Bleekemolen bomenbeheer

Werken met groen vraagt om compassie

U kunt bij ons terecht voor een inventarisatie van bomen, of voor bijvoorbeeld onderzoek naar de veiligheid van de bomen, voor een Bomen Effect Analyse en voor taxatie van de waarde van een boom, of de schade die deze heeft opgelopen. Wij verzorgen de bomen, snoeien, planten of verplanten ze en bestrijden ziekten en plagen. Wij bieden die zorg aan, zowel voor de particulier die de bomen in zijn tuin waardeert, als voor overheden, ontwikkelaars en tuinarchitecten, die zich met raad en daad willen laten bijstaan wanneer het gaat om de inrichting van de leefomgeving.

Wanneer nodig zorgen wij voor het aanplanten van bomen, voor de kap van bomen, of voor het herplanten wanneer een boom een sta in de weg is geworden.

Werken met bomen is vakwerk.

Een boom verwijderen of snoeien vraagt om professionals.

Kappen gebeurt zorgvuldig, netjes en snel.

Bij het het kappen wordt rekening gehouden met lokale omstandigheden, zodat er niets beschadigd raakt.

Wij adviseren over de verzorging van bomen, over de aanplant(mogelijkheden), over het begeleiden van de groei, over het snoeien of kappen, over de gewenste ondergrond en over de bescherming van de boom tegen ziektes. Wij adviseren, desgewenst na onderzoek, ook over de noodzakelijke veiligheid die bomen omwonenden en passanten moeten bieden. Wij denken mee over de positie van bomen in tuinen om voldoende zonlicht toe te laten, of juist hoe een rijtje bomen als zonnescherm kan dienen. We kunnen voor mediation zorgen wanneer bijvoorbeeld een boom tot meningsverschillen tussen buren leidt. En we kunnen de gevolgen van voorgestelde ingrepen vooraf in beeld brengen, zodat u als opdrachtgever precies weet wat u wordt geadviseerd.

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.