Loading

Portfolio Mila Salminen

Adobe Lightroomissa käsitelty kuva.
Tässä tiedot kameran asetuksista kuvanottohetkellä.

Rembrandtin kolmio

Permandin kolmion saa aikaan, kun päävalo on 45:n asteen kulmassa malliin päin.

mies- ja naisvalo

Miesvalo: Lähempänä oleva poski on valoon päin. Vaikutuksena kasvot levenevät hieman.

Naisvalo: Kameraa lähempänä oleva poski on varjossa, jolloin kasvot näyttävät kapeammilta.

Leipurikondiittoriopiskelijoiden kilapilutöitä.
Created By
Mila Salminen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.