Make Sense! Wij bouwen elk jaar een huisje voor een Bosnisch gezin. Helpt u mee?

aankondiging

Make Sense! organiseert op 31 maart a.s. een Ladies Night voor iedereen die zich wil laten verwennen. De opbrengst gaat naar de bouwprojecten van Make Sense!

Dit jaar bouwen wij voor de Familie Simic

Wij, vrijwilligers van Stichting Make Sense!, gaan voor Vojislav Simić (41), zijn vrouw Jadranka (36) en hun zes kinderen Zdravko (16), Sladjana (13), Sladjan (10), Slavica (7), zoon Pavle (2) en hun laatst geborene een huisje bouwen. En hiervoor hebben wij geld nodig!

Vojislav Simić woont met zijn gezin in een klein dorpje Kostajnica dat valt onder de gemeente Doboj. Hij werkte tot voor kort voor de gemeentelijke reinigingsdienst maar is helaas al een tijd werkeloos door privatisering en georganisering van het bedrijf. Het Rode Kruis probeert werk voor hem te vinden maar dat is geen gemakkelijke opgave. De werkloosheid is groot en daarom werkt hij als dagloner. Dagloners bieden zichzelf dagelijks aan voor diverse klussen maar zijn nooit zeker van werk en loon. Zijn oudste vier kinderen kunnen tot hun 14e naar de basisschool. De oudste zoon kan echter wegens een verstandelijke beperking niet door naar de middelbare school. Voor de andere kinderen zijn er nog wel mogelijkheden. Zo kijkt de oudste dochter Sladjana erg uit naar de bouw van het huis omdat ze dan een eigen kamertje en meer privacy zal krijgen.

Het gezin woonde een tijdje bij de grootouders maar kreeg een stuk grond van 1200 m2 van iemand die naar Australië is vertrokken. De grond staat nu officieel om hun naam en kan dus worden bebouwd. Op dit moment wonen ze daar al. Weliswaar in de vochtige kelder van een bouwwerk van 4 bij 5 meter dat straks als stal of opslagplaats zal worden gebruikt. Het Rode Kruis van Doboj heeft dit gezin samen met de voorzitter van de deelgemeente Kostajnica geselecteerd en voorgedragen aan Make Sense! Het grote gezin leeft onder erbarmelijke omstandigheden en de ouders hebben geen inkomsten. Met name de kinderen verdienen een kans op een beter leven. Een droog en schoon huis kan een goed begin zijn voor Vojislav maar biedt zeker kansen voor een betere toekomst van de kinderen.

Huidige situatie in Bosnië

Bosnië en Herzegovina is een presidentiële republiek met een semi-presidentieel systeem en een meerpartijenstelsel in het zuidoosten van Europa. Het land bestaat uit de landstreken Bosnië en Herzegovina en is ontstaan bij het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië (sinds 5 april 1992). Het land bevindt zich op het Balkanschiereiland en grenst in het noorden en westen aan Kroatië en in het oosten aan Servië en Montenegro.

Bosnië en Herzegovina telt 3.791.622 (2013) inwoners en heeft een oppervlakte van 51.209 km². Het land wordt bijna geheel door land omgeven, behalve bij de kustplaats Neum, waar circa 21 km kustlijn is met de Adriatische Zee. De hoofdstad en de grootste stad van Bosnië en Herzegovina is Sarajevo met een inwonertal van circa 430.000. De nationale munteenheid is de Bosnische mark.

Lees meer > Bosnië-Herzegovina.

waarom bosnië?

Er zijn jaarlijks vele duizenden Nederlanders die naar landen van voormalig Joegoslavië op vakantie gaan. Start je vanaf Utrecht dan ben je in ongeveer 15 uur in Doboj en heb je 1534 km gereden. Dat is dus één keer overnachten in Oostenrijk. Bosnië behoort tot de landen in onze 'achtertuin'. We hebben al heel lang een band met deze regio. Nederland wierf vanaf 1970 Joegoslavische mannen voor de scheepsbouw, de metaal- en staalindustrie en vrouwen voor de visverwerkende industrie, de leer- en textielindustrie, de sigarettenindustrie en voor de verpleging. Verder zijn er na de oorlog velen als vluchteling naar ons land gekomen. Zij hebben hun plek in ons land goed gevonden. De ouderen zijn goed geïntegreerd, hun kinderen zijn hoger opgeleid. Ze dragen op een positieve manier bij aan de Nederlandse economie en maatschappij. Helaas gaat het de achterblijvers niet altijd even goed. Men is de gevolgen van de oorlog nog niet te boven. Op het platteland heerst de armoede, er is veel corruptie en 41,7% (2016) van de beroepsbevolking is werkloos. Daarnaast ligt Bosnië op de bekende 'Balkan-route'. De afgelopen jaren heeft het te kampen met grote stromen vluchtelingen. Eenvoudige gezinnen hebben het moeilijk. Daar willen wij graag wat aan doen. Hoe onze bijdrage elk jaar ook is, het maakt een groot verschil voor het gezin dat we helpen.

zou u ons willen sponsoren?

over ons...

Elk geslaagd project staat of valt met het juiste team. Een club mensen met gouden handen en een groot hart. Onze bestuursleden en vrijwilligers gaan elk jaar op eigen kosten naar Bosnië. In het vroege voorjaar is al een aantal op pad om de bouwplaats te inspecteren en de fundering te storten. In april vertrekt de hele groep in hun eigen auto's. Zij nemen hun intrek in het zgn. 'Orange House' en staan elke dag op de bouwplaats om te metselen, zagen, opmeten, timmeren, dakleggen en de deuren en kozijnen te monteren. Ze worden ter plekke geholpen door het gezin, hun familie en andere belangstellenden. Het is dankbaar werk en men heeft ondanks de taal- en cultuurbarriere veel plezier samen.

Het Make Sense! team bestaat uit ongeveer 10 vaste vrijwilligers, hun partners en een aantal losse vrijwilligers die elk jaar een huisje bouwen voor een Bosnisch gezin dat onder erbarmelijke omstandigheden woont. Make Sense! biedt hulp aan mensen in Bosnie Hercegovina daar waar dat nodig is en waar we ons met hart en ziel voor kunnen inzetten. Want juist dát maakt dat wij erg gemotiveerd zijn.

"Iets doen voor je medemens maakt je gewoon gelukkig."

Stichting Make Sense! werkt op basis van vrijwillige, onvoorwaardelijke bijdragen.

Geef zin aan (je) leven!

Onze slogan geeft weer wat we in onze missie hebben verwoord: wie zich aansluit bij Make Sense! biedt niet alleen hulp aan andere mensen, maar verrijkt ook zijn of haar eigen leven.

kunnen wij op u rekenen?

"op hele kleine schaal kun je al een groot verschil maken. daar doen we het voor."
Familie Todic heeft in 2016 een huis gekregen.

Voor vragen over het project 2016 of het project van komende jaar kunt u contact opnemen met Kees van Wuyckhuyse op 06 810 49 782 of mailen naar makesense2012@gmail.com. Hij vertelt u graag meer over Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! | p/a Bokkeduinen 6 | 3452 JN Vleuten (Nederland) makesense2012@gmail.com | www.make-sense.eu

Make Sense heeft al heel lang een ANBI-status wat het voor bedrijven wel heel erg aantrekkelijk maakt om te doneren. Het bedrag is immers aftrekbaar van de belasting. Fiscaalnr. RSIN 817526754, KvK 30222396. Direct overmaken is makkelijker en kan o.v.v. Stichting Make Sense! naar NL 69 RABO 012.79.90.313.

Make Sense! werkt samen met het Rode Kruis en Hulpactie Doboj

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.