Loading

Erfgoedcafé bij Diaconaal Centrum De Bakkerij 15 februari 2018

Diaconaal Centrum De Bakkerij is een complex van gebouwen tussen de Oude Rijn en de Haarlemmerstraat in Leiden, van oudsher een plek voor hulp en dienstverlening van de kerken. Tijdens het wederom drukbezochte Erfgoedcafé bleek dat veel bezoekers al regelmatig langs De Bakkerij gelopen waren, maar de meesten nog nooit binnen geweest waren. Nu kregen zij de kans om binnen te kijken in dit historische complex.

Diaconaal medewerker Jacqueline Schoonwater vertelde over de rijke historie van het complex. Namen als Barbarakapel, Huiszittenhuis, Soephuis, Turfzaal, Goemoerskamer, Armenbakkerij en Graanpakhuizen herinneren aan de functie die het complex eeuwenlang had in de stedelijke armenzorg. Het complex is sinds 1985 een diaconaal centrum. Na enkele verbouwingen is een bedrijfsverzamelgebouw ontstaan waarin de diaconieën en andere maatschappelijke organisaties hun werk- of vergaderplek hebben.

Diverse historische elementen zijn nog duidelijk zichtbaar, zoals de oude broodovens van de armenbakkerij en de schitterend gerestaureerde Goemoerskamer, waar het College van VrouwenKraammoeders, of Goemoers vergadert. Goemoers is een verbastering van ‘Goede Moeders’. Sinds 1582 geven de Goemoers hulp aan arme kraamvrouwen. Ook tegenwoordig delen de Goemoers nog regelmatig kraampakketten uit. Henriëtte van den Broek, een van de huidige Goemoers, gaf hier uitgebreid uitleg over.

Meer over de geschiedenis van Diaconaal Centrum De Bakkerij vindt u op de website van De Bakkerij.

Created By
Marjolein Hettinga
Appreciate

Credits:

Foto's: René Vet, Henk Hegeman, Marjolein Hettinga.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.