Protestantse Gemeente van Bellingwolde ontstaan uit het samengaan van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk

KERKGEBOUW Het oorspronkelijke kerkgebouw uit de 14e eeuw, Magnuskerk geheten, is nu de kerk van de Protestantse Gemeente, waar alle kerkdiensten worden gehouden. In 1991 werd de laatste restauratiefase voltooid en is het nu een gebouw met ± 225 zitplaatsen. Ook het liturgisch centrum is geheel vernieuwd.

klik op de foto's om ze te vergroten

Het fraaie Schnitger-Freytagorgel is geheel gerenoveerd en eind 1992 opnieuw in gebruik genomen. In de consistoriekamer wordt de kindernevendienst gehouden en vorming en toerusting en zo nu en dan een vergadering. De toren die los van en naast de kerk staat en de begraafplaats te Bellingwolde zijn eigendom van de Protestantse Gemeente. Eind 2013 begin 2014 is de toren volledig gerestaureerd. De oude koepels in de toren zijn er weer aangebracht.

Rondom de Magnuskerk is op vrijdag 30 september 2016 een nieuwe klok gegoten. Dit gebeurde op locatie zodat een ieder in het dorp hier bij aanwezig kon zijn en kon zien hoe een klok gemaakt werd. Heel spectaculair en een hele mooie ervaring. Nu klinkt er weer een mooi geluid uit de kerktoren.

klik op de foto's om ze te vergroten

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 240 personen. We zijn een vergrijzende gemeente maar nog lang niet ingeslapen. Als kerk proberen wij midden in het dorp te staan. Dit doen wij door de bevolking te betrekken bij acties die wij organiseren tot standhouden van onze gebouwen. De jaarlijkse boekenmarkt en rommelmarkt zijn een begrip. Ook niet gemeenteleden helpen mee bij deze acties.

klik op de foto's om ze te vergroten

Vorig jaar hebben we vanuit de diaconie een sponsorfietstocht georganiseerd samen met de gemeenten rondom ons (PG Blijham en PG Vriescheloo). Dit om de beide verzorgingshuizen in de gemeente Bellingwedde te ondersteunen met aanschaf van materiaal. Niet alleen gemeenteleden maar ook inwoners van de drie dorpen deden hier aan mee.

klik op de foto's om ze te vergroten

Onze jaarlijkse Startzondag is altijd een feestelijke dag met een bijzonder dienst om die vervolgens op de één of ander manier uit te werken. D.m.v. een zelfgemaakt koord hebben wij verbinding met elkaar gezocht in de kerk. Daarna buiten met de wereld om wensen op een briefje te zetten en deze met een ballon de wereld in te sturen. En daarna natuurlijk een gezellige maaltijd.

Verbinding zoeken met elkaar…
klik op de foto's om ze te vergroten

We zijn een kleine gemeente in Bellingwolde maar een hechte gemeente, midden in de samenleving om samen met inwoners van het dorp voor leefbaarheid te zorgen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.