Portfolio Mila Salminen

sisällysluettelo

Studio

Taitajat

Ulko- ja tuotekuvia

Itsearviointi

Studio

Käsitelty kuva.
Tässä tiedot kameran asetuksista kuvanottohetkellä.

ISO-arvona käytin sataa, sillä studion valaistus oli niin kirkas, että kuvasta olisi tullut ylivalottunut. Aukkona käytin 8.0-arvoa, koska halusin kuvasta mahdollisimman terävän, mutta kuitenkin jättää joitankin epäteräviä kohtia kuvaan. Suljinajaksi säädin 1/125 sekuntia. Näin suljin räpsähti nopeasti kiinni ja kerkesin pysäyttämään hulmuavat hiukset.

Rembrandtin kolmio

Permandin kolmion saa aikaan, kun päävalo on 45:n asteen kulmassa malliin päin.

mies- ja naisvalo

Miesvalo: Lähempänä oleva poski on valoon päin. Vaikutuksena kasvot levenevät hieman.

Naisvalo: Kameraa lähempänä oleva poski on varjossa, jolloin kasvot näyttävät kapeammilta.

Taitajat

Hiusalan Taitajat-semifinaalista kuvia.

Näitä asetuksia käytin semifinaaleja kuvatessa.

Ulko- ja tuotekuvia

Leipurikondiittoriopiskelijoiden kilapilutöitä.

Itsearviointi

Portfolion tekeminen tuntui aluksi vaikealta, mutta opin nopeasti Adobe Sparkin toimintaperiaatteen ja sain portfolion toteutettua. Portfolio tuntui jäävän hieman tynkäksi, sain kuitenkin tarpeeksi kuvia kasaan ja koottua ne kaikki yhteen.

Created By
Mila Salminen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.