Loading

PANDEMİ ARAÇ SETİ COVID sonrası toplum sağlığını ve fırsatlarını yeniden oluşturma kılavuzu

Belirsizliği Planlamak İçin Bir Panzehir:

Yerel Yönetimler için Pandemi Araç Seti

Küresel COVID krizinin ardından kolay kolay geçmemesi muhtemel olan şey, vatandaşların günlük yaşamlarında en doğrudan deneyimledikleri hizmetleri sağlayan yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki etkilerdir. Bütçe yetersizzlikleri, acil durum nedeniyle geciken rutin görevler için artan yapılacaklar listeleri ve “yeni normaller” hakkında genel bir belirsizlikle karşı karşıya kalan hükümetler, belirsizliği nasıl ele alabilir ve zorluklara etkili bir şekilde nasıl yanıt verebilir? Bu "Pandemi Araç Setinin" amacı budur.

Bu araç setindeki ilk 22 eylem, yerel yönetimlerin pandemi sona erdikten hemen sonra halk sağlığını ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için atması gereken adımlardır. Adım 1 en zorlayıcı adım olsa da, adımların geri kalanı, ilk önce yapılması gereken en kolay ve en uygun olana göre sıralanır ve artan karmaşıklığa doğru ilerler. İdari kapasite ve siyasi iradeye bağlı olarak, eylem 23 ve üzeri eylemler bazı yerlerde yardımcı olabilir. Araç seti, yerel yönetimlerin kendileri için hangi araçların doğru olduğunu seçebilecekleri ve hem kamu hem de özel bütçeleri yeniden oluşturmak için bir eylem planı yapabilecekleri şekilde yapılandırılmıştır. Bu belge, en iyi uygulamalar ortaya çıktıkça gelişmektedir.

1. EŞITLIK, KAPSAYICILIK VE ADALETE ÖNCELIK VERIN.

Belediye + il yöneticileri / Valilik aracılığıyla politika

Tut /koru

Sağlık, Eşitlik, Savunuculuk ve Liderlik için Planlama gibi araçları düşünün, halk sağlığı ve tasarım profesyonellerinin tarihsel olarak seslerini güçlendirmek ve yükseltmek amacıyla bir sinerji ortamını teşvik etmek için birlikte çalışması için bir politika platformu. COVID-19 zamanında sağlık eşitsizlikleriyle aşırı yüklü topluluklar.

2. AÇIK HAVADA YEMEK YEMEYI ETKINLEŞTIRIN.

Kod değişikliği ve uygulama ve / veya konsey eylemi yoluyla İmar ve Politika

Yemek

Birçok topluluk, kamusal geçiş haklarının ve parkların kullanımını yasaklamaktadır. Diğerleri izin ve ücretler yoluyla buna izin verir. Ve bazı topluluklar, yemek için park şeritlerinin, seyahat şeritlerinin ve halka açık parkların kullanımına bile izin veren süreçler oluşturmuştur.

Müdahaleler

Aşağıdakileri kapsayan bir COVID-19 Geçici Avlu Kayıt Formu geliştirin: genel güvenlik gereksinimleri; Kaldırım, park şeridi, seyahat şeridi ve / veya parka genişletme için sıra gereksinimleri; sigorta; tazminat; muafiyetler; azaltılmış park ücretleri; Isıtıcılar, barınak ve kar temizleme için kış gereksinimleri YA DA buna herhangi bir uygulama veya ücret olmaksızın izin vermek için, kuralları ve tazminatı açıkça belirten bir konsey ilanı hazırlayın.

Çoğu topluluk 2020'de güzel havalarda açık havada yemek yeme konusunda ustalaştı, ancak kışın açık havada yemek yemek için yaratıcı fikirler gerekiyor. İlham olarak RAW: Almond, 800.000 veya daha fazla nüfusa sahip en soğuk üç şehirden biri olan Winnipeg, Manitoba, Kanada'da donmuş Assiniboine ve Red Rivers üzerinde veya yakınında bir pop-up kış restoranına ev sahipliği yapıyor. Son sekiz yılın yedisinde, restoran yeni bir tasarım ve şef kadrosuyla gelişiyor, kurucu ortaklara, şef Mandel Hitzer ve tasarımcı Joe Kalturnyk'e ve mühendis Jon Reid'e teşekkürler. Resimler: Raw Almond telif hakkı 2013, 2015, 2016. Tokyo'daki RAW pop-up'larının yanı sıra Churchill, Gimli ve Wasagaming'deki diğer Manitoba topluluklarının yanı sıra tam Winnipeg galerisi RAW: Almond'da. Pop-up, COVID nedeniyle 2020 kışı için beklemedeyken, geyik + badem fiziksel olarak mesafeli ancak sosyal olarak bağlantılı yemek için bir modeldir:

3. AÇIK HAVA KAFE TASARIM YÖNERGELERI GELIŞTIRIN.

Tasarım yönergeleri ve uygulama yoluyla politika

Yemek

Tasarım düzenlemeleri ile restoranlar için açık havada yemek yemeyi mümkün kılmak için izin sürecini daha da hızlandırın. Bu, özellikle restoratörlerin çevresel kontroller konusunda yardıma ihtiyaç duyduğu kış şehirleri, kasabaları ve banliyöleri için önemlidir.

4. AÇIK HAVADA ALIŞVERIŞ, ÖĞRENME VE IBADET YERLERINI ETKINLEŞTIRIN.

Güncelleme ve / veya belediye eylemine izin vererek bölgelendirme

Alışveriş, Öğrenme, Dinlenme

Kamusal geçiş hakkının kullanımına ilişkin değerlendirmeler, yerel yönetimler ve işletmeler için sorumluluk konularını ve yayalar için kullanılabilir bir yolu içerir. Kaldırımın, park şeritlerinin, yol şeritlerinin ve park alanının kullanımının önündeki engeller genellikle yürüyüş ve yemek dışında herhangi bir şey için kullanılmalarını engeller.

Müdahaleler

Aşağıdakileri kapsayan bir COVID-19 Geçici Kamusal Alan Kayıt Formu geliştirin: genel güvenlik gereksinimleri; ROW izinleri; sigorta; tazminat; muafiyetler; azaltılmış park ücretleri; kış rejimleri (barınak; ısıtıcılar; kar temizleme) YA DA buna herhangi bir başvuru veya ücret olmaksızın izin vermek için, kuralları ve tazminatı açıkça belirten bir ilan hazırlayın.

5. EV-IŞ YERLERINE IZIN VERIN.

Kod değişikliği yoluyla bölgeleme

İş

Pek çok yerel yönetimde bazı iş türleri için ev-iş yerlerine izin verilir, ancak çoğu kez çalışan sayısında sınırlamalarla birlikte yüksek park gereksinimleri ve tabela kısıtlamaları vardır.

Müdahaleler

Evden çalışmayı mümkün kılmak için ev-iş yerlerine izin verin. Sosyal mesafe gereksinimlerini karşılamak için mevcut düzenlemelerdeki alan kısıtlamalarını yeniden değerlendirin.

6. TALI KONUT BIRIMLERINE İZIN VERIN.

Kod değişikliği yoluyla bölgeleme

İkamet

Birçok topluluk, birincil meskenlerle ilişkili yardımcı konutlara izin vermiştir, ancak izinler, aksamalar, park etme ve mülkiyet kısıtlamaları nedeniyle sıklıkla kullanılamaz hale getirilmektedir. Pandemi ekonomisi, hanehalkı gelirini artırmak için mümkün olan her yolu gerekli kılar ve yardımcı konut birimleri, ortalama gelirli hane halkının en büyük mal varlığından yararlanmak için bir fırsattır. Tali konut birimleri, ev sahipleri için ek gelire erişim sağlar ve pandemi nedeniyle kısıtlı ekonomik koşullar sırasında kiracıların uygun fiyatlı konutlara erişmesine izin verir.

Müdahaleler

Tali konut birimi park gereksinimleri, boyut kısıtlamaları ve mülkiyet mesleği gereksinimleri gibi konuları yeniden değerlendirin.

7. TALI TICARI BIRIMLERE İZIN VERIN.

Kod değişikliği yoluyla bölgelendirme

İş

Tali ticari üniteler, ev sahiplerinin ek gelire erişmesine izin verir ve kiracıların, pandemik koşullar sırasında giderek daha fazla iş merkezi haline gelen mahallelerdeki uygun fiyatlı ticari alana erişmesine izin verir. Bunlar, çok modlu trafik düzenlerine ve cadde türlerine göre dikkatli bir şekilde konumlandırılmalıdır.

Müdahaleler

Karma kullanıma izin vermek için düzenlemeleri revize edin.

8. POP-UP BISIKLET ŞERITLERINI ETKINLEŞTIRIN.

Tasarım kılavuzu değişikliği yoluyla SOKAK STANDARTLARI

Hareket

Sera gazları ve partiküllerin azaltılmasını desteklemek için fiziksel mesafeli aktif taşımayı etkinleştirin.

Müdahaleler

Hızlandırılmış pop-up bisiklet şeridi açılımı süreci sağlayın.

9. GEÇICI KULLANIMLARI HIZLANDIRIN.

Kod değişikliği ve uygulaması yoluyla bölgeleme

Tümü

Birçok yerel yönetim, geçici kullanım izinleri için zahmetli ve zaman alan süreçlere sahiptir. Ekonomik iyileşmeye yardımcı olmak için, bu izin verme süreçleri basitleştirilmelidir.

Müdahaleler

Pop-up perakende satış, pop-up hizmetler, topluluk bahçeleri ve seralar gibi gelişmemiş veya yeterince kullanılmamış arazilerdeki geçici kullanımlar için başvuru sürecini basitleştirin VEYA kullanıcının arazi sahibinin dosya üzerinde yazılı bir anlaşması olduğu sürece bu geçici kullanımlara izin verin.

10. KULLANILABILIRLIĞI VE DOĞAYA ERIŞIMI ARTIRIN.

Kod değişikliği ve uygulaması yoluyla bölgeleme

Dinlenme

Dışarıda sosyal mesafe imkanı sunan toplantıların iç mekanlardan daha güvenli olduğu kanıtlandı ve parklar ve açık alanlar pandemi zamanında güvenli bir sığınak haline geldi. Ek olarak, doğaya erişimin iyileştirici özelliklere ve olumlu sağlık etkilerine sahip olduğu kanıtlanmıştır ve pandeminin atlatılmasına yardımcı olmak için önceliklendirilmelidir. Bahçe ve seraların hızlandırılmış geçici kullanımlarına ek olarak, ilave park alanlarına öncelik verilmelidir.

Müdahaleler

Okul aktif değilken okul arazisini park kullanımı için uygun hale getirmek için okul kurullarıyla kamu erişim anlaşmaları yapın. Cep parkları için küçük boş arsalar edinin. Herkesin 10 dakikalık yürüme mesafesinde bir parkı olmasını ilke edinin. Cadde, park ve okul ağaçlarının dikilmesi, budaması, malçlanması ve sulanmasını içerebilecek bir topluluk gönüllü ağaç yönetim programı oluşturun.

11. AÇIK SOKAKLAR OLUŞTURUN.

Politika beyanı ve yönetimi yoluyla politika

Hareket

Bisikletlere, scooter'lara, tekerlekli sandalyelere, koşuculara, yürüyüşçülere öncelik veren bir cadde ağı açın ve araç erişimini 08:00-20:00 arasında sınırlandırın. Dünyadaki birçok topluluk, pandemi sırasında aktif ulaşım modlarına öncelik vermek için caddeleri değiştirdi. Bunun çok etkili olduğu kanıtlanıyor ve bazı şehirler kalıcı bir dönüşüm düşünüyor. Sokak Plancılarından Mike Lydon, COVID19 Yaşanabilir Sokaklar Yanıt Stratejilerinde küresel olarak açık sokaklar geliştirmiş 60'tan fazla topluluğu izliyor:

Açık sokakları - genellikle COVID sokakları olarak adlandırılır - kış boyunca açık ve sağlıklı tutmak, tasarım ayarlamalarını gerektirecek ve şehrin en yürünebilir kısımlarında paten, kayak, kızak, bisiklet ve yürüyüş parkurlarına izin verecektir. İnsanlar hareket ettikleri sürece, dışarıda olmaya dayanacak kadar ısınma olasılıkları yüksektir. Yürünebilirlik, ısınmak, oyalanmak ve ulaşım için ilginç imkanlar sağlayarak en zorlu iklim şartlarını yumuşatır. Kış şehirlerindeki açık sokaklar, yürünebilir ve bisikletle gezilebilir, aynı zamanda kayak yapılabilir veya kızakla kayılabilir olmalıdır. Ve eğlenceli. Isınan Kulübeler: Buzda Sanat ve Mimari Yarışması, 2009'dan beri Assiniboine ve Kızıl Nehirlerdeki girişleri artırıyor:

12. PANDEMIK MÜDAHALE VE İYILEŞTIRME IÇIN ABD ULUSAL ŞEHIR TAŞIMACILIĞI YETKILILERI BIRLIĞI (NACTO) SOKAKLARINI UYGULAYIN.

Politika, Tasarım Kılavuzu, Politika, kod değişikliği ve uygulama yoluyla bölgeleme

Hareket

Sokak, pandemi aşamasına göre yeniden tasarlanmalıdır.

1) Evde kalma talimatları mevcuttur;

2) Aşı öncesi aşamalı yeniden açma; veya

3) Aşı sonrası.

Bu araç setindeki diğer özel öğelerin çoğu, NACTO kılavuzunun uygulanmasına yardımcı olur.

13. BIR EVDE VEYA APARTMAN DAIRESINDE YAŞAYABILECEK AKRABA OLMAYAN KIŞILERIN SAYISI HAKKINDAKI ESKI KURALLARI YENIDEN DEĞERLENDIRIN.

Kod değişikliği yoluyla bölgeleme

İkamet

Muhtemelen ortak konutların önündeki en yaygın engel olan sınırlar, başlangıçta bu kriter suç davranışının kanıtı olarak değerlendirildiğinde aşıldı. Bu düzenleme sistematik önyargıya katkıda bulunur ve genç nesillerde yaygın olan gig ekonomisini ve paylaşım eğilimlerini kabul etmez.

Müdahaleler

Yürürlükteki yönetmelik ve yönetmeliklerdeki ilgisiz kişiler üzerindeki kısıtlamaları değerlendirin.

14. SAĞLIĞI TEHDIT EDEN FAALIYETLERE ILIŞKIN ERKEN UYARILAR SAĞLAMAK IÇIN TOPLUM TEMELLI KURULUŞLARLA SÖZLEŞME YAPIN.

Topluluk organizasyonu aracılığıyla Kamu Özel Ortaklığı

Tut /Koru

Toplum polisliğine benzer şekilde, bu ortaklık gerekli bir kamusal işlevi demokratikleştirir ve bunu topluluk düzeyine dağıtır.

15. BIR TOPLULUK KATILIM STRATEJISI GELIŞTIRIN.

Araçların koçluğu ve organizasyonu yoluyla politika

Tut /koru

COVID-19 iletişim stratejilerinin tamamı COVID öncesi yöntemleri taklit etmekle ilgili olmamalı, ancak yakın bir şekilde birlikte olabildiğimizde nasıl çalıştığından haberdar olan yeni bir normale olanak sağlamalıdır. Hükümetler ve bireyler hızla sanal etkileşime geçiyor, ancak kapsayıcı olmasını sağlamak için özen gösterilmelidir.

Müdahaleler

Birçok hükümet toplantısı sanal çözümler bulunarak gerçekleştirilmektedir ve bu birçok yerde daha yüksek katılım sayıları ile sonuçlanırken, Internet erişimi olmayanlara çevirmeli numaralar sağlamaya özen gösterilmelidir. Dil tercümesi, sanal ortamda bir zorluktur ve ikinci dil olarak İngilizce'nin bulunduğu bölgelerde sakinlerin erişimlerini dikkatlice sağlamaları gerekir.

16. 'KÜÇÜK EV' KODU GELIŞTIRIN.

Yeni imar bölgesi üzerinden bölgelendirme

İkamet

Tali konut birimlerine ek olarak, küçük ev kodu, küçük ölçekli konut sayısını daha da genişletir ve ekonomik kriz sırasında uygun fiyatlı konut stokunu büyütebilir.

Müdahaleler

Konutlar için alan minimumlarını değerlendirin ve revize edin; yönetmeliklerdeki temel gereksinimleri değerlendirin ve revize edin.

17. "ILIMLI YOĞUNLUĞUN" NASIL GÖRÜNDÜĞÜ VE KRIZ ZAMANLARINDA BIR DIZI INSANI NASIL DESTEKLEYEBILECEĞI HAKKINDA BIR PAZARLAMA KAMPANYASI UYGULAYIN.

Belediye ve bölgesel yönetimler aracılığıyla politika

İkamet

Yoğunluk ve virüs yayılması arasındaki hatalı korelasyonları ele alın. Bağlama duyarlı yerel karakter için değiştirilmiş olarak, yukarıda gösterilen dönüm başına konut birimleri gibi yoğunluğu görselleştirmeye yardımcı olun.

18. KARMA KULLANIMI ETKINLEŞTIRIN VE IMAR HARITASINI GÜNCELLEYIN.

Bölgelendirme ve kod değişikliği yoluyla imar

Herşey

Pek çok küçük işletme, pandemiye bağlı kapanmalar ve yavaşlamaları atlatamayabilir. Vergi tabanındaki kayıpları azaltırken değişime hazırlanmak, özellikle ticaret alanlarında ve mahalle merkezlerinde kullanımları çeşitlendirmek.

Karma kullanımlı imar bölgeleri, bölgedeki herhangi bir arazide dikey karma kullanım veya yatay karma kullanımın gerçekleşmesine izin verir, böylece kullanımlar bir bölgeleme olmadan değişebilir, kiracılar ve ev sahipleri için zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Bu da, mevcut işletmelerin yeniden keşfi gerçekleştiğinde veya yeni işletmeler ve sakinler geldiğinde belediye bütçelerinin daha esnek olmasına yardımcı olur. Bu uyumlu kullanım karışımı, canlı çalışma ve çalışma yaşamına Imkan sağlar ve temiz, sessiz zanaat üretim ve yapım alanına izin verebilir.

19. BIR PANDEMIYE HAZIRLIK PLANI GELIŞTIRIN.

Kapsamlı plan yoluyla politika

Tümü

Yerel yönetimlerin bu eylemlerin çoğunu nasıl uygulamaya başladıklarıyla ilgili vaka çalışmaları da dahil olmak üzere Araç Setini bilgilendiren kitle kaynaklı kaynaklardan oluşan ve büyüyen bir koleksiyon olan PlaceMakers Pandemic Response Compendium'da bulunan ek araçları değerlendirin. Özet, her eylem için (aşı öncesi, aşı sonrası veya uzun vadeli) zaman dilimleri ve müdahalenin ölçeği (blok / sokak / bina; mahalle / mahalle / koridor; veya bölge)

Hakkında daha fazla rehberlik sağlar, her bir eylemin kategorisi (ikamet, yemek, alışveriş, öğren, dinlen, çalış, otur) ve devam etmekte olan çalışmalarıyla benzer bir pandemi tepkisi ortaya koyan şehir ve kasabalardan en iyi uygulama örnekleri. Yerel bir pandemiye hazırlık planı, yukarıda listelenen 18 eylemin takip edilmesi Için bir politika belgesidir. Toplum sağlığını ve yerel ekonomiyi desteklemek için bu ilk önlemler uygulandıktan sonra, ek olarak daha karmaşık fikirler eklenebilir:

  • Bir ekonomik kalkınma eylem planı, yerel ve bölgesel ekonomileri olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden inşa etmek için bir pandemiye hazırlık planının önemli bir bileşenidir. İzlenebilir, kompakt (ancak yoğun olmayan), piyasa değerlerine uygun, çevreye duyarlı ve hatta aşı öncesi dönemde bile güçlü sosyal bağlantıları teşvik eden, eksiksiz, bağlantılı ve keyifli yerleri teşvik ederek ekonomiyi yeniden inşa edebilecek ve güçlendirecek stratejiler, girişimler ve finansman kaynakları geliştirin. Doğası gereği bütünsel olan yer temelli ekonomik kalkınma stratejileri karlıdır ve insanlara ve gezegene önemli geri dönüşler sağlar.
  • Hükümet tarafından arazi ve yapı satın alınmasını gerektiren konut girişimleri, arazi bankaları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar veya kamu özel ortaklıkları bir pandemi planına dahildir. Bu, boş otellerin veya tren vagonlarının geçici evsiz barınakları olarak satın alınmasını veya kiralanmasını veya gelecekteki uygun fiyatlı konutlar için pandemik fiyatlı arsaların satın alınmasını içerebilir.
  • Pandemi planı, halihazırda uygulanmakta olan birçok korumanın etkinliğini ölçmelidir: kademeli çalışma saatleri gibi kısıtlamalar eklenebilmelidir; yaşlılar için halka açık egzersiz ve alışveriş saatleri önerilebilmelidir, yoğun saatler eğrisini düzleştirmek için okullarda ve devlet dairelerinde kademeli saatlere geçilebilmelidir, toplu taşıma ve yol trafiği üzerindeki kalabalık azaltılabilmelidir, nakliyat ve çöp toplama için gece vakitleri önerilebilmelidir.

20. İŞLETMELERI PANDEMIK DIRENÇLI MODELLERE GEÇIŞTE DESTEKLEMEK IÇIN BIR İŞ İNOVASYON HIBESI GELIŞTIRIN VE YÖNETIN.

Devletin her kademesinde Kamu Özel Ortaklığı

Tümü

Hibeler ve finansman, işletmeleri KKD satın almalarında, sağlık yönergelerine uymada, geçici/ kalıcı yan alanlar geliştirmede veya sanal iş gücü veya e-ticaret platformlarına geçişlerde destekleyebilir.

21. GENIŞ BANT HIZMETLERI IÇIN BIR YAŞAM HATTI PAKETI SAĞLAYIN.

Yerel yönetimi ve bütçe değişikliği yoluyla kamu özel ortakliği + imtiyazli kamu hizmetlerinden müzakere edilen hizmetler

Çalış, Öğren

Ev eksenli çalışma için gereklidir; bazı bölgelerde yeni veya genişletilmiş bir hizmet mevcut değil.

22. PANDEMI VERILERINI TAKIP ETMEK VE IZLEMEK IÇIN BIR VERI PANOSU GELIŞTIRIN.

Belediye + bölgesel hükümetler aracılığıyla ölçün.

Tümü

Pandemik yayılmanın nerede gerçekleştiğini anlamak, toplulukların müdahale gerektiren alanları belirlemelerine yardımcı olabilir. Uzun vadeli pandemiye hazırlık için site işlevselliğini koruyun.

Hatırlatma: Bu araç setindeki ilk 22 eylem, yerel yönetimlerin halk sağlığını ve ekonomik iyileşmeyi desteklemek için şimdi ve pandemi sona erdikten sonra atması gereken adımlardır. İdari kapasite ve siyasi iradeye bağlı olarak, 23. ve sonraki eylemler bazı yerlerde yardımcı olabilir. Aşağıdaki eylemlerden bazıları yinelemelidir, bu nedenle hepsi tek bir yerde geçerli olmayacaktır, ancak şehirler, kasabalar ve banliyöler için planlama perspektifinden yerel pandemiye müdahale için en iyi uygulamaları temsil ederler.

23. KANADA BELEDIYELER FEDERASYONU'NUN COVID-19 SOKAK YENIDEN DENGELEME KILAVUZUNU UYGULAYIN.

Politika, Tasarım Kılavuzu, sokak tasarımı düzenlemesi değişikliği ve uygulama yoluyla UDO

Hareket

Geçici sokak tasarımı: 1. Sokak Tasarımı Neden Önemlidir; 2. Şehirler Neler Yaptı; 3. Zorluklar ve Fırsatlar; 4. Planlama ve Tasarım; 5. Araç Kutusu ve Tasarım Kılavuzu

24. ANA CADDEYI GERI GETIRMEK IÇIN MUTLU ŞEHIR VE KANADA KENTSEL ENSTITÜSÜ'NÜN HIZLI YERLEŞTIRME YAPMASINI UYGULAYIN: YEREL TOPLULUKLAR IÇIN PANDEMI KURTARMA ARAÇ SETI.

Politika, sokak tasarımı düzenleme değişikliği ve uygulaması

Hareket

Mutluluk, uygulama maliyeti ve kış şehirleri etmenlerine daklı Happy City unsurlarına anahtar olan Geçici Ana Cadde müdahaleleri.

25. SANAL MAHALLE TURU WEB SAYFALARI GELIŞTIRIN.

Belediye + il Yönetimi / Valilik aracılığıyla Kamu Özel Ortaklığı

Tümü

Sanal mahalle turlarının bir parçası olarak işletmeleri ve tesisleri, çalışma saatlerini, pandemik düşünceleri tanıtmak. Esri Storymaps'i kullanın.

26. PAYLAŞILAN PAKET SERVIS HIZMETLERI SAĞLAMANIN ÖNÜNDEKI ENGELLERI AZALTIN.

Topluluk organizasyonu aracılığıyla Kamu Özel Ortaklığı

Tümü

Ev işletmeleri ve küçük firmalar için uygun fiyatlı toplama ve teslimat hizmetleri sağlama yöntemini destekler; gereksiz ticari araç faaliyetlerini en aza indirir; konut dışı kullanımlarda depolama ve yükleme / boşaltma için gereksiz alan tahsisini önler.

27. ARABALI SINEMALARI ETKINLEŞTIRIN.

Kod değişikliği ve uygulaması yoluyla bölgeleme

Oyna

Park kurallarını gözden geçirin; FM radyo tarafından iletilen ses düzenlemeleri sağlayın.

28. MIKRO HAREKETLILIĞI ETKINLEŞTIRIN.

Metin düzenleme yoluyla Sokak Kılavuzu

Hareket

Şeritleri hıza göre ayırın. Kaldırımlar [yayalar, motorlu tekerlekli sandalyeler, kaykaylar? teslimat botları? e-kaykaylar?] Bisiklet yolları [bisikletler, e-bisikletler, e-scooterlar? teslimat unsurları?] Yeni mobilite şeritleri [bisikletler (insan ve e-bisikletler), scooterlar (insan ve elektrikli), mopedler? deliverybots (tümü 20mph'nin altında)?] Bu bir sokak segmenti egzersizi.

29. KANADA DAYANIKLI ŞEHIRLER BILDIRGESINI UYGULAYIN.

Politika, kod değişikliği ve uygulama yoluyla Politika ve Bölgeleme

Tümü

Düzenleyen 1) Arazi kullanımı; 2) Dekarbonizasyon; 3) Yapılı ve doğal ortamlarda sürdürülebilirlik. Bu derlemedeki belirli öğelerin çoğu uygulamaya yardımcı olur.

30. CHUCK MAROHN’UN "YEREL LIDERLER IÇIN ARAÇ SETI" NI UYGULAYIN.

Politika, kod değişikliği ve uygulama yoluyla Politika ve Bölgeleme

Tümü

Bu derlemedeki belirli öğelerin çoğu uygulamaya yardımcı olur.

31. YAYA ÖNCELIKLI CADDELERDE BAHÇE SOKAKLARINI ETKINLEŞTIRIN.

Metin düzenleme yoluyla planlar

Hareket

32. DOĞAYA ERIŞIMI ARTIRMAK IÇIN BIR PEYZAJ MODÜLÜ VE SOKAK BÖLÜMLERI GELIŞTIRIN.

Metin düzenleme yoluyla imar

İkamet

Sağlık açısından ve psikolojik faydalarına ek olarak, daha yeşil şehirler gelecekteki pandemilere karşı daha dirençli olabilir. Daha geniş kaldırımları etkinleştirin.

33. İNŞAAT RUHSATI UYGULAMALARINDA ONLINE BAŞVURUYA GEÇIŞ IÇIN BIR PLAN GELIŞTIRIN.

Belediye hükümetleri aracılığıyla politika

Tümü

Geliştirme ve inşaat izinleri için devam eden başvuruları desteklemek; şahsen alım ihtiyacı olmadan.

34. MAHALLE ANA CADDELERINI SERMAYELEŞTIRIN VE GEREKTIĞI ŞEKILDE SÜBVANSE EDIN.

Belediye hükümetleri aracılığıyla PPP

Yemek, Alışveriş

Var olmadıkları yerlerde BID'lerin oluşturulmasını kolaylaştırın; Yerel alışverişi temel hizmetler olarak yeniden markalaştırın

(Chicago - gökdelen yatırımcıları bir bağlantı fonu için ödeme yapar; yılda 3 kez, "gelişmekte olan pazar alanlarında", yani Chicago'nun güney ve batı tarafında bağımsız olarak sahip olunan işletmeleri destekler.)

35. NAKLIYE SIKLIĞINI VE HIZMET SAATLERINI GENIŞLETIN.

Transit Kurulu veya Konsey yönergesi ve bütçe değişikliği yoluyla politika

Hareket

Sosyal mesafe için gerekli; ajansların yoğun saatlere olan bağımlılığını azaltır; Toplu taşıma Ile Ilgili hedefleri işe gidip gelmekten (ev gezilerinin% 15'i) tüm yolculuğa kadar genişletiyor.

36. KORUMA VE GÜÇLENDIRME DAHIL OLMAK ÜZERE TEMEL ENERJI VE SU HIZMETLERININ TEK ELDEN PAKETLER ŞEKLINDE SUNULMASINI SAĞLAYIN.

Şehir, Eyalet / Eyalet, Federal hükümetler, kamu hizmetleri, vakıflardan fonların koordinasyonu yoluyla PPP

Tümü

Sağlığı korumak için gerekli olan uygun fiyatlı temel hizmet; aşırı kullanım herkes için maliyeti artırır ve sistemi zorlar; koruma, hane halkı için yaşam maliyetini ve küçük işletmeler için iş yapma maliyetini düşürür. Chicago'daki Elevate Energy, şehir, kamu hizmetleri, vakıflar, Eyalet ve federal kurumlardan gelen fonları koordine eder; tek işlemde bilgili teknik yardım, sözleşme ve finansman sağlar.

37. Kamu hizmeti sunumunun nakden temassız işlemlere geçişi.

Belediye + il / eyalet hükümetleri aracılığıyla politika

Alışveriş

Nakit/madeni para tabanlı geçiş vb.nden kart tabanlı/temassız işlemlere geçin.

38. YENI KAYNAKLAR, ARAÇLAR VE HIKAYELER IÇIN CITYSHARE / CANADA'YI INCELEYIN

Fikir özeti

Tümü

39. UMUMI TUVALETLER VE EL YIKAMA ISTASYONLARI SAĞLAYIN.

Politika beyanı ve yönetimi yoluyla politika

Yemek, Alışveriş

Banyo dışında temassız, sık temizlik ve dezenfektan. Hava akımı temelli el kurutma makinesi kullanımı olmamalı.

BURADAN NEREYE?

Tüm bunların size nasıl yardımcı olacağına dair içgörülere mi ihtiyacınız var?

Bağlantılı toplulukların ve kentsel tasarımın sağlık, güvenlik, refah, çevre ve ekonomik açıdan nasıl faydalı bir geri dönüşü olduğunu bilmek ister misiniz? Code Score, 135 meslektaş incelemesinden geçmiş bir çalışma olarak tam da bu soruları cevaplandırıyor:

Bu fikirleri yerel medya kuruluşlarınızda tartışmak ister misiniz? İngilizce için, Hazel Borys, Başkan, PlaceMakers, LLC, ABD ile iletişime geçin; CEO, PlaceMakers, Inc., Kanada + 1-204-960-0100 , hazel@placemakers.com. Diğer diller için, aşağıdaki yazarların iletişim bilgileri için üzerlerine tıklayın.

YAZARLAR

PlaceMakers Pandemic Response Compendium'a katkıda bulunan herkese özel teşekkürler. Bu belge devam eden bir çalışmadır:

Fotoğrafa katkı verenler

Bu araç setindeki fikirleri göstermek için bakış açılarını nazikçe bağışlayan bu fotoğrafçılara minnettarız:

Cover: New York, New York, Adobe Stock, 2020

1. Prioritize equity and justice. Venice, Italy; ©Hazel Borys, 2014

2. Enable outdoor dining. Portland, Oregon; ©Hazel Borys, 2015; Winnipeg, Manitoba; © RAW:Almond, 2013, 2015, 2016

3. Develop outdoor café design guidelines. Berlin, Germany ©Hazel Borys, 2014

4. Enable outdoor shopping, learning, and places of worship. Beuvron-en-Auge, Normandy, ©Hazel Borys, 2016

5. Allow in-home occupation. Los Poblanos Historic Inn and Organic Farm, Albuquerque, New Mexico; ©Hazel Borys, 2014

6. Allow Accessory Dwelling Units. Habersham, South Carolina; ©Andrew von Maur, 2004

7. Allow Accessory Commercial Units. Portland, Oregon; ©Steve Mouzon, 2020

8. Enable pop-up bicycle lanes. Philadelphia, Pennsylvania; ©Miguel de Guzman, PhilStar, 2020

9. Expedite temporary uses. Layfayette Greens, Detroit, Michigan; copyright Hazel Borys, 2018

10. Increase availability and access to community nature. Winnipeg, Manitoba; ©Hazel Borys, 2017

11. Create open streets. Winnipeg, Manitoba; ©Hazel Borys, 2015, 2019, 2020

12. Implement the U.S. National Association of City Transportation Officials (NACTO) Streets for Pandemic Response and Recovery. NACTO Streets for Pandemic Response and Recovery, Pages 22, 26, 28, 2020

13. Reconsider legacy rules on the number of unrelated persons who can live in a home or apartment. Mesquite, Las Cruces, New Mexico; ©Andrew von Maur and PlaceMakers, 2013

14. Contract with community based organizations to provide early warnings of health threatening activities. image: 5D Media via Adobe Stock, 2020

15. Develop a community engagement strategy. Various cities; ©PlaceMakers, LLC, 2016, 2017, 2018

16. Develop a tiny home code. Portland, Oregon; ©Steve Mouzon, 2020

17. Implement a marketing campaign about how "gentle density" looks and how it can support a range of people during times of crisis. ©DPZ, LLC and PlaceMakers, LLC, 2017

18. Enable mixed use and update the zoning map. Mesilla, Las Cruces, New Mexico; ©Andrew von Maur and PlaceMakers, LLC, 2013; illustration: ©Howard Blackson and PlaceMakers, LLC, 2013

19. Develop a pandemic preparedness plan. Paris, France; ©Hazel Borys, 2016

20. Develop and steward a Business Innovation Grant (BIG) to support businesses transitioning to pandemic-resilient models. Wilmington, North Carolina; ©Andrew von Maur and PlaceMakers, LLC, 2012

21. Provide a lifeline package of broadband services. Broadband internet solutions; CC BY-SA 4.0 credit: Wikimedia Commons user: Tmthetom

22. Develop a data dashboard to track and monitor pandemic data. Berlin, Germany; ©Hazel Borys 2013

Authors and Photo Credits image: Lilac Street, Winnipeg, Manitoba; image: ©Hazel Borys, 2020

Created By
Hazel Borys
Appreciate