Loading

Nieuwsbrief #5 Jan Barbier

Nieuwsbrief #5 Jan Barbier 9 oktober 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Gisteren hebben we op beide scholen op een fantastische manier afscheid genomen van Roel Roelofs. Wat een creativiteit en enthousiasme toonden de kinderen. In deze nieuwsbrief vindt u een terugblik op deze dag middels foto's en een schrijven van Roel. Daarnaast geven we u nogmaals inzicht in het noodprotocol, met bijbehorende filmpjes. Het is een samenwerking tussen alle scholen binnen stichting Ieder Kind Telt, samen staan we sterk! Uiteraard hopen wij dat het coronavirus snel onder controle is en het noodprotocol niet in werking gesteld hoeft te worden.

Het was de afgelopen periode wel even schakelen. De gevolgen van de coronacrisis waren ook bij ons merkbaar. Het afscheid van Roel dat aangepast moest worden en er waren leraren die zich moesten laten testen en daardoor niet voor de groep konden. Het vraagt veel van de organisatie. Gelukkig kunnen de kinderen, tot op heden, normaal naar school en hebben elke dag nog hun vertrouwde leerkracht voor de groep. Dat maakt dat de dagelijkse routine voor hen zo normaal mogelijk blijft. Als school doen we er dan ook alles aan om dit zo te houden. Beide teams verdienen een groot compliment voor hun betrokkenheid en flexibiliteit. 

Nu eerst even een weekje geen school. Even bijtanken, leuke dingen doen of misschien er even tussenuit. Ik hoop dat we elkaar na de vakantie weer in goede gezondheid treffen!

Marloes Joosten

Wat een mooi afscheid…dank jullie wel

Donderdag heb ik afscheid mogen nemen van alle leerlingen op beide scholen. Een dag met veel verrassingen en leuke optredens van de leerlingen. Het feest begon met een cadeau van de ouders van de Jan Barbier in de vorm van een prachtige boom. Daarna een prachtig circus met wilde dieren, voetbaltalenten, danseressen, gewichtheffen, acrobaten en een clown. Tot slot kreeg ik nog bezoek van Kleine Jan. Met kruiwagen en gereedschap werd ik in alle groepen verrast. Wat een mooi begin van de dag.

Nadat we koffie met een heel bijzonder gebakje hebben gehad, reden we naar de Es. Eerst langs Bruintje Beer. Daarna heel veel mooie optredens van alle leerlingen. Van een muziekkorps, een ABC, lieve woorden van groep 3, bloemen die zich ontvouwen in een bak met tranen, een prachtig lied, voetballen, dansjes, een kwis en tot slot de ontvoering van Elise; het was genieten bij elke voorstelling.

Tussendoor patat, kroket en drinken. Ook dat allemaal prima verzorgd door de TSO.

De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje met alle teamleden. Na mooie woorden van Robbert, cadeaus uitwisselen en petje op petje af, werd deze bijzondere dag afgesloten.

Allereerst wil ik alle leerlingen enorm bedanken voor hun bijdragen. Verder alle mensen die bij dit afscheidsfeest betrokken zijn.

Na 44 jaar onderwijs is het nu tijd om met andere zaken bezig te gaan. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de fijne relatie. Ik wens iedereen veel geluk, gezondheid en liefde toe. Good Goan allemaal….

Roel

Good Goan

Corona Noodprotocol

Achter de schermen hebben is er op stichtingsniveau nagedacht over een noodprotocol dat in werking treedt als we voor het probleem staan dat we niet voldoende leerkrachten hebben om onderwijs te geven. U hebt hierover woensdag een mail ontvangen van Maud Berendsen namens Stichting Ieder kind telt. Middels die mail bent u geïnformeerd over de mogelijkheden die ingezet worden om de continuïteit op de scholen zo goed mogelijk te waarborgen. Naast schriftelijke informatie kunt u in deze brief ook klikken op twee foto's, waardoor u doorgelinkt wordt naar een filmpje voor ouders, of naar een filmpje voor kinderen.

Afscheid Roel in foto's:

Studiedag

Op maandag 19 oktober staat er een studiedag gepland. Dit is de maandag na de herfstvakantie. De kinderen zijn deze dag vrij. Tijdens deze studiedag volgen wij de eerste workshop van het traject 'Reflecteren met kinderen'. Wat leren leerlingen als ze reflecteren en hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? Op dinsdag 20 oktober starten de lessen weer op beide scholen.

Schoenendoosactie

Ook dit jaar is het mogelijk om deel te nemen aan de schoenendoosactie. Door een schoenendoos te versieren en deze te vullen met spulletjes (zie checklist folder) maak je een prachtig geschenk voor een kind in armoede. Mocht u ook de transport- en organisatiekosten willen vergoeden, dan kunt €5,- in de geldenvelop stoppen en deze onder het postbode elastiek stoppen. De geldenvelop kunt u afscheuren van de folder. U kunt de schoenendoos inleveren op school tot en met vrijdag 6 november.

Nieuws vanuit de MR

Net als de leerlingen, zijn wij als MR ook weer gestart met de reguliere vergaderingen, zo aangepast als nodig. We hebben in onze eerste vergadering kennis gemaakt met onze nieuwe directeur Marloes Joosten. Zij vertelde ons over haar kennismaking met de “Kamer”(afvaardiging van kinderen Jan Barbier; soort van leerling-MR, voor de nieuwe ouders onder ons) en de creatieve ideeën die leerlingen aandragen voor een “Groene school”. De start wordt al een beetje gegeven op 8 oktober, tijdens het afscheid van Meester Roel, maar dat is verder nog een verrassing. De subsidie om een aantal zaken te realiseren is er, dus er kan gestart worden. Het vervolg zal op een later moment gecommuniceerd worden.

I.v.m. hygiëne is dit jaar ook de zandbak veelvuldig aan bod geweest. Dit valt onder facilitair en wordt binnen de GMR ingebracht. Wij vinden het namelijk wenselijk als MR om dit in het beleid van IKT te kaderen, met vaste afspraken en wie waar verantwoordelijk voor is. Verder hebben we gesproken over de nieuwe jaarkalender, die nu digitaal in te zien is op de website van de Jan Barbier, dus vergeet dit niet, want hierin staan ook extra vrije dagen/studiedagen in genoemd.

Met betrekking tot realisatie van onderwijs in tijden van corona, is er genoemd, dat er snel-testen voor de scholen beschikbaar zijn, zodat onderwijs voortgang kan hebben. We hopen, dat dit zal bijdragen aan continuïteit van het onderwijs.

Nu we enigszins gewend zijn aan de nieuwe schooltijden, merken we dat de vraag rondom vernieuwde schooltijden weer vaker aan bod komt. We willen dit de komende maanden gaan onderzoeken; wat zijn de mogelijkheden, wat is haalbaar en is er draagvlak voor nieuwe schooltijden. Wordt vervolgd.

Als MR hebben we aangegeven het prettig te vinden om een paar keer per jaar samen met de MR van de Es te vergaderen. We kunnen dan wat breder sparren over onderwerpen, die beide scholen aangaan.

MR-verkiezingen:

Voor de vakantie hebben we als MR besloten, in het nieuwe schooljaar, weer opnieuw te gaan kijken naar de bezetting van de MR-oudergeleding. Silvia van Dijke heeft Rianne Withaar tijdelijk vervangen en inmiddels heeft Rianne aangegeven, haar taken binnen de MR niet meer op te pakken. Rianne nogmaals bedankt voor je inzet en we wensen je alle goeds. Silvia van Dijke heeft aangegeven, haar MR-taken te willen voorzetten, mits er geen andere ouders zijn, die dit graag zouden willen. Dit betekent, dat er 1 plek binnen de oudergeleding voorlopig openstaat/vacant staat tot 9 november. Bij meerdere aanmeldingen starten we een verkiezingsprocedure.

Dus mocht je nu als ouder denken….dit lijkt me wel wat, “meedenken in een breder perspectief, waar we naar toe willen als Jan Barbier school in de toekomst”, dan is dit nu je kans om je aan te melden. Ik kan me voorstellen, dat je misschien ook wel eerst iets meer wilt weten, wat een MR nu doet en wat het aan tijd van je vraagt. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kan je contact met mij opnemen(06-24752613)/me even aanspreken bij school of een mail sturen naar: mrbarbier@barbier-ikt.nl.

Met vriendelijke groet,

Linda Berentschot, voorzitter MR Jan Barbier.