Loading

International Overdosisdag Esbjerg den 31. august 2019

Peter Pilot Christensen & intiativtager Iza Erzurum

En dag hvor vi mindes

Vær med til at mindes dem, der er døde af en overdosis og hør mere om, hvad vi sammen kan gøre for at undgå at flere lider samme skæbne.

Hør personlige fortællinger om at overleve en overdosis og vær med til den stemningsfulde mindeceremoni, hvor vi tænder lys for dem, vi desværre har mistet.

Kl. 15.30 er der koncert med Nikolaj Christensen fra Nikolaj & Piloterne. Derefter er der tale v/ udvalgsformand Henrik Vallø og centerleder Morten Jensen fra Center for Misbrug & Udsatte.

Besøg de mange forskellige stande, hvor du fx kan snakke med ansatte fra Center for Misbrug & Udsatte eller frivillige i foreningen Recovery Bulls.

Du kan også tilmelde dig til et kursus i behandling af overdosis.

De første 100 fremmødte får en gratis T-shirt med logo, og der bliver serveret kaffe, te, vand og kage til alle deltagere

Der tændes lys for at mindes.
Kontakt oplysninger.
Isa Erzurum - Tlf: 60901536
mail: isae4767@gmail.com

Fotograf: Mikkel Ø. Kramer

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.