Loading

Ynformed op Zorg & ICT 17 - 19 april 2018 | Jaarbeurs Utrecht | Masterclass Data science

Op de vakbeurs Zorg & ICT (17-19 april) gaven wij, Rutger Kerkhoff (data scientist) en Wouter van der Bij (data consultant), drie keer een masterclass over de toepassing van data science in de zorg. In een korte foto-impressie blikken we terug op deze middag.

We legden uit wat data science is, wat de meerwaarde is ten opzichte van traditioneel onderzoek, welke technieken er bestaan en op welke vier toepassingsgebieden wij de grootste kansen zien.
Wouter: 'De enorme toename aan zorgdata en de technologische innovaties op het gebied van e-Health zullen de sector ingrijpend gaan veranderen. Dat is zelfs al in volle gang. De vraag is hoe we door toepassing van data science technieken deze informatiestromen verwerken tot inzichten die bijdragen aan effectieve behandelingen, kwaliteit van leven en lagere zorgkosten.'
'Door toepassing van data science kunnen we artsen ondersteunen bij het stellen van vroege diagnoses en interpreteren van onderzoeken. Ook kan de ervaren registratiedruk worden verminderd.'
'Door toepassing van data science kunnen we een compleet beeld geven van de patiënt en het zorgaanbod aanpassen op de individuele behoeften. Niet alleen weten wat zijn kwalen, kenmerken en beperkingen zijn maar ook zijn/ haar wensen, behoeften en drijfveren.'
'Door toepassing van data science kunnen we zorglogistiek optimaliseren, verspilling tegengaan. Denk aan distributie van medicatie, lege ziekenhuisbedden en onnodige heropnames.'
'En door toepassing van data science kunnen we het inhoudelijke en tijdsgebonden gat verkleinen tussen wetenschap en praktijk. Niet meer enkel onderzoek op blanke mannen van middelbare leeftijd, maar op al je historische data en geen 17 jaar wachten tot kennisimplementatie.'

We lieten een aantal praktijkcases zien om de toepassing concreet te maken. 1) vroegtijdig signaleren van risico op kindermishandeling (GGD Amsterdam) en 2) personalized medicine bij psychiatrische patïenten (UMCU).

En toen..

De masterclass maakte veel los bij de bezoekers die zich hadden ingeschreven. We werden overladen met positieve, enthousiaste reacties én goede vragen. Hoe ga je om met ethische dilemma's? Hoe geef je een risicoinschatting van een patiënt terug richting de specialist? Hoe implementeer je gegenereerde inzichten? Genoeg om naderhand over door te praten.

We kijken terug op een geslaagd optreden. Dank dat je aanwezig was! Wat wij meenemen: geen enkel voorspellingsmodel heeft impact als het niet leidt tot een juiste actie. Het registreren van data ter verantwoording heeft daarom weinig effect. Gebruik het om je relevantie voor de patiënt te vergroten en specialisten te ondersteunen.

Ook behoefte aan een masterclass of een keer doorpraten? We komen graag langs. Tot ziens!

Mail ons op rutger@ynformed.nl of wouter@ynformed.nl.

Created By
Lisette van Beusekom
Appreciate

Credits:

Lisette Quirijns

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.