HOEK 2 Werkvormen

Maak een lesconcept voor twee thematische lessen plastische opvoeding.

 • Deze lessen moeten op elkaar volgen. Maar zijn toch aparte opdrachten.
 • Op het einde moet er een stad uit ijzerdraad gemaakt zijn waarin ook figuren staan in ijzerdraad.
 • Je werkt rond beeldelementen vorm & lijn. Welke beeldelementen je juist/exact gebruikt kies je zelf.
 • Je kiest per les 2 beeldelementen die elkaar ondersteunen.
 • Je kiest een onderwerk. (Zelfde voor de twee lessen.)
 • Je formuleerd een motivatie/instap.
 • Je voorziet twee afbeeldingen per les per beeldelement voor beschouwing.
 • Je denkt na over het lesverloop + de werkvormen.

Adobe Spark video

Dit alles giet je in een video. Hiervoor gebruikt je Adobe Spark video (inloggen met Facebook)

Gebruik volgende structuur in die video:

 1. Lesonderwerp + motivering voor beide lessen.
 2. Les 1: beeldelementen
 3. Les 1: motivatie/instap
 4. Les 1: korte omschrijving lesverloop + werkvormen
 5. Les 1: twee afbeeldingen per beeldelement = beschouwing
 6. Les 2: beeldelementen
 7. Les 2: motivatie/instap
 8. Les 2: korte omschrijving lesverloop + werkvormen
 9. Les 2: twee afbeeldingen per beeldelement = beschouwing
 10. Ruw idee voor presentatie

De link naar de video stuur je door naar je docent met in het onderwerp van de e-mail: werkvormen: HOEK 2

Veel succes!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.