Har du diabetes? Opplever du • lite energi • ustabilt blodsukker • overvekt og/eller andre senkomplikasjoner?

Synes du det er vanskelig å vite hvordan du skal forholde deg til alle "gode" råd?

Er du usikker på hva som passer best for akkurat deg?

Jeg er utdannet ernæringsterapeut via Tunsberg Medisinske skole og har selv type1 diabetes. Jeg har tatt grep om min diabetes. De grepene som passer best for meg.

Både mat, stress, søvn, bekymringer, sykdom, hormoner, fysisk aktivitet, etc, påvirker ditt blodsukker

Jeg hjelper deg med dine utfordringer

Å holde blodsukkeret stabilt er noe av det viktigste du kan gjøre for å opprettholde en god helse.

Jeg har god kunnskap om hva som påvirker blodsukkeret, og hva som må gjøres for å holde det stabilt. Jeg vil gjerne dele den kunnskapen med deg.

"Det at jeg selv lever med diabetes gjør meg lettere i stand til å forstå de utfordringene du måtte ha."

Jeg har ledige timer!

Bestill her:

Mail: nina@livsstilsmedisin.com

Mobil: 913 26 349

Adresse: Strandveien 8b, 1366 Lysaker

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.