çelik çatı çelik çatı nedir

Çelik Çatı çelik çatı betonarme yapılardaki gibi yapının üzerinde ağırlık riski oluşturmaz.çelik çatı esnekliği sayesinde tüm ağırlığı dengeleyecek şekilde yapılır.Çelik çatı yüksek hava sıcaklığı'ından ve soğuk hava'dan etkilenmez.çelik çatı sağladığı geniş hacim sayesinde kullanılabilir alanı artmaktadır.Çelik Çatı İstenildiği Zaman ,Başka Bir Yerden ,Bir Başka Yere Sökülerek Taşınması Mümkün Olan ,Bir Yapı Sistemidir.

Çelik Çatı Yapıları yukarıdan gelen yağmur, kar ve rüzgar etkilerine Karşı Koruyan Bir Sistemdir.

Çelik Çatı ve Ahsap Çatı Kıyaslaması

Çelik Çatı Ahşap Çatılar'daki Gibi Su Geçirme Rüzgar Erezoyanuna Maruz Kalma Gibi Bir Takım Doğal Nedenlerden Etkilenmez. Ahsap Çatıl'arda Yıllık Bakım Gerekirken Çelik Çatılar'da Yıllık Bakım Gerekmemektedir.Bir Çok Kişinin Yanlış Tercihi Olan Ahşap Çatı Günümüz Standartlarına Uygun Görülmemektedir.Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Olan Tüm Ülkelerde ,Çatı Sistemleri Olarak Ahşap Çatı Değil Çelik Çatı Sistemleri Benimsenmiştir.Çelik Çatı'nın Uygun Fiyat, Bakım Gerektirmeyen Geri Dönüşüm Gibi Temel Faktörleri Göz Önüne Alınır İse Diğer Çatı Sistemleri'nden Daha Ön Planda Olduğu Görülmektedir.

Kullanım Alanlarına Göre Çelik Çatı

Kullanıldığı ve Tercih Edildiği Alanlara Göre Çelik Çatı farklılık gösterebilir.fabrika çelik çatı'ları hangar çelik çatı'ları Depo çelik çatı'ları sera çelik çatıları v.s

çelik çatı

Çelik çatı'lar eğimlerine göre sınıflandırılmaktadır.Fabrika çelik çatı inşaatı

çelik çatı çeşitleri

Eğimlerine göre çelik çatı 3 guruba ayrılır:

1.Düz çatılar (0-50 arasında eğimi olan çatılar)

2.Orta eğimli çatılar (5-400 arasında eğimli olanlar)

3.Dik çatılar (? 400 eğimli olanlar)

Credits:

çelik çatı

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.