Brugge christopher lavoie

Dit semester in nederlands gingen we op een excursie naar Brugge. De reis naar brugge werd gemaakt met de bus de rit duurde bijna twee uur.

Toen we aankwamen bij het eerste wat we deden is gaan op een boot naar brugge bezoeken en de mooie rivier.

Na de boottocht werd gedaan gingen we naar de centrale markt in Brugge waren er waren tal van restaurants en souvenirwinkels voor lunch.

Na de lunch klaar was, gingen we naar onze volgende activiteit die werd maken van chocolade.86 worden

Toen we klaar waren met de chocoladefabriek, begonnen we met de taaluitdaging, waarbij we veel kleine uitdagingen hadden, zoals een vraag in het Nederlands naar een vreemdeling.

Credits:

Created with images by interbeat - "Bruges" • cocoparisienne - "brugge city old town" • Arnie J - "Market Square"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.