WYDARZENIA

10.04.2017r. spotkanie z cyklu „Obrazki z historią w tle, czyli Polacy o Polsce w literaturze”. Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.Uczniowie naszej szkoły czytali fragmenty „W cieniu Katynia” Stanisława Swianiewicza. Akcję rozpoczęła Pani Lilla Szewczyk, która w przejmującym zarysie opowiedziała o Katyniu, Kwietniu jako Miesiącu Pamięci Narodowej… Prezentację ukazującą obozy i ich okrucieństwo, reprodukcje obrazów, fotosy i najważniejsze informacje dotyczące Katynia, Kozielska, Smoleńska, przygotowała Patrycja Trofimow z IV TH. Dzieło czytali Pan Dyrektor Stanisław Rudziński, Panie Jolanta Dowejko i Sylwia Kapturska, Laura Bachanowicz z kl. I TH, Paweł Kiszło z I TI i Rafał Kamiński z kl. III TPS.Uczniowie mogli podziwiać zdolności artystyczne uczennic klasy IV TH i Pani Aliny Mikołajczyk, które ujmująco ukazały żniwo obozów w ZSRR. Oglądano również wystawkę ukazującą dzieła o lagrach, fotosy, albumy historyczne.

03.04.2017r.KRESOWE PERŁY 2017- ocalić od zapomnienia. Akademia upamiętniająca 11 rocznicę nadania imienia ZSP Nr 1. Młodzież przez godzinę przeprowadziła nas przez dawne ziemie Rzeczypospolitej, czyli Litwę, Ukrainę i Białoruś; wspominaliśmy Szetejnie, Nieśwież, Kamieniec Podolski, wielu wybitnych Kresowiaków. Swoją obecnością akademię uświetnili m.in. przedstawiciele władz samorządowych i Grupy Literackiej „BARCJA”. Dopełnieniem była wystawa ksiązek "Kresy - pamiętamy"

30.03;03.04.2017r.Spotkania autorskie z Witoldem Kiejsrysem. W dorobku literackim ma wydane 2 tomiki wierszy, wzbudzające wiele refleksji:"Motyw pocztówki, "Elis" oraz powieść "Zielony karp i okolica" - ksiązka o wyławianiu siebie z siebie, jako początek cyklu o uwikłaniu, jego następstwach i skutkach. Podczas spotkania z młodzieżą autor opowiadał o swoim życiu, pasjach, bolączkach, słabościach i zauroczeniach. Egzemplarz swojej najnowszej powieści „Zielony karp i okolica” przekazał z dedykacją naszej bibliotece.

15.03.2017r. Spotkanie autorskie z pisarzem - Jerzym Sałatą. W bibliotece szkolnej na pisarza czekali uczniowie klasy 4 TH i 4 T P S z nauczycielką p. Lillą Szewczyk. Pisarz przyniósł na spotkanie mnóstwo książek z własną twórczością i płytę z filmem ph. „Jerzy Sałata: poeta – cieśla”, opracowanym przez CATL MBP w Bartoszycach. Spośród ośmiu tomików dotychczas wydanych wierszy Jerzego Sałaty, każdy z młodzieży mógł wybrać dowolny i głośno go przeczytać. Czytał również sam pisarz i p. nauczycielki.

19.01.2017r. spotkanie z cyklu „Obrazki z historią w tle, czyli Polacy o Polsce w literaturze”- powstanie styczniowe.Uczniowie naszej szkoły czytali fragmenty „Wiernej rzeki”, powieści historycznej napisanej przez wybitnego pisarza Stefana Żeromskiego.Czytanie poprzedziła prezentacja ukazująca zdjęcia dowodzących i inicjatorów zrywu niepodległościowego, reprodukcje obrazów i najważniejsze informacje dotyczące powstania styczniowego, którą przygotowali uczniowie klasy IV TMT Kamil Mickiewicz i Damian Mańkowski. Dzieło prezentowali Pani Lilla Szewczyk, Pani Jolanta Dowejko, Kacper Urbańczyk z I TPS, Paweł Kiszło z kl. I TI, Przemysław Kozłowski z I TMT i Rafał Gulbicki z kl. III TI. Oglądano również wystawkę ksiązek ukazującą dzieła Żeromskiego, fotosy z powstań, albumy historyczne.

23.11.2016r. Obrazki z historią w tle, czyli Polacy o Polsce w literaturze - powstanie listopadowe. Mając na względzie rozwój i zainteresowanie książkami, trudną historią Polski postanowiłyśmy rozpocząć w naszej szkole cykl głośnych czytań „Obrazki z historią w tle, czyli Polacy o Polsce w literaturze”. We wrześniu zajęliśmy się „Quo vadis”, dziś w auli szkolnej odczytane zostały fragmenty dramatu romantycznego „Kordian” Juliusza Słowackiego, który jest pokłosiem nieudanego zrywu niepodległościowego, jakim było powstanie listopadowe. Prezentacja multimedialna przygotowana przez Aleksandry Bachanowicz i Owczarek z IV TH, przypomniały najważniejsze informacje dotyczące powstania listopadowego. Następnie czytaliśmy fragmenty „Przygotowania”, aktu II – wizyta u Papieża i monolog na górze Mont Blanc i aktu III – spisek koronacyjny w katedrze św. Jana. Panie Jolanta Dowejko, Maria Grzyb, SylwiaKapturska, Małgorzata Lewandowska z kl. IV TH, Karolina Złotucha z IV TOT i Piotr Warmachowski z kl. IV TPS przenieśli nas w realia epoki romantyzmu. Uczniowie klas IV TH, IV TOT i IV TPS w skupieniu i zadumie wysłuchali wielkiego dzieła naszego II wieszcza narodowego. Pani bibliotekarka Jolanta Dowejko przygotowała wystawkę dzieł Słowackiego, a Pani Alina Mikołajczyk wykonała przepiękną scenografię.Miejmy nadzieję, że młodzież pokocha na nowo bibliotekę i zacznie do niej częściej zaglądać. A także dostrzeże, że bez znajomości zagmatwanych dziejów Polski, nie zrozumie się wielu dzieł literackich. Gdyż ta historia ma odbicie w wielu polskich utworach.Pomysłodawczynie łączenia piękna literatury polskiej i historii naszego kraju – Lilla Szewczyk, Jolanta Dowejko, Alina Mikołajczyk i Sylwia Kapturska.

29 WRZEŚNIA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA – Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. ZSP Nr 1 im. Kresowiaków włączył się w akcję Narodowego Czytania, do której gorąco zachęcał Pan Prezydent Andrzej Duda w liście wysłanym instytucjom samorządowym i kulturalnym; który został odczytany w trakcie uroczystości.Rok 2016 uznany jest za Rok Henryka Sienkiewicza (co w naszej szkole było niejednokrotnie obchodzone). I dlatego w trakcie akcji głośnego czytania, która odbyła się w auli szkolnej, przeczytaliśmy fragmenty wybitnego dzieła, największego pisarza „pokrzepiającego serca Polaków” - „Quo vadis”. Uczniowie z klas III TI i II TMT dali się porwać cudownej chwili, która wytworzyła się w trakcie wspólnego czytania, które rozpoczął Pan Dyrektor Grzegorz Mojek. Chwilę później wystąpiła Pani bibliotekarka Jolanta Dowejko. Następnie w starożytny świat zabrał nas Rafał Gulbicki uczeń klasy III TI i Marek Szczypior z II TMT. Czytanie zakończyła Pani Sylwia Kapturska. Nasz występ zainaugurowała prezentacja komputerowa, dzieło Sylwii Pisarek z III TI, poświęcona wyjątkowej postaci Sienkiewicza. Słuchającym towarzyszyła ścieżka dźwiękowa z filmu „Quo vadis” autorstwa Jana Kaczmarka.Warto nadmienić, że uczniowie byli zdziwieni, że było ich tak niewielu, ale przez to uzyskaliśmy niezwykły klimat i jest to ogromny atut. Miejmy nadzieję, że narodziła się nowa tradycja w szkole i będziemy powtarzać takie przedsięwzięcia częściej. Następne odbędzie się już w listopadzie...Przepięknie dziękujemy Panu Dyrektorowi za uświetnienie tej pięknej chwili; Pani Alinie Mikołajczyk, która jak zawsze wytworzyła niezwykłe dekoracje; Pani Jolancie Dowejko za wspólne czytanie i uczniom, którzy zgodzili się wspomóc nasze przedsięwzięcie.Uczennicom z IV TH za wykonanie dekoracji. I oczywiście Kewinowi Boruszewskiemu z II TH za opiekę nad sprzętem nagłośnieniowym.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.