Loading

PHONIRO ANVÄNDARTRÄFF 27-28 MARS 2019

Fåtal platser kvar!

Hjärtligt välkommen till Phoniro användarträff 2019, två dagar fyllda med intressanta möten, inspiration och kunskap.

Vi är stolta och entusiastiska över att få presentera innehållet till Phoniro användarträff! Ta del av de senaste trenderna inom välfärdstekniken från föreläsaren och e-hälsosamordnaren Dag Forsén. Lär dig hur kommunikationen inom äldreomsorgen kan bli ännu bättre tillsammans med coachen, föreläsaren och handledaren Johan Berger. Lyssna till Christer Holm och Göran Bergh, enhetschefer från Vårdbolaget Tiohundra som ger dig de hetaste framgångtipsen vid införande av digital nattillsyn. Hör Jimmy Linde, IT-samordnare från Torsby kommun berätta om resan de gjort när de skapat ordning och reda bland verksamhetens mobiltelefoner med hjälp av MDM-verktyg.

Ta tillfället i akt och utnyttja dagarna till att nätverka och utbyt erfarenheter med varandra. Från Phoniro finns flera medarbetare på plats såsom support, sälj, produktägare och verksamhetskonsulter för att möta dig och dina frågor. Vi är övertygade om att kraften och möjligheterna ligger i mötet. Väl mött!

Scrolla nedåt i inbjudan för att läsa mer.

Tid:

27-28 mars 2019. Starttid dag 1 klockan 12.00 och sluttid dag 2 cirka klockan 15.00.

Plats:

Quality Hotel Friends i Stockholm.

Pris:

4995:- för logi i enkelrum. I priset ingår konferenspaket 2 dagar, logi, lunch, fika och middag.

4595:- för logi i dubbelrum. I priset ingår konferenspaket 2 dagar, logi, lunch, fika och middag.

3095:- ej logi. Konferenspaket 2 dagar, lunch, fika och middag ingår.

Resan till och från Quality Hotel Friends bokar du på egen hand.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

Vi har endast ett fåtal platser kvar. Är du intresserad av en plats kontakta Sarah Ohlsson på sarah.ohlsson@phoniro.se alt. telefon 010-4567 277.

Scrolla nedåt i inbjudan för att läsa mer.

Trender och utveckling inom välfärdsteknologin – digitalisering, robotar, IoT och AI

Talare: Dag Forsén

Dag Forsén är ehälsosamordnare i Östergötland och arbetar med digitalisering av vård, omsorg och socialtjänst tillsammans med länets 13 kommuner i samverkan med Region Östergötland. Dag var tidigare projektledare på RISE SICS och har mångårig och internationell erfarenhet inom utveckling av IT-lösningar och digitala tjänster.

Innehåll:

Förbered dig på ett pass fyllt med intressanta frågeställningar kring vilka trender och utveckling som är på ingång inom välfärdsteknologin.

Vad har visat sig fungera bra med digitaliseringen såsom sensorer, robotar, IoT och AI? Hur kan ny teknik förenkla och förbättra individens kommunikation? När det gäller automatiserings- och robottrenden hur förhåller vi oss till den så att det skapar nytta för individen? Hur drar vi nytta av teknikens möjligheter i digitala vårdmöten, chattar och appar?

Så öppnar du dörrarna för en bättre kommunikation på jobbet inom äldreomsorgen

Talare: Johan Berger

Johan Berger arbetar som coach, föreläsare och handledare inom vård och omsorg med ett mål om att utveckla ledare och medarbetare i en arbetsrelaterad kommunikation och relation.

Med över 30 års erfarenhet och kunskap om verksamheter inom vård och omsorg samt hälso-och sjukvård vet han också vad du talar om. Genom att utmana kognitiva mönster och kulturer med hjälp av ett utvecklingsinriktat lärande har han sedan 2010 fått medarbetare och ledare att utforska och genomföra positiva relationella förändringar på många arbetsplatser i Sverige.

Innehåll:

Lär dig de fem viktigaste nycklarna för att skapa allians och goda relationer i det gemensamma uppdraget och målet.

Scrolla nedåt för att se vilka seminariumpass som vi erbjuder.

Välj av nedanstående seminariepass:

Tre seminariepass ingår. Seminarievalen gör du i din anmälan.

1. Att lyckas med införande av nattillsyn

Att införa ny teknik i sin verksamhet har sina utmaningar och det är en hel del faktorer som spelar in för hur ett projekt lyckas. Hör framgångstipsen från Christer Holm och Göran Bergh på Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje kommun som lyckats införa digital nattillsyn på ett smidigt och effektivt sätt i sin hemtjänst.

2. Fördjupning: Så öppnar du dörrarna för en bättre kommunikation på jobbet inom äldreomsorgen

Under detta seminarium så får du möjligheten att fördjupa dig tillsammans med föreläsaren Johan Berger. Med Johans 30-åriga yrkesresa inom vård och omsorg så får du ta del av hans tips om hur ledare och medarbetare kan trivas och fungera så bra som möjligt i sina uppdrag. Hur kan allians och goda relationer i det gemensamma uppdraget och målet skapas?

3. Välfärdsteknik och dess förhållande till omgivande teknik

Välfärdstekniken blir en alltmer kritiskt resurs inom vård- och omsorg, vilket också ställer allt högre krav på tillgängligheten i lösningarna. En utmaning i detta är att välfärdstekniken ofta är beroende av angränsande IT-teknik som t.ex. de mobiltelefoner som personalen använder för att nyttja lösningarna. Under detta seminarium får vi lyssna på Jimmy Linde, IT-samordnare på Socialförvaltningen i Torsby kommun som bl.a. berättar om hur Torsby skapat ordning och reda bland verksamhetens mobiltelefoner med hjälp av MDM-verktyg. Magnus Fröberg, Produktledningschef på Phoniro, kommer också att presentera ett nytt erbjudande från Phoniro i form av ett MDM-verktyg som molntjänst.

4. GPS-larm och mobila trygghetslarm – en viktig tjänst att införa

GPS-larm har under flera år använts av många kommuner, men bara ett fåtal använder dem i större omfattning och till flera målgrupper. Socialstyrelsen var i sin rapport ”Välfärdsteknik – En studie av användningen av trygghetskameror och GPS-larm i 12 kommuner” positiv till användandet men kritisk till kommunernas hantering och organisering av tjänsterna. De ser att GPS-larmen ger möjlighet för användaren att leva mer självständigt samtidigt som det minskar oron hos anhöriga och personalen. Åtta kommuner har under tre år drivit ett FoU-projekt med fokus att skapa förutsättningar för ett kvalitetssäkrat större införande av tjänsterna. Henrik Essunger är projektledare för FoU-projektet och VD för Posifon. Han kommer berätta om tjänsterna, dess nyttor och ge flera tips på vad kommunerna behöver göra för att kunna använda dem på ett sätt som motsvarar Socialstyrelsens förväntningar.

5. Phoniro Care Larm

Phoniro satsar stort på modulen larmsystem och har även i år ett antal nyheter att berätta om. En tydlig trend är att de olika modulerna i Phoniro Care samverkar alltmer, där exempelvis de kameror som används för e-tillsyn på särskilda boenden också kan nyttjas i händelse av larm. Ett annat exempel är möjligheten för personalen att låsa upp vårt boendelås för särskilt boende med samma app som används för att ta emot larm. Vi har under året som gått också utökat vårt samarbete med Neat Electronics och har nu stöd för positionering via deras larmknapp Smile-ID. Vi kommer även ta upp den intressanta trenden om gemensam plattform för larm på särskilt respektive ordinärt boende.

6. Digital nyckelhantering i en värld av angränsande system

Vård- och omsorg har varit pionjärer med att införa digital nyckelhantering i Sverige men nu införs även digitala lås på bred front inom andra områden. Det innebär att i framtiden så kommer det finnas tillfällen där en enskild brukare redan har ett installerat digitalt lås eller att ett flerfamiljshus installerat digitala lås i en hel trappuppgång eller fastighet. Vi ser att inträdet av digitala lås både innebär nya utmaningar samt nya möjligheter och Phoniro kommer under detta pass både berätta och diskutera hur vi ser på framtiden inom området.

Scrolla nedåt för att se preliminär agenda för dagarna.

Preliminär agenda 27 mars

12.00-13.00 Registrering och lunch

13.00-13.35 Inledning- Pontus Björnsson, VD Phoniro

13.35-14.35 Phoniro Care- Igår, idag och imorgon - Magnus Fröberg, produktledningschef Phoniro

15.00-15.30 Energipaus

15.30-16.30 Trender och utveckling inom välfärdsteknologin – digitalisering, robotar, IoT och AI - Dag Forsén, e-hälsosamordnare Östergötland

16.30-16.45 Sammanfattning dag 1

19.00 Middag och nätverkande

Preliminär agenda 28 mars

08.30-09.30 Så öppnar du dörrarna för en bättre kommunikation på jobbet inom äldreomsorgen - Johan Berger, coach- föreläsare -handledare inom vård och omsorg

09.35-10.35 Parallella seminarier

10.40-11.10 Energipaus

11.10-12.10 Parallella seminarier

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Parallella seminarier

14.20-14.40 Sammanfattning och avslut

14.40 Energipaus

Vi har endast ett fåtal platser kvar. Är du intresserad av en plats kontakta Sarah Ohlsson på sarah.ohlsson@phoniro.se alt. telefon 010-4567 277.

Varmt välkommen!

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.