Loading

Wachten op de prik 11-03-2021

Covid-cijfers dalen langzaam

Dankzij vrij strikte maatregelen komen de infectiecijfers langzaam weer onder controle.

Toch zijn de cijfers in Europa nog niet laag genoeg voor een snelle heropening van de economie. Voorlopig is de vaccinatiegraad nog onvoldoende en een derde golf wil men absoluut vermijden.

In de Angelsaksische landen, waar het inentingsprogramma al veel verder is gevorderd, lijkt de groepsimmuniteit niet meer zo ver af. In de Europese Unie blijft het wachten op de levering van voldoende vaccins.

Hoopvol voor een sterk herstel

Lockdowns leggen de vrijetijdssector nog altijd grotendeels lam. Het ondernemersvertrouwen in de dienstensectoren blijft dan ook op een laag pitje. De industriële sectoren daarentegen, lijken weinig hinder te ondervinden.

Verschillende factoren stemmen ons hoopvol voor een sterke opleving van de economie:

  • de snelheid waarmee de Chinese economie herstelde en vooral de enorme veerkracht van de Europese en Amerikaanse economie bij de tijdelijke heropening vorige zomer,
  • de economische impact van de lockdowns rond de jaarwisseling was milder dan gevreesd,
  • ruime steunmaatregelen in Europa en in de VS, waar een nieuw gigantisch uitgavenprogramma samen met een erg soepel monetair beleid het herstel zal ondersteunen.
Vaccinaties stilaan op kruissnelheid

Een flinke stijging van de obligatierente zorgde de voorbije weken voor wat nervositeit op de beursvloeren. Die stijging werd aangewakkerd door wat hogere inflatiecijfers en door de vrees dat de centrale banken hun beleid sneller dan verwacht zullen bijsturen. We gaan ervan uit dat de inflatieopsprong slechts tijdelijk zal zijn en vrezen geen snelle bijstelling van het rentebeleid.

Nu de vaccinaties op kruissnelheid komen, brengt de nakende heropening van de economie een ‘normalisering’ dichterbij. We maakten van de nervositeit op de aandelenmarkten gebruik om aandelen in onze portefeuilles verder op te bouwen.

Binnen het aandelenluik kiezen we vooral voor sectoren die zullen profiteren van de economische heropleving. De consumentensector en de vrijetijdsector, lijken ons hierbij zeer interessant.

Naast deze langetermijnvisie zijn ook bescherming en trends op financiële markten belangrijk. Je persoonlijke belegging, raadpleegbaar in KBC Mobile en Touch, kan anders ingevuld zijn volgens jouw comfortzone.

Dirk Thiels, Beleggingsstrateeg KBC Asset Management
Inentingen brengen de wereld in de loop van 2021 terug naar 'normaal'. Inzetten op aandelen die profiteren van het economische herstel dat hiermee gepaard gaat, vormt de kern van onze beleggingsstrategie.

Redactie beëindigd op 11-03-2021. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.