ICELAND Creative meetings 2018

När man tänker på Island får man genast ett flertal bekanta associationer; det hippa Reykjavik, den vackra och läkande Blå Lagunen, eller kanske den musikaliska exporten av Sigur Ros och Björk. Men detta land som består av kokande gyttjepölar, sprutande geysrar, glaciärer och vattenfall, är en stor äventyrslekplats. De fantastiska landskapen inspirerar konstnärer och fotografer. Lägg till fotbollslandslaget som med sin vulkan tog EM med storm så har du den perfekta destinationen för incentives.

Det finns väldigt många bra restauranger i Reykjavik och för den som vill fortsätta efter middag förvandlas caféerna och barer till nattklubb efter midnatt.
Blå lagunen fungerar året runt. Att ta sig ner i vulkanen fungerar maj till oktober. Rafting fungerar året runt.
Created By
Jonas Bodin
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.