Loading

Meandert(h)aal 17 september 2021

Startdienst.

Donderdagmorgen hebben we in 2 grote groepen de startdienst gevierd in het speellokaal. Dominee Bertine van de Weg leidde deze vieringen, die zij samen met de startdienstcommissie had voorbereid. Het thema dit jaar was "Vrienden", daarbij werd het verhaal van de vier mannen die een zieke vriend helpen (het verhaal in de bijbel uit Marcus 2) op een mooie manier uitgewerkt. Er werd o.a. gebouwd met Duplo door de kleuters, een huis gemaakt van een (schoenen)doos, er was een prachtig zelf bedacht verhaal van groep 5 & 6, en de groepen 7 en 8 verzorgden het openingsgebed. Daarnaast was het speellokaal versierd met o.a. mooie tekeningen, "recepten" voor vriendschap en een prachtige vriendschapsslinger. Ook waren er mooie filmpjes te zien, en prachtige liedjes om te zingen. Heel mooi en fijn dat we op deze manier samen Gods zegen mochten vragen voor het komende schooljaar. We willen dominee Bertine heel hartelijk danken voor haar medewerking.

Onderstaand gebed werd voorgelezen door Luuk-Yan en Famke.

Ouderbijdrage.

Op de Meander worden in een schooljaar allerlei bijzondere activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten kosten ons extra geld. Voor de bekostiging ervan wordt dan een beroep gedaan op het schoolfonds.

Het schoolfonds wordt gevuld d.m.v. de jaarlijkse “vrijwillige ouderbijdrage”. De hoogte van het bedrag per leerling wordt vastgesteld door het bestuur van onze stichting. Zoals u in de informatiekalender heeft kunnen lezen is het bedrag voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,00 per leerling. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen wordt € 2,00 per maand gerekend.

U kunt uw bijdrage op de volgende manier aan ons overmaken: *Storten op bankrekeningnummer NL31RABO03273.54.127 t.n.v. “De Meander” onder vermelding van ouderbijdrage en de na(a)men van uw kind(eren). Van sommige ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank.

Kind op maandag.

Thema van de week– Tel ik mee?

Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken.

Luizencontrole.

Vorige week hebben wij u gevraagd om uw kinderen goed te controleren op luizen. In de bovenbouw zijn bij zo'n privécontrole luizen ontdekt. De oproep was dus niet voor niets. Blijf uw kind dus controleren op deze ongewenste bezoekers.

Gevonden voorwerpen.

Door omstandigheden zijn de gevonden voorwerpen vandaag aan het eind van de ochtend niet op het gras voor school gelegd. Volgende week vrijdag en vrijdag 1 oktober zullen we dit alsnog doen. Er gaat voorlopig nog niets naar het Leger des Heils.

Agenda.

  • 20 september - MR-vergadering.
  • 27 september - Mobiele kunst- en technieklab - groep 7 ( 12.45 uur - 14.15 uur).
  • 28 september - Mobiele kunst- en technieklab - groep 8 ( 12.45 uur - 14.15 uur).
  • 29 september - Start Kinderpostzegelactie - groep 7 en 8.
  • 11 oktober - Fietscontrole.

Gefeliciteerd!

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van jarmoluk - "hands friendship friends" • garageband - "colorful painting background" • Unknown - "Happy Birthday Balloon Image image - Free stock photo ..."