Verkosta virtaa! tietotekniikan vertaisopastuksen hanke 2015 - 2017

VERTAISOPASTAJIEN AVULLA iäkkäiden

Digisyrjäytymistä ehkäisemässä

Pääkohderyhmänä opastettavat, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet tietokonetta.

opastajien polku

vertaisopastajien Tukena

projektityöntekijät, vertaisryhmät verkossa ja oman paikkakunnan muut opastajat, hankkeen extranetin keskusteluryhmät ja materiaalipankki, sähköiset uutiskirjeet

hanke lukuina 1/2017

"sitä oppii kummasti lisää itsekin kun toista opettaa"

Kurssilla mm.

  • käydään läpi vapaaehtoistoiminnan perusteet
  • kerrataan perus-ATK-taitoja ja termistöä
  • tehdään tehtäviä: mm. luodaan sähköpostiosoite, tutustutaan tablettien ja älypuhelinten ominaisuuksiin ja uuden laitteen käyttöönottoon
  • tutustutaan digitaalisiin palveluihin, sähköisen asiointiin
  • jatkokurssilla mm. tarkistetaan uudet Facebookin yksityisyysasetukset
"Kyllä minä voisin sitä tietokonetta vähän katsella, jos joku opettaisi."

"sitä ei voi aina etukäteen arvata, mistä se kunkin innostus opetella digitaitoja syttyy"

kohtaamme myös Haasteita

Hyvissä verkostoissa jaetaan tietoa, innostusta ja kannustusta

WWW.VERKOSTAVIRTAA.FI / Margit Granberg ja Teija Saarinen / Twitter: @VERKOSTAVIRTAA / Blogi: verkostavirtaa.blogspot.fi

yhteistyökumppaneina invalidiliitto ja työväen sivistysliitto tsl ry

Created By
Teija Saarinen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.