Designmuseo 29.4.2017

Mitkä esineet kuvaavat parhaiten tarinaa Suomesta ja suomalaisuudesta 100 itsenäisyyden vuoden ajalta? Näyttelyyn 100 esinettä Suomesta on valittu yksi esine jokaiselta Suomen itsenäisyyden vuodelta. Esineiden tarinat kertovat suomalaisuudesta niin arkisin, teollisin, innovatiivisin kuin humoristisin esimerkein.

Mielenkiintoisia löytöjä eri vuosilta! https://www.100objects.fi/english/1918

Löytyi myös esineitä ja tarinoita eri syntymävuosilta.

Katse kääntyy kohti tulevaisuutta - Kutsu huomiseen näyttelyssä.

Designmuseon ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamon yhteisnäyttely esittelee suomalaista nykymuotoilua designpääkaupunkivuoden 2012 jälkeiseltä ajalta. Optimistinen näyttely katsoo tulevaisuuteen.

Kiitos hienosta vuodesta ja onnea opintonsa päättäville Kuusijäätelön ja kuohuvien kera!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.