Salvador Dali 2017

Min konstnär är Salvador Dali. Salvador är född 14 maj år 1904 i figurers i Spanien. Salvador dog 23 januari 1989. Salvador blev mest känd över sina bisarra,absurda och drömska målningar. Han blev 85 år gammal. Salvador hade en broder som dog innan han föddes. Han fick sedan en lillasyster när han var 3 år gammal. Familjen levde i medelklass framförallt för fadern var advokat och notarie. Salvador var mycket framgångsrik redan som 10 åring då han gick på en privatgymnasium. 4 år senare undervisades han i teckning. Samma år hade han sin första första stora utställning i tavlor.

Minnets envishet

Detta är Salvadors berömdaste konstverk. Bilden är målad år 1931. Bilden heter minnets envishet men det har också fått smeknamn som t.ex soft klockor,droopy klockor. Den ära bilden är en oljemålning och har storleken 24 x 33 cm. Samma år som bilden var klar visades den upp offentlig på Pierre colles galleri i Paris. Konsten ovan är surrealism eftersom har var en surrealism konstnär. Surrealismen är slags drömliknande konst. bilden inom surrealismen blir oftast bissera overkliga. Salvador var en av dem personerna som grundade surrealismen

Salvador har andra kända verk:Willhelm Tels gåta,Den brinnande giraffen,Hallucinogenic Toreador och La Toile Daligram.

Andra världskriget

Salvador gjorde denna bild under andra världskriget för att han kände känslorna för han var nära kriget och han gjorde bilden för att veka ett budskap. När det är krig är människor nära döden och det påverkar hela världen. Salvador ville göra någon skillnad så han visade en bild för att veka samhället att krig ska bort.

Under Andravärldkriget flydde Salvador med sin fru till Amerika. Där hade Salvador sin riktigt stora utställning på Museum of Modern art i New York. Salvador och hans fru bodde i usa ca 8 år innan de flyttade tillbaks till Spanien. efter ungefär 10 år gick han tillbaka till sin katolska tro och han och hans fru gifte om sig. Många år efter detta gick hans fru bort och han blev extremt tillbaka dragen och mådde sämre.

När Salvadors mamma dog i bröstcancer flyttade han till Madrid för att göra en intagning till konstakademin. Sedan några år senare år 1926 åkte han till Frankrike för att hälsa på en annan känd konstnär Picasso. Salvador och Picasso blev goda vänner. Men samma år som de blev vänner blev han relegerad från konstakademin. när detta hände så bestämde han sig att ta avbrott från målandet och gå lumpen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.