#naroguDekerta Park Kieszonkowy - Ogród motyli

INICJATYWA

Chcielibyśmy zazielenić cały Kraków, bo wiemy, że Kraków korporacjami stoi, a o zieleń naprawdę trudno jest zadbać.

W naszym mieście powstaje wiele ciekawych inwestycji na większą skalę, a my – zachęcając do pomocy wszystkich obywateli – postanowiliśmy zrobić coś dla lokalnej społeczności Zabłocia. Park kieszonkowy – czy wiesz o czym mowa?

Park kieszonkowy to mała przestrzeń miejska schowana pomiędzy budynkami i wypełniona zielenią. Stanowi idealne miejsce do codziennego relaksu i spotkań towarzyskich.

W Krakowie wciąż są punkty, które można ciekawie zagospodarować. Nasz projekt koncentruje się wokół małego skweru przy zbiegu ulic Dekerta, Wałowej i Kiełkowskiego, który planujemy wziąć w nasze ręce, by stworzyć niecodzienną przestrzeń z motywem przewodnim ogrodu motyli. Zainteresowany?

Jesteśmy grupą studentów, która chce zainspirować mieszkańców Krakowa do polubienia zmian i zaangażowania się w lokalne inicjatywy. Działamy w oparciu o ideę crowdsourcingu, czyli współpracy przynoszącej sukces jedynie dzięki pomocy społeczności. Dołącz do nas w dowolny sposób – powiedz znajomym o akcji, wesprzyj finansowo lub angażuj się w wydarzenia. Liczymy na Ciebie!

Cel biznesowy?

- zachęcenie indywidualnych podmiotów do wsparcia inicjatywy

- zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem projektu

Kto podejmuje decyzje/wyznacza kierunki?

O NAS

Zwróć uwagę jak zatytułowana jest ta zakładka: „O nas”.

I wiesz co? Powinniśmy zacząć ten tekst od opisu Ciebie. Dlaczego? Bo tak naprawdę każdy z nas może się zaangażować w akcję Na Rogu Dekerta.

Zanim jednak poznamy Ciebie, przedstawimy się, żebyś mógł nam zaufać. Jesteśmy grupą 50-ciu studentów, ale nie do końca zwyczajnych. My chcemy dobrych zmian. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uczymy się o mediach społecznościowych w zarządzaniu. Mógłbyś więc pomyśleć o nas jako o maniakach Internetu, zamkniętych w czterech ścianach ze swoim komputerem. Nic bardziej mylnego!

#naroguDeketa to równiez cała gamma partnerów!

Jakie wyzwania stoją przed organizacją?

1) Sworzenie społeczności popierającej inicjatywę

2) Zbiórka kwoty minimalnej do realizacji projektu

3) Rozgłos w mediach !

Grupa docelowa:

Mieszkańcy zabłocia, pracownicy lokalnych firm, przedsiebiorstwa z Zabłocia, aktywiści inicjatyw społecznych

grupa wiekowa: 18 - 90+ lat

przykładowa persona: młoda mama Zosi - dziewczynki chodzącej do przedszkola nieopodal skweru. Mama po odebraniu córki poszukuje ciekawych miejsc do aktywnego spędzania czasu z dzieckiem.

firmy znajdujące się na zabłociu; pracownicy korporacji, którzy nie maja gdzie zjeść swojego lunchu

Z jakich narzędzi marketingowych korzystają?

  • Social media (FB, Instagram, Twitter)
  • Leanding Page

Kto nas wspiera?

ORAZ

Jakie środki mogą przeznaczyć na SEO/CM?

  • Strona internetowa - WordPress
  • Media społecznościowe - darmowo;

Działania w zakresie marketingu nie wymagają ponoszenia kosztów na tym etapie (marketing szeptany + darmowe działania w internecie). Dodatkowo patronat medialny RMFMaxx i zainteresowanie prasy wciąz poszerzają grono odbiorców

Działania prowadzone są samodzielnie przez zespół studentów kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu :)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.