การทำหมัน (สุนัขเพศผู้)

นาย..นาย... ตัดไข่ยัง? นี้คงเป็นคำพูดของสุนัข แมน แมน คุยกันครัช

การทำหมันสุนัขเพศผู้ = Neutering

ทำไมหมอถึงชอบแนะนำให้ทำหมัน

ปกติในสุนัขเพศผู้ พอเริ่มเป็นหนุ่มมักจะโชว์ออฟ โดยการยกขาฉี่ตามเฟอร์นิเจอร์ เพื่อบอกถึงความเป้นเจ้าพ่อในถิ่นนั้น และ ก็จากสาเหตุของฮอร์โมนชายที่พุ่งพล่านนี่อีกแหละที่ทำให้ชอบไปทะเลาะวิวาดชิงความเป็นใหญ่ บางรายอาจมีนิสัยดุดันโหดร้ายขึ้น พอเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนหรือเริ่มแก่นี่แหละ เจ้าฮอร์โมนชายที่มีสูงเป็นเวลานานก็มักเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาต่อมลูกหมากโตอีกด้วย บางรายอาจไม่ใช่แค่โคแต่กลายเป็นเนื้อร้ายก็มี

ด้วยเหตุนี้ หมอถึงแนะนำให้ทำหมัน โดยการเอาไข่ออก พอเอาไข่ออกฮอร์โมนเพศชายก็จะไม่ก่อเรื่องได้อีก อีกเรื่องคือตัวผู้ที่เจ้าชู้ไปปล้ำสาวๆไปทั่วการทำหมันก็จะช่วยตัดปัญหาลูกมากมักยากจนออกไปด้วย ช่วยควบคุมประชากรหมาๆ

การทำหมันหมาชาย ง่ายกว่าทำหมันหมาสาวแยะ เพียงร่างกายแข็งแรง พาไปให้หมอตรวจ หมอจะทำการตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อนเพื่อความปลอดภัยก่อนวางยาสลบ

ทาง รพ สัตว์เจริญสุข มีบริการตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของคุณ สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

ก่อนการผ่าตัด อย่าลืมงดอาหารนานาน12ชม. งดทานน้ำประมาณ6ชม. ขั้นตอนการผ่าตัดหมอดมยาจะทำการฉีดยาให้เพื่อให้ง่วงนอนไม่เครียดและลดอาการปวด พร้อมกับแทงเส้นให้น้ำเกลือ และให้ยาป้องกันการติดเชื้อไว้ก่อนเริ่มการผ่าตัด หลังจากนั้นพี่พยาบาลจะทำการโกนขนเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่จะผ่าคัด พอถึงเวลายาออกฤทธิซึม หมอดมยาจะเริ่มให้ยาสลบเข้าในเส้นเลือดเพื่อให้น้องหลับและไม่ดื้อ จากนั้นหมอจะเริ่มสอดท่อดมยาเข้าหลอดลมและเริ่มให้ยาดมสลบเพื่อให้น้องหลับตลอดการผ่าตัด ระหว่างนี้หมอผ่าคัดก็จะทำการฆ่าเชื้อตามมือซอกนิ้วเล็บและแขนด้วยยาฆ่าเชื้อส่วนพี่พยาบาลก็จะทำความสะอาดบริเวณผ่าตัดลงยาฆ่าเชื้อบนผิวหนังเป็นบริเวณกว้าง

การผ่าตัด หมอผ่าตัดและผู้ช่วยหมอผ่าตัด จะทำการกรีดเปิดผิวหนังตำแหน่งตรงโคนจู๋แล้วดันเอาไข่ออกมาทีละข้าง ก่อนหมอจะเอาไข่ออก จะทำการมัดเส้นเลือดใหญ่ หลังเอาออกก็จะเย็บปิดด้านในด้วยไหมละลาย และเย็บปิดด้านนอกด้วยไหมที่ไม่ละลายอีกครั้ง แค่นี้ก็เสร็จแล้ว หมอดมยาจะปิดยาสลบและให้ดมแต่อ้อกซิเจนต่อจนน้องหมาเริ่มรู้ตัวก็จะเอาท่อสอดดมยาออก ต่อไปพี่พยาบาลจะทำความสะอาดและปิดพลาสเตอร์กันการติดเชื้อให้ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการผ่าตัด

อ้อ ระหว่างผ่าคัดหมอดมยาจะทำการวัดการเต้นหัวใจ ความดัน อุณหภูมิ สีเยื่อเมือก ค่าอ้อกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย รวมถึงคลื่นหัวใจตลอดการผ่าคัดนะ เพื่อความปลอดภัยที่สุดของน้องๆ

น้องๆหลังผ่าคัดจะถูกส่งเข้าห้องพักฟื้นมีหมอและพี่พยาบาลคอยดูแลตลอดโดยเฉพาะช่วง24ชม.แรก น้องจะเริ่มให้อาหารได้ต่อเมื่อรู้สึกตัวดี หลังจากรู้สึกตัวดี พี่พยาบาลจะใส่ปลอกคอกันเลียให้น้องเพื่อป้องกันน้องกัดแทะแผลด้วยนะ

โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข ทองหล่อ 10 โทร 02-391-6469

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.