen niet in aanraking komen met een warmte bron of open vuur. Bijv; brandende sigaret, waakvlam enz. Ook de zon kan gevaarlijk zijn. Zorg dus dat dit product uit brandbare/ hele heete dingen blijven.
GHS03
 • GHS03; Brandbevorderend
 • Dit symbool staat op sommige gootsteenontstoppers. Als producten met dit symbool in aanraking komen met sommige andere stoffen (vooral ontvlambare stoffen) kunnen ze heftig reageren. Hierbij komt er heel veel warmte vrij. Kijk dus goed met welke producten dit product NIET in aanraking mag komen.
GHS04
 • GHS04; Houder onder druk
 • Dit symbool staat op flessen die gevuld zijn met gassen onder druk. Pas dus goed op met deze flessen/ producten
GHS05
 • GHS05; Bijtend
 • Dit symbool staat op bijtende producten; logen en zuren die bijvoorbeeld in gootsteenontstoppers, in bakovenreinigers en in ontkalkingsmiddelen zitten. Deze bijtende producten hebben een vernietigend effect op je lichaamweefsels zoals je huid, je ogen en je slokdarm. Deze stoffen kunnen ook effect hebben op textiel, hout en metaal. Zorg dus dat deze stoffen niet in aanraking komen met; je huid, je ogen, je slokdarm, textiel, metaal en hout.
GHS06
 • GHS06; Giftig
 • Dit symbool staat bijna nooit op consumentproducten. Deze producten komen bijna nooit voor omdat als je er mee in aanraking komt, er een kans bestaat dat je er dood aan gaat. Dus als je dit een keer tegenkomt; NIET ANNZITTEN
GHS07
 • GHS07; Schadelijk
 • Dit symbool staat vaak op was en reinigingsmiddelen. Als deze producten in aanraking komen met je huid en je ogen kan dat een irritatie veroorzaken. Bij het inslikken/ inademen van deze stof kunnen de neus en de keel ge├»rriteerd worden. Deze irritaties zijn tijdelijk. Dus pas op met deze stof maar als je een keer in aanraking komt met deze stof; geen paniek.
GHS08
 • GHS08; Lange termijn gezondheidsschade
 • Bij producten met dit symbool kunnen erge schade opleveren. Er is kans bij het inademen/ inslikken op kanker of een chemische longontsteking. Als je een product tegenkomt met dit symbool er op moet je opletten. De effecten zijn namelijk niet meteen merkbaar.
GHS09
 • GHS09; Milieugevaarlijk
 • Als een product met dit symbool er op in aanraking komt met oppervlakte water, vervuild dit het milieu. Zorg dus dat dit product niet rechtstreeks met de grond of oppervlaktewater in aanraking komt. Dit geld ook voor een sopje waar je bijv mee heb schoongemaakt. Gooi een sopje door de gootsteen daar wordt het gezuiverd.

AFsluiting

 • Dit was ons PO ik hoop dat u het leuk vond en natuurlijk iets van heeft geleerd.
 • Djoeke: ik vond de samenwerking heel goed gaan want we hebben hard door gewerkt.
 • Emma: ik vond de samenwerking heel fijn. We hadden allebei een taak en die ging heel goed

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.