Digital Government 2016

Adobe heeft op 26 oktober jl. op de Sociƫteit De Witte in Den Haag het Digital Government Seminar georganiseerd. Tijdens het seminar stonden Document Cloud en regelgeving rondom digitale handtekeningen centraal en werd het belang van de document workflow binnen de digitale transformatie benadrukt.

Gedurende het seminar werden meer dan 70 IT professionals van diverse ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten ontvangen. Aan de hand van impactvolle cases en inhoudelijke en inspirerende sprekers werd hierop ingegaan door experts van Adobe, ICTU, DLA Piper, International Criminal Court en HP met verschillende presentaties.

Deze Adobe Spark bevat video impressies en downloadlinks naar de verschillende presentaties. Mocht u naar aanleiding van dit event vragen hebben, neem dan gerust contact op met Machteld Elving, melving@adobe.com.

Digital Government 2016 video impressie

Recap: Prof.Dr. van Eecke DLA Piper

Dhr R. Weenink - HP

Recap: Dr. Jones Lukose - ICC

Created By
MAS FACTORY
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.