Biomassa Energie van natuuur. GeMaakT door Ana 2k1

Wat is biomassa?

Biomassa is een verzamelwoord van organisch/natuurlijk materiaal. Deze materialen kunnen energie opwekken bijvoorbeeld: Hout(snippers), Suikerriet, Dierlijke vetten, Palmolie, Tuinafval, Slib afval uit riolering, Oud frituurvet. Wind, water en zon zijn ook natuurlijke energie bronnen. Biomassa is milieu vriendelijke energie. Het is beter dan fossiele energie. En het is gezonder.

de geschiedenis van biomassa

Voor fossiele energie werd ontdekt gebruikte iedereen biomassa. Bijvoorbeeld ze gebruikten hout om de kachel warm te maken of om eten te koken. Toen in Nederland was biomassa niet echt zo’n erge nieuws. In grote veengebieden werden daar bomen weggehaald en werd verkocht als goedkope en compacte brandstof. Maar toen werd fossiele brandstof werd gevonden nam het gebruik van biomassa af. Eigelijk heel lang geleden hebben holbewoners al vuur ontdekt en dat is al groene energie. Dus eigelijk bestaat biomassa al heel lang.

Hoe werkt biomassa?

Biomassa werkt als je hout in snippers maakt en dan laten verbranden in grote centrales waar biomassa wordt verwerkt. Of oude en uitgedroogde planten kun je ook laten verbranden. Daarom komt er soms een speciale vrachtwagen om tuinafval op te halen. En dan wordt het gebracht naar een biomassa centrale. Bij zon, wind en water gaat het naar andere centrales. Zelf koeienmest wordt gebruikt als biomassa voor gas.

Voor en nadelen

Er zijn wel voor en nadelen van biomassa. Het voordeel is dat het veel beter is dan fossiele energie. Want kolencentrales zijn erg gevaarlijk want het gaat in de lucht en komt naar de stad en het beschadigt je longen daarvan. Veel steden en landen hebben last van smog lucht. Het nadeel is van biomassa is dat er worden veel bomen gekapt worden. En dat is een probleem. Veel dieren worden daarvoor bedreigd. En als je bomen herplant duurt het best lang voor dat het weer groot wordt.

Wat zou er daarmee gebeuren in de toekomst?

In de toekomst dank ik dat fossiele energie weggaat en dat het wordt vervangen door biomassa. Biomassa zou het beste energie wat er tot nu toe is. En de lucht zou er beter van worden. Want fossiele energie is erg schadelijk voor je longen. Biomassa zou veel veranderen.

Credits:

Created with images by #ODF - "handful of biomass" • rizox - "biomass renewable energy olive" • sarangib - "grass biomass hulikatti" • #ODF - "slash pile or energy source?" • woodleywonderworks - "Big Cedar Tree, (tiny girl) Olympic National Park"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.