Loading

Bedre Boliger

Det er et politisk prioriteret ønske, at alle københavnere skal bo i gode, sunde og tidssvarende boliger. Derfor har staten og Københavns Kommune afsat en ekstraordinær pulje til byfornyelse i Sundby, hvor mange boliger netop trænger til en kærlig hånd.

Hvad stort er problemet?

I Sundby er der i alt 368 støjbelastede boliger og hele 1.371 boliger har installationsmangler. Det vil sige, at de enten mangler toilet, bad og/eller fjernvarme i boligen.

Energiforbruget i kvarteret er mellem 15-26 % højere end gennemsnittet i København. Københavns Kommune vurderer, at 240 ejendomme i Sundby har bygningsfornyelsespotentiale. Det drejer sig om bygninger, som er væsentligt nedslidte, ligger udsat i forhold til støj, har stort potentiale for energiforbedringer og/eller har installationsmangler.

Vidste du, at cirka 40 % af Københavns CO2-udledning kommer fra bygningerne? Hvis København skal nå sit mål om at være CO2-neutral i 2025, kan vi nå et godt stykke ved at se på bygningernes stand og gennemføre energibesparende renoveringer.

Søg støtte til bygningsfornyelse

Københavns Kommune støtter boliger i Sundby med bygningsfornyelse. Det betyder, at jeres ejendom fx kan få støtte til nyt tag, gavlisolering eller nye vinduer.

Bygningsfornyelsen kigger på ejendomme i deres helhed, når vi vejleder og yder tilskud til renovering og istandsættelse. Vi støtter med op til 33 % af udgifterne til renovering af private etageejendomme. Vi har fokus på, hvordan bygningen spiller ind i nærmiljøet og den historie bygningen fortæller – og så stiller vi særligt skarpt på at forbedre københavnernes hverdag og indeklima i boligerne. Vi lægger vægt på at bevare byens arkitektoniske kulturarv, samtidig med at vi samarbejder med ejere, beboere og rådgivere omkring udviklingen af fremtidssikre løsninger.

Har du spørgsmål til bygningsfornyelse i Sundby, kan du kontakte specialkonsulent Rasmus Rohlff på nf3c@kk.dk eller telefon 61 22 19 86. Du kan også skrive direkte til bygningsfornyelse@tmf.kk.dk.

Kom med til infomøde om bygningsfornyelse!

Fristen for at lave en forhåndsansøgning om støtte til renoveringsprojekter er 1. marts 2021, men allerede den 20. januar 2021 inviterer vi til infomøde, hvor specialkonsulent Rasmus Rohlff fra Bygningsfornyelsen fortæller om, hvordan man søger og hjælper jer godt på vej.

Mødet finder sted digitalt kl. 19 - 20. Du tilmelder dig ved at sende til mail til nf3c@kk.dk. Så får du tilsendt et link, der leder dig direkte til mødet.

Er det digtale møde ikke noget for dig eller kan du ikke den dag, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Rasmus, der kan give gode råd og vejledning. Kontakt ham på nf3c@kk.dk eller 61 22 19 86. Du kan også skrive direkte til bygningsfornyelse@tmf.kk.dk

Søg om støtte til etablering af toilet og bad

Er dit toilet eller bad ude på gangen eller i kælderen? Så er der hjælp at hente! Hvert år støtter Københavns Kommune andelsforeninger, ejerforeninger eller private udlejningsejendomme med at etablere toilet og bad.

Bor du i ejer eller andelsbolig kan du selv søge som privatperson. Bor du i privat udlejning skal du gå igennem ejendomsselskabet.

Næste frist for at søge er den 5. maj 2021.

Søg støtte fra støjpuljen

Private ejendomme, der er stærkt støjplagede, kan søge tilskud til støjisolering af eksisterende vinduer eller udskiftning til nye vinduer.

Støjbelastning kan være sundhedsskadelig, og derfor vil Københavns Kommune gøre en indsats for, at flere boliger bliver isoleret mod vejstøj.

For at kunne modtage tilskud fra puljen, skal jeres nuværende vinduer være nedslidte, mindst 25 år gamle og dårligt isoleret mod støj, og boligen skal være stærkt støjbelastet, dvs. være belastet af støj på facaden med over 68 dB.

Næste frist for at søge er den 1. februar 2021.

Bedre indeklima

Københavnerne bruger 80-90 % af livet indendørs. Derfor er et godt indeklima vigtigt i forhold til velvære og sundhed. Et godt indeklima hænger også sammen med en sund bygning, og det er vigtigt at huske at lufte ud, når du fx får en tættere bygning som følge af en renovering.

Indeklima handler blandt andet om:

  • Luftens kvalitet
  • Fugt
  • Temperatur
  • Træk
  • Mikroorganismer

Ønsker din boligforening hjælp til en intern kampagne om indeklima og energibesparelser, kan I kontakte specialkonsulent Rasmus Rohlff på nf3c@kk.dk eller telefon 61 22 19 86. Du kan også skrive direkte til bygningsfornyelse@tmf.kk.dk.

Gratis uddannelse af jeres varmemester!

HOFOR har et gratis tilbud til driftsteknikere og bestyrelsesmedlemmer i HOFORs forsyningsområde.

Som driftstekniker eller bestyrelsesmedlem har du ofte mange opgaver og et bredt arbejdsområde. Samtidigt fylder miljø og klima mere og mere, og der stilles krav fra beboere, bestyrelser, kommuner og brugere i forhold til besparelser på eksempelvis vand- eller varmeregningen.

Ved at deltage i HOFORs tekniske akademier bliver du bedre rustet til at opfylde alle kravene og får tips og tricks til at spare vand og energi.