Loading

VÄRMLANDS VIKINGACENTER FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

VÄRMLANDS VIKINGACENTER

Värmlands Vikingacenter är ett besökscentrum, ägt av Säffle kommun men disponerat at Föreningen Vikingaleden. Det togs i bruk år 2008. Det är en modern anläggning om ca 450 m2 som inbegriper utställningar, kafé, toaletter och konferensanläggning.

I Värmlands Vikingacenter kan man ta ett kliv tillbaka i historien, för att lära sig mer om en spännande tid och för att själv kunna uppleva något av hur det var att leva då.

I foajén finns souvenirer och skrifter med anknytning till bygden och till vikingatiden.

Café Vikingen

Caféet har servering av varma och kalla drycker, bullar, muffins m m – men också matiga mackor.

Njut av utsikten mot vikingabyn från vår uteplats eller sitt inne i vår fina cafédel på Värmlands Vikingacenter.

Lekplatsen Lill-Glad

I anslutning till vikingacentret finns lekskeppet Lill-Glad, invigt 2014. Det är öppet för barn i alla åldrar året runt.

Utställningarna

År 2003 kunde Föreningen Vikingaleden och Gillberga Hembygdsförening tillsammans köpa en stor vikingautställning från Jorvik Viking Center i engelska York. Detta tack vare ekonomiskt stöd från Säffle kommun, länsstyrelsen i Värmlands län, Sparbankstiftelsen Alfa och Värmlands Turistråd.

Utställningen visar en hantverksgata från 1000-talet i fullskala, med sju husmiljöer kompletta med dockor av människor, med ljudmiljöer, hantverksutrustning och förklarande texter och bilder till respektive miljö. Utställningen täcker ca 200 kvadratmeters utställningsyta. Den har förmedlats till oss i Nysäter av författaren Sture Wikman i Karlstad.

Utställningen berättar också om vikingatidens gudamyter, om Värmlands fornhistoria, om äldre hantverk och om bygget av skeppet Glad av Gillberga. Utöver de fasta utställningarna visas tillfälliga utställningar under säsongen.

En del av utställningen med namnet Skullsplitter visar också den krigiska delen av vikingatidens värld genom bilder av skelett efter de norska krigare, som föll i slagen utanför York år 1066, när vikingakungen Harald Hårdråde anföll England med en flotta på omkring 300 skepp. Syftet var att erövra England i sin helhet och att Harald skulle överta den engelska kungakronan. Det misslyckades.

Sortiment

På Värmlands Vikingacenter hittar man allt från pärlor, textila produkter och smycken till tidsenliga glas, runor och mynt.

Konferenser

Värmlands Vikingacenter har en hörsal för upp till 80 personer som kan hyras för t ex konferensändamål.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.