99 Bricks Wizard ACADEMY een nieuwe SPIN Op de TETRIS formule

REVIEW: 99 BRICKS WIZARD ACADEMY

ik vind 99 bricks een erg leuke twist op de goede oude tetris

Wat maakt 99 bricks zo interessant?

wat 99 bricks zo intressant maakt is dat het tetris is maar je hebt nu physics er in dit betekend dat als je te veel stenen aan een kant plaatst dan vallen ze om omdat er teveel gewicht is aan een kant (zie de video hier beneden voor de gameplay en een demonstratie van de physics)

naast de physics heb je ook nog magie

magie kan worden gebruikt om: bloken die laatst geplaatst hebt te verwijderen (dit is handig als je niet levens wilt verliesen als een blok valt)

je hebt ook goud blokje dit zorgt er voor dat je blokje meer coins geeft

en je hebt ook nog een platformpje die je kan maken die ergens willekeurig geplaatst wordt die vast staat (die kan dus niet omvallen) zodat als je gebouw wilt omvallen dan kan je weer "veilig" verder bouwen (hoe veilig het ook mag zijn om een toren te bouwen met tetris maar hey magic right?)

Anderen game mechanics

elke keer als je toren af is (dat gebeurt als al je levens op zijn en dan krijg je 1 toren blokje om je toren af te maken + je hebt maar 3 levens) dan krijg je geld/goud die gebaseerd is op hoe hoog je toren is en of je quests hebt gehaald of goudblokjes magie hebt gebruikt

links op het plaatje zie je de quests

je kan geld gebruiken om meer mana te kopen die je gebruikt om magie te doen of je kan leuke outfits kopen want hey een wizard wil ook wel eens hip zijn

als je genoeg quests gehaald hebt dan krijg je een nieuw gebied/level en dan krijg je over het algemeen ook nieuwe magie (de gene die al opgenoemd zijn bv)

er zijn ook vijanden die je toren proberen te slopen door magie te gebruiken (hier tegen kan je ook magie gebruiken om hun te schoken) door bijvoorbeeld je blokken van ijs te maken zodat ze weg glijden of door ze gigantisch te maken (zie plaatje hier beneden)

Hoe je dingen beweegt/doet in 99 Bricks

je kan spreuken gebruiken door rechts op het scherm te klikken op een van je spreuken (als je de mana/magie er voor hebt om ze te gebruiken)

en voor de rest sleep je de blokjes naar rechts of links om ze te plaatsen op die rij en als je ze sneller naar beneden wilt krijgen dan sleep je naar beneden en je kan ook nog tappen om de blokjes van kant te laten veranderen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.