Loading

Unseen Tobias Asser, Jaimy Gail and Matt Chaim de Groot

* All prices are inclusive 9% TAX

NL Van 17 tot en met 19 september toont GoMulan Gallery op Unseen in stand 68 drie veelbelovende kunstenaars die aan het begin staan van hun carrière. Op deze manier hoopt GoMulan Gallery de kunstwereld te verjongen met nieuwe aanwas.

ENG From 17 until 19 September, GoMulan Gallery will be exhibiting at Unseen in booth 68 three promising artists who are at the beginning of their careers. In this way GoMulan Gallery hopes to rejuvenate the art world with new recruits.

NL Tobias Asser (1990) neemt geen genoegen met zijn omgeving die hem vertelt wat wel en niet kan. Op bijna kinderlijke wijze, door ‘te doen alsof’, onderzoekt hij. Het resultaat zijn komische beelden en persoonlijke teksten.

Asser studeerde af aan de Fotoacademie in Amsterdam in 2012. Hij volgde in 2017 in Parijs een éénjaar durende masterclass van Klavdij Sluban. Ook heeft hij twee solo exposities en verschillende publicaties op zijn naam staan (zoals GUP en New Dutch Talent) en exposeert hij in zowel binnen- als buitenland. In 2019 nam hij deel aan drie verschillende buitenlandse fotofestivals. In dit jaar won hij de open call voor het Tbilisi Photo Festival in Georgië.

ENG Tobias Asser (1990) doesn't agree with people telling him what he can and can't do. In an almost childlike way, by 'pretending', he investigates. The results are comic images and personal texts.

Asser graduated from the Fotoacademie in Amsterdam in 2012. He attended a one-year master class by Klavdij Sluban in Paris in 2017. He also has two solo exhibitions and several publications to his credit (such as GUP and New Dutch Talent) and exhibits in both the Netherlands and abroad. In 2019, he participated in three different foreign photography festivals. In this year he won the open call for the Tbilisi Photo Festival in Georgia.

Tobias Asser, ‘The Great’ (2021), Fine art print, 29,7cm x 21cm. ED 0f 7 + 2 AP. €300,-
Tobias Asser, ‘Untitled’ (2021), Fine art print, 100cm x 80cm. ED of 7 + 2 AP. €850,-
Tobias Asser, ‘Heilan’ (2021), Fine art print, 59,7cm x 42cm. ED of 7 + 2 AP. 6 available. €500,-
Tobias Asser, ‘Roommate’ (2021), Fine art print, 29,7cm x 21cm. ED of 7 + 2 AP. 6 available. €300,-
Tobias Asser, 'N0.1 - No. 6’ (2018). Silver gelatine print with marker. 20cm x 150cm, Unica. €2500,-
Tobias Asser, 'Ik in zee' (2021), Fine Art Print, 30cm x 30cm. ED of 5 + 2 AP. €400,-
Tobias Asser, 'One of these days' (2016), Baryta print – framed 70% UV glass 25cm x 30cm. ED 5 + 2 AP. €450,- exclusive framing. €650,- inclusive framing.
Tobias Asser, 'Bloem bij oma' (2016), Baryta print – framed 70% UV glass 25cm x 30cm. ED 5 + 2 AP. €450,- exclusive framing. €650,- inclusive framing.

NL Jaimy Gail (1992) maakt geënsceneerde fotografie. In 2017 studeerde de Gier af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Gail maakt vervreemdende portretten waarin de fotografe zich steeds de norm ter discussie stelt. Daarnaast maakte Gail de serie 'Achterland'. Het project is een directe reactie op de eerste lockdown. Het gebrek aan entertainment en afleiding heeft ervoor gezorgd dat we massaal de focus hebben verlegd naar de natuur rondom onze huizen en steden. Parken maar ook de polder mogen genieten van onze hernieuwde waardering. De serie Achterland is dan ook een ode aan de functie van de landschapsfotografie. Gails serie bestaat uit foto's van het verstilde Nederlandse landschap. Denk hierbij aan een veld met bloemen of een in schaduw gehulde boerderij. De serie was al eerder te zien in een solo-expositie in De Balie.

Tijdens Unseen zullen de series 'Vrouw zijn' en 'Achterland' getoond worden.

ENG Jaimy Gail (1992) makes staged photography. In 2017, Gail graduated from the Royal Academy of Art in The Hague. Gail makes alienating portraits in which the photographer always questions the norm. In addition, Gail made the series 'Achterland'. The project is a direct response to the initial lockdown. The lack of entertainment and distraction has caused us to shift our focus en masse to the nature surrounding our homes and cities. Parks but also the polder can enjoy our renewed appreciation. The series Achterland (Hinterland) is therefore an ode to the function of landscape photography. Gail's series consists of photographs of the tranquil Dutch landscape. For example a field of flowers or a farmhouse shrouded in shadow. The series was previously shown in a solo exhibition in De Balie.

During Unseen the series 'Vrouw zijn' and 'Achterland' will be on view.

Jaimy Gail, 'Achterland I' (2020), Kodak Endura paper hand printed, 57cm x 68,4cm. ED of 5 + 1 AP. €1100,- exclusive framing. €1650,- inclusive framing.
Jaimy Gail, 'Achterland II' (2020), Kodak Endura paper hand printed, 57cm x 68,4cm. ED of 5 + 1 AP. 3 available €1100,- exclusive framing. €1650,- inclusive framing.
Jaimy Gail, 'Achterland III' (2020), Kodak Endura paper hand printed, 57cm x 68,4cm. ED of 5 + 1 AP. €1100,- exclusive framing. €1650,- inclusive framing.
Jaimy Gail, 'Achterland IV' (2020), Kodak Endura paper hand printed, 57cm x 68,4cm. ED of 5 + 1 AP. €1100,- exclusive framing. €1650,- inclusive framing.
Jaimy Gail, 'Pink Niqab' (2020), Hahnemuhle Fine Art Pearl, 50cm x 40cm ED of 5 + 2 AP. €900,- exclusive framing. €1400,- inclusive framing.
Jaimy Gail, 'Latishia' (2021), Fine Art Pearl on Hahnemule paper, 80cm x 100cm. ED of 5 + 2 AP. €1800,- exclusive framing. €2600,- inclusive framing.
Jaimy Gail, 'Suus' (2020), 50cm x 40cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request. Jaimy Gail, 'Suus' (2020), 50cm x 40cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request.
Jaimy Gail, 'Anouk & Frans' (2017), 70cm x 87cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request.
Jaimy Gail, 'Varusa' (2017), 70cm x 56cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request.
Jaimy Gail, '3 Nuns' (2021), 78cm x 70cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request.
Jaimy Gail, 'Elene' (2017), 78cm x 70cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request.
Jaimy Gail, 'Lou' (2017), 70cm x 56cm. Price range € 1.000 - € 2.000. Information on request.

NL Matt Chaim de Groot (1969) werkt met foto’s die hij smelt in epoxy. Door verschillende foto’s achter elkaar te bevestigen creëert hij diepte. Matt: 'Tijdens het maakproces gaat er geregeld wat in de fik. Het is leuk om daarna in de galerie te horen waarom het resultaat wel of niet goed gelukt is.’ Zijn onconventionele technieken doceert hij aan de Fotoacademie in Amsterdam. De taferelen te zien op de foto’s gaan vrijwel altijd over het land waar hij is opgegroeid, Israël. Tijdens zijn dienstplicht reisde hij veelvuldig naar de frontlinie op de Golanhoogte waar de grens met Syrië ligt. Hier kennen beide landen al sinds 1973 een staakt het vuren dat alleen nog maar op papier blijkt te staan. Een land in eeuwig conflict en waar hij zich toch thuis voelt.

ENG Matt Chaim de Groot (1969) works with photos that he melts in epoxy. By attaching several photos in a row, he creates depth. Matt: 'During the creation process things regularly go up in flames. He teaches his unconventional techniques at the Fotoacademie in Amsterdam The scenes seen in the photographs are almost always about the country where he grew up, Israel. During his military service he frequently traveled to the frontline on the Golan Heights where the border with Syria lies. Here the two countries have had a ceasefire since 1973 that appears to be only on paper. A country in perpetual conflict and yet where he feels at home.

Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba series' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 210cm x 15cm. Unica.
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba I' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba II' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba III' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba IV' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba IV' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba V' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba VI' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, 'Sjiv`at Wradej Saba VII' (2021), Ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 70cm x 30cm x 15cm. Unicum. €1200,-
Matt Chaim de Groot, ‘Ein Haraza We'ein Hazara I’ (2020), ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 35cm x 40cm x 5cm. Unicum. €800,-
Matt Chaim de Groot, ‘Ein Haraza We'ein Hazara II’ (2020), ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 35cm x 40cm x5cm. Unicum. €800,-
Matt Chaim de Groot, ‘Ein Haraza We'ein Hazara III’ (2020), ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 35cm x 40cm x 5cm. Unicum. €800,-
Matt Chaim de Groot, ‘Ein Haraza We'ein Hazara IV’ (2020), ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 35cm x 40cm x 5cm. Unicum. €800,-
Matt Chaim de Groot, ‘Ein Haraza We'ein Hazara V’ (2020), ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 35cm x 40cm x 5cm. Unicum. €800,-
Matt Chaim de Groot, ‘Ha'hafira Sje'ba'moach’ (2020), ink transfer / Ink trapped in resin ( Epoxy) Boxed in plexiglass, 60cm x 85cm x 5cm. Unicum. €1500,-
Matt Chaim de Groot, 'Chava WeHanachash' (2020), ink transfer / Ink trapped in resin (latex) Boxed in plexiglass, 150cm x 100cm. €6000,-

''Please, do not hesitate to get in touch if you have any questions. Best wishes, Mulan.''

Adress: van Ostadestraat 43A Amsterdam | Contact: Mulan Go, info@gomulangallery.com, +31 6 18989815 | Openinghours: thursday & friday 16:00 - 19:00. saturday & sunday: 12:00 - 18:00 | www.gomulangallery.com

Created By
Mulan Go
Appreciate