Fijne feestdagen

Beste ouder(s) / verzorger(s)

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Ieder jaar denken we in de opleiding GT tijdens de laatste schoolweken ook aan anderen. We zamelen geld in voor goede doelen. Zo willen we dit jaar een collega helpen die mee doet aan Alp d'HuZes omdat hij onlangs genezen is van kanker. Ook staan we stil bij een lokaal goed doel. Klas GT3A wil graag geld inzamelen met een schaatsactie. Iedereen heeft van mij een sponsorkaart gekregen met de bedoeling in zijn omgeving geld in te zamelen. Hopelijk wilt u uw zoon of dochter ook steunen. Donderdag 22 december zullen ze de schaatsbaan onveilig gaan maken.

Op donderdagavond 22 december is het kerstgala bij zaal Berentsen in Loo. Vanaf 19.30 uur zijn leerlingen welkom in gepaste, nette kleding. Dit om de avond wat extra sfeer te geven. Voor deze avond heeft u een uitnodiging via de mail ontvangen. Vrijdag zijn de leerlingen dan vrij.

Als laatste wil ik u allen hele fijne feestdagen en een spetterend, gezond en gelukkig 2017 wensen.

Hartelijke groet,

Robert Koenders

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.