Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 132, ianuarie 2019

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021: Noi apeluri la propuneri de proiecte –– Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale din Polonia în parteneriat cu ANPCDEFP –– Good bye, EVS! –– Evenimente de informare și consiliere pentru candidați –– Reuniunea birourilor Erasmus+ din universitățile din România –– Gala Studenților Români din Străinătate 2019 ——— Președinția României la Consiliul Uniunii Europene: Activități care se adresează tineretului —— Învățământ universitar în Erasmus+: Per aspera ad astra - Daniela Andrioaie - Mobilitate Erasmus de studiu ——— Educație școlară în Erasmus+: Preservation of National Heritage - through the eyes of pupils of secondary education ——— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: Pași Erasmus+ spre industria mobilei ——— Educația adulților în Erasmus+: Proiectul MEDLIT#45+ ——— Tineret în Erasmus+: Ideas Ark – curs internațional de educație antreprenorială ——— Eurodesk România te informează ——— Multilingv. Multicultural: Lansarea apelului la propuneri de proiecte pentru programul ECML 2020-2023 — Colegiul Național „Iulia Hasdeu”: Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa ——— Publicațiile Eurydice: Politicile privind educația acasă în Europa: învățământul primar și învățământul secundar inferior; Indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare profesională din Europa – 2017

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 – Noi apeluri la propuneri de proiecte

În ultimele zile ale lui 2018, au fost publicate trei noi apeluri la propuneri de proiecte care vor fi finanțate prin intermediul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021. Cele 3 apeluri se adresează domeniului preuniversitar, învățământului profesional și tehnic și îmbunătățirii incluziunii copiilor Roma în școală.

Pentru toate cele 3 domenii, termenul limită până la care se pot trimite propunerile de proiecte este 3 mai 2019, ora 13.00.

Mobilitatea transnațională a elevilor – un proiect al Agenției Naționale din Polonia în parteneriat cu ANPCDEFP

Fundația pentru Dezvoltarea Sistemului Educațional (FRSE) – instituție care implementează Programul Erasmus+ în Polonia, dar și alte 9 programe de finanțare – derulează în perioada 2018-2023, în parteneriat cu ANPCDEFP, proiectul Mobilitatea transnațională a elevilor. Prin proiect se vor finanța mobilitățile unui număr de 14.000 de elevi polonezi care vor putea vizita școli din țările UE. Grupurile de elevi, formate din 10-20 de copii, însoțiți de cadre didactice, vor participa la cursurile organizate în școlile partenere, pentru o perioadă de 1 sau 2 săptămâni.

Câteva detalii despre proiect:

 • se va acorda prioritate școlilor care nu au mai beneficiat de finanțare prin programele gestionate de FRSE;
 • vârsta minimă a elevilor care vor putea participa la proiect este de 11-12 ani (clasa a șasea);
 • durata mobilităților se va înscrie între 7 zile (cu minimum 5 zile de activitate) și 14 zile (cu minimum 10 zile de activitate și 2 zile de călătorie);
 • proiectele vor avea o durată de 6 luni, în cazul proiectelor cu un flux de mobilități, sau 12 luni, pentru proiectele în care se planifică mai multe fluxuri;
 • primul apel la depunerea de proiecte a fost deja lansat, urmând ca primul termen limită să fie 25 februarie 2019;
 • granturile se acordă în moneda națională poloneză (PLN);
 • principalele capitole bugetare sunt: transport, subzistență, pregătire (lingvistică, culturală etc.), sprijin pentru școala gazdă, sprijin pentru nevoi speciale, iar regulile de finanțare sunt similare cu cele din Erasmus+.

ANPCDEFP se va ocupa de traducerea materialelor de promovare în limba română, promovarea proiectului pe toate canalele de comunicare ale ANPCDEFP. În plus, va crea o bază de date cu posibile școli gazdă și va derula vizite de monitorizare, împreună cu colegii din agenția poloneză.

Good bye, EVS!

„De-a lungul timpului, tinerii care au ales să facă voluntariat prin EVS nu s-au schimbat foarte mult. Dacă vorbim despre cei care au venit în România – ei au rămas mereu uimiți de cât de altfel este România față de cum auziseră ei că este. Și cei de acum 10 ani, și cei mai noi își doreau la fel de mult să aducă schimbări în jurul lor, se bucurau de interacțiunea directă cu beneficiarii – de cele mai multe ori, copii si tineri – și se intristau când vedeau că lucrurile la nivel sistemic se schimbă mai greu. Cel mai important este că nu și-au pierdut speranța și că au ajuns să aprecieze teribil șansa de a fi voluntari câteva luni. Pentru mulți dintre ei, voluntariatul a însemnat o schimbare uneori profundă a traiectoriei personale și ocazia de a se conecta cu alți tineri sau de a-și lua propriul parcurs în mâini.

Pepijn, Belgia – despre EVS în România

În aceeași măsură, tinerii români cu care am avut bucuria să lucrez, în aventura lor de a gusta voluntariatul european, sunt de cele mai multe ori în căutarea unor șanse de creștere, de explorare, vor să facă bine, să construiască și să se construiască. Chiar dacă nu o pot spune în foarte multe cuvinte, cu toții caută semnificații și sens, caută să se descopere făcând ceva util și descoperind lumea. O schimbare pe care am constatat-o în timp, prin interacțiunea cu cei peste 80 de voluntari de care m-am ocupat personal, înainte de plecarea lor în stagiile EVS dar și în timpul acestora, mai lungi sau mai scurte, este faptul că toți apelau la EVS ca la o perioadă de redefinire în plan uman, de căutare și de regăsire. Mulți dintre voluntarii cu care am lucrat au ajuns să aleagă să facă un stagiu EVS după vârsta de 25 de ani, aproape de limita de 30 de ani, dupa ani buni de studii, muncă și acumulare de abilități și un oarecare consum al energiilor bune. Și au văzut în EVS o șansă de reinventare, de redescoperire care, în majoritatea cazurilor, s-a și realizat! Și s-au întors sau au rămas, cu noi forțe, cu o poftă mai mare de viață, de lume, cu dorința de a-și găsi și păstra locul, de a da mai departe și a primi bine. Ei – și nu doar ei – sunt materializarea directă a mesajului transmis de Erasmus+ ... „Changing lives, opening minds“! Și EVS a fost din plin despre asta!“ (Corina Pintea, formator din Rețeaua națională de formatori a ANPCDEFP)

*) Din anul 2018, proiectele derulate prin Serviciul European de Voluntariat au evoluat, transferându-se într-o formă consolidată în Corpul European de Solidaritate.

**) Mai multe testimoniale – 20 de ani de proiecte în cadrul Serviciului European de Voluntariat.

Evenimente de informare și consiliere pentru candidați

Informarea, orientarea, consilierea și formarea adecvată a candidaților pentru scrierea și derularea unor proiecte de calitate și cu impact crescut, precum și atragerea unor candidați noi în Programul Erasmus+ și în domeniul tineretului reprezintă o prioritate și o preocupare continuă a ANPCDEFP. Astfel, departamentul de mobilități pentru domeniul de tineret a organizat în luna ianuarie o serie de evenimente dedicate candidaților care vor depune proiecte la termenul limită din 5 februarie 2019. Scopul acestora a fost de a crește calitatea proiectelor depuse și de a realiza o planificare eficientă în vederea obținerii unor schimbări reale și durabile în comunitățile de tineri în care se vor desfășura activitățile.

Oferta propusă de experții care lucrează în domeniul de tineret – mobilități a urmărit să acopere într-o măsură foarte mare nevoile de informare și formare ale candidaților care doresc să depună unul sau mai multe proiecte, urmărindu-se ca acestea să răspundă în mod realist și coerent obiectivelor Programului Erasmus+ și domeniului în care vor fi implementate. De aceea, pentru cele două tipuri de proiecte schimburi de tineri, proiecte CU și PENTRU Tineri și mobilități ale lucrătorilor de tineret, proiecte CU Lucrători de tineret PENTRU Tineri, au fost organizate evenimente dedicate precum:

 • 15 ianuarie 2019, webinar cu noutățile termenului limită și modificările formularului de tineret, KA105. Webinarul a avut un caracter general și s-a adresat tuturor celor care doresc să candideze în acest an la cele 3 termene limită, din 5 februarie, 30 aprilie și 1 octombrie 2019.
 • 16 ianuarie 2019, atelier de formare pentru proiecte de schimburi de tineri, atelier dedicat organizațiilor noi și celor care au mai avut finanțate astfel de proiecte și care au dorit o cunoaștere aprofundată a caracteristicilor acestui tip de proiecte, aspectele importante care fac o candidatură să fie planificată corect și care să genereze impact în comunitățile de tineri implicate.
 • 23 ianuarie 2019, atelier de formare pentru proiectele de lucrători de tineret, atelier dedicat organizațiilor care au pregătit o astfel de mobilitate în vederea creșterii calității acesteia pornind de la nevoile organizaționale și instituționale, ale lucrătorilor de tineret existenți în organizațiile implicate în proiecte și, evident nevoile comunităților de tineri cu care lucrătorii de tineret interacționează în mod curent.
 • 28, 29, 30, 31 ianuarie 2019, Zilele consilierii la sediul AN: de la BUN la MAI BUN, eveniment la care au fost invitați candidații care au candidaturile scrise și care au dorit recomandări personalizate și clarificări cu privire la unele aspecte neclare din Ghidul Programului Erasmus+.

Prin aceste evenimente, dorim să ne manifestăm deschiderea față de candidații și beneficiarii domeniului tineret – mobilități și să îi încurajăm să solicite sprijinul AN când întâmpină dificultăți de înțelegere a acestui domeniu, pe tot parcursul anului și, în special, înaintea termenelor limită.

Totodată, ne dorim să continuăm demersul de a fi parteneri și colaboratori ai organizațiilor și instituțiilor care activează în domeniul tineretului și suntem conștienți de faptul că proiectele de tineret planificate și implementate corect oferă șansa creșterii și consolidării capacității organizațiilor și instituțiilor active în domeniul tineretului și sectorului de tineret la nivel național și european.

Întâlnirea rețelei de formatori

17-20 ianuarie 2019, Brașov

Anual, are loc întâlnirea cu formatorii din rețeaua Erasmus+, întâlnire care își propune în primul rând să realizeze o evaluare a activităților de formare din anul precedent, după care urmează o planificare a activităților din anul curent. În cadrul evaluării, s-au prezentat statisticile pe anul 2018, cu un număr de 71 de ateliere de scriere organizate în județele în care numărul proiectelor depuse a fost foarte mic, la care au participat peste 1.100 de noi potențiali implementatori ai unor viitoare proiecte Erasmus+. Aceste ateliere de scriere au fost realizate in colaborare cu organizații din țară care s-au oferit, în baza unui apel national, să găzduiască cursurile noastre.

În prima zi a întâlnirii s-a desfășurat și un atelier dedicat feedback-ului acordat formatorilor de către experții din departamentul de mobilități pentru domeniile formare profesională (VET), școlar (SE) , educația adulților (AE) și tineret. Am discutat despre atelierele de scriere a candidaturilor, desfășurate pe parcursul anului 2018, în vederea pregătirii termenului limită din 5 februarie 2019 (pentru domeniile VET, școlar și educația adulților) și a celor 3 termene limită anuale, pentru domeniul de tineret, precum și despre provocările întâlnite în fiecare domeniu, în funcție de natura candidaților eligibili și a nevoilor acestora.

În plus, pentru domeniul tineret, în mod particular, s-au prezentat modificările intervenite în Ghidul Programului și abordările noi, avute în vedere pentru atragerea candidaților eligibili, în special a instituțiilor de învățământ și a celor care nu au mai implementat proiecte Erasmus+ până acum.

În celelalte 2 zile, ne-am concentrat pe noul program – Corpul European de Solidaritate – lucrând în grupuri mai mici la noile suporturi de curs pe Solidaritate, Mentorat, Voluntariat precum și la refacerea cursurilor adresate voluntarilor care vor veni în viitoarele stagii din cadrul acestui program.

Reuniunea birourilor Erasmus+ din universitățile din România

Reprezentanții universităților din România care implementează proiecte în cadrul Programului Erasmus+ și a Programului Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România (SEE) s-au reunit pe 18 ianuarie 2019 în cadrul seminarului de informare organizat de ANPCDEFP la București. Pe parcursul acestei zile, participanții au primit informații referitoare la implementarea proiectelor, noutăți apărute în cadrul Apelului 2019, recomandări de îmbunătățire rezultate în urma verificărilor și monitorizărilor și nu numai. În deschiderea seminarului, participanții au primit informații printre altele despre stadiul pregătirilor pentru viitorul program, evenimentele care se vor desfășura pe durata anului 2019, precum conferința de valorizare, următorul seminar care se desfășura în alt centru universitar din țară, dar și evenimente tematice în cadrul Președinției României la Consiliul UE.

Printre aspectele pe care s-a pus accentul a fost prezentarea formularelor de candidatură pentru termenul de pe 5 februarie 2019 pentru proiectele de mobilitate din domeniul învățământului superior între țările programului, cele între țările programului și țările partenere, precum și formularul de acreditare a unui consorțiu universitar. Prezentările au fost însoțite de explicații adiționale, sfaturi esențiale de avut în vedere pe parcursul completării și răspunsuri la întrebările participanților. De asemenea, au mai fost prezentate și noutăți referitoare la proiectele centralizate și modul de transmitere a candidaturilor către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) de la Bruxelles.

O consultare a universităților desfășurată în cadrul unei sesiuni în plen a vizat restructurarea proiectelor de mobilitate actuale în cadrul viitorului, iar participanții au oferit feedback și sugestii din punctul lor de vedere. De asemenea, au fost prezentate informații despre grupul de lucru Erasmus Digital și noutăți în ceea ce privește inițiativele de digitalizare a managementului mobilităților Erasmus, despre platforma Eurydice de unde pot fi obținute informații privind sistemele de educație și formare din Europa, dar și despre diverse aspecte de actualitate despre proiectele finanțate prin Granturi SEE care se află în desfășurare. Nu în ultimul rând, a fost realizată o consultare a participanților cu privire la următoarea ediție Erasmus Open Doors (EOD) 2019 astfel încât să fie indicate detalii precum perioada sau durata de desfășurare și tipurile de activități preferate de birourile Erasmus+.

Gala Studenților Români din Străinătate 2019

Premiile pentru Excelență Academică în Străinătate, ediția a zecea

Gala LSRS este cel mai amplu eveniment din România dedicat studenților și absolvenților români din întreaga lume, cu scopul de a celebra și încuraja rezultatele academice excepționale ale acestora. De zece ani, prin Gala LSRS și toate celelalte proiecte desfășurate la nivelul organizației, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) reușește să ofere un spațiu în care ideile și reușitele studenților și absolvenților români să fie remarcate și recunoscute la nivel național și nu numai.

Festivitatea de premiere a avut loc pe 8 ianuarie 2019, în Aula Universității Politehnica din București. La eveniment au participat studenți și absolvenți români din străinătate, precum și personalități ale mediului academic, societății civile și mediului antreprenorial din România. Premiile LSRS pentru Excelență Academică în Străinătate au fost decernate studenților români cu rezultate excepționale, adevărate modele de reușită și exemple de urmat pentru generația actuală. Împreună cu 15 mențiuni speciale, cele 8 premii principale acordate au fost:

 • Studentul Român al Anului Categoria Alte Continente: Radu Sava (Universitatea Tsinghua, Beijing, China)
 • Studentul Român al Anului din America de Nord: Cătălina Paula Spătărelu (Dartmouth College, SUA).
 • Premiul Special în Arte: Elena-Andreea Teleagă (Slade School of Fine Arts, University College London, Marea Britanie)
 • Studentul Român Erasmus al Anului: Daniela Androaie (ISAE SUPAERO, Franța)
 • Studentul Român al Anului din Europa, nivel post-universitar: Ovidiu Csillik (University of Salzburg, Austria)
 • Studentul Român al Anului din Europa, nivel universitar: Cristina Gherghișan-Filip (University of East Anglia, Marea Britanie)
 • Studentul Anului în România: Ioana Marcela Brînzac (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș)
 • Marele Premiu: Studentul Român al Anului din Străinătate: Iuliana Țâbian (Imperial College London, Marea Britanie)

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene:

Activități care se adresează tineretului

Odată cu preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene, România coordonează o serie de grupuri tehnice de lucru care au drept scop pregătirea dosarelor ce vor fi adoptate ulterior în diverse strucuri, inclusiv în cadrul Consiliilor de Miniștri la nivelul Uniunii Europene.

Unul din aceste grupuri de lucru (denumite generic Working Party) este dedicat tineretului (Youth Working Party). Prima întâlnire a avut loc în data de 10 ianuarie, la Bruxelles, unde au fost discutate documentele propuse de Președinția României, unul dintre acestea fiind legat de provocările pe care viitorul pieței muncii le are asupra tinerilor, cel de al doilea adresându-se coordonării Dialogului UE cu tinerii, prevăzut în noua strategie de tineret aprobată în noiembrie 2018.

În componența acestui grup de lucru, gestionat de Ministerul Tineretului și Sportului, sunt desemnați să reprezinte Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Andrei Popescu și Simona Musteață.

Învățământ universitar în Erasmus+

Per aspera ad astra

Daniela Andrioaie, Universitatea Politehnică București, Mobilitate Erasmus de studiu de 10 luni la Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO), Franța

Câștigătoarea premiului Studentul Român Erasmus al Anului în cadrul Galei Studenților Români din Străinătate 2019

24 august 2017 reprezintă pentru mine începutul unei noi vieţi. Pasionată de ştiinţe aerospaţiale, am ajuns la ISAE-SUPAERO, un institut mondial de excelenţă în domeniul aeronautic. Cum întotdeauna am căutat performanţă, destinul mi-a trimis biletul către următoarea destinaţie. Pentru a intra la acest institut, concurenţa este enormă, pregătirea studenţilor este titanică şi examenele sunt foarte dure. În primele 3 săptămâni am avut o perioadă de integrare începând cu un concurs de robotică, în care am programat un robot autonom ce urma să realizeze un traseu, plus vizite tehnice şi zboruri de acomodare.

Cea mai mare provocare pe durata şederii Erasmus a fost să ajung la nivelul academic al studenţilor francezi. Cursurile sunt extrem de grele, curriculum este total diferit de ceea ce am studiat eu înainte, iar ritmul este extrem, extrem de rapid. Am luat contact cu materii precum: electronică, automatică, informatică, tratament de semnal şi multe altele. Dat fiind faptul că studenţii francezi studiaseră deja toate aceste lucruri în classes préparatoires şi, în plus, sunt aşi în matematică, profesorii treceau prin materie într-un ritm fantastic. Munca depusă pentru a putea face față a fost titanică. În final, m-am descurcat foarte bine, am trecut examele pentru toate modulele şi chiar m-am regăsit in prima jumătate a promoţiei. Mai mult decât atât, am primit o bursă de merit prin care voi reveni la SupAero să continui toată formarea din ciclul ingineresc fără să plătesc taxele de şcolarizare.

Mă declar fericită datorită cunoştinţelor pe care le deţin acum din toate domeniile. În informatică, am programat un joc în limbajul C. În modulul de fizică statistică, cu o pasiune arzătoare am calculat vârsta universului şi am modelat matematic evoluţia lui. Cunosc partea de electronică şi aparatura de bord. Am avut ocazia să lucrez cu aplicaţii pentru sateliţi, cu exerciţii de la Centrul Naţional de Studii Spaţiale. Paşii m-au purtat prin Univers, în cadrul unui modul facultativ numit Planetologie şi fizică stelară, curs predat de Sylvestre Maurice, un excepţional cercetător mondial ce pilotează roverul Curiosity de pe Marte. Acest curs m-a motivat să descopăr tainele ascunse ale spaţiului în multe ore de studiu individual. În viitor, vizez un stagiu la NASA sau SPACEX ce îmi va permite să îmi hrănesc pasiunile şi curiozităţile şi poate chiar să fiu primul cercetător român ce descoperă o exoplanetă locuibilă.

Am realizat calcule de structuri pentru avioanele Airbus şi parametrii de lansare ai unei rachete, optimizând traiectoriile, consumul şi nivelul de poluare. Am configurat o cameră foto cu captor CMOS pentru observaţiile Terrei. Ca proiect de inovaţie şi cercetare, împreună cu alţi 3 colegi am pus bazele unui proiect de start-up ce vizează un parcurs asistat al pasagerului în aeroport pentru a putea fi mai uşor reperat de companiile aeriene în cazul în care acesta este în întârziere. Acest proiect presupune tehnologii de înaltă clasă. În timpul verii, am lucrat pentru Airbus în stagiu de 3 luni la Saint Martin. Am avut o imensă satisfacţie să pot lucra pe avionul A350, cel mai modern din lume la ora actuală. Am fost repartizată în departamentul de testare şi dezvoltare tehnologii, departament cu buget enorm.

Experienţa Erasmus+ m-a ajutat să îmi dau seama cine sunt şi să îndrăznesc să cred in mine. Am devenit astfel vorbitoare avansată de limba franceză, am câştigat prietenii pe viaţă, ştiu că o carieră strălucită mă aşteaptă! Rezumând experiența Erasmus într-un singur cuvânt, acesta ar fi fericire, pentru că am simțit-o chiar și în cele mai neînsemnate momente.”

Educație școlară în Erasmus+

Preservation of National Heritage - through the eyes of pupils of secondary education

Denumirea proiectului : Preservation of National Heritage - through the eyes of pupils of secondary education/Tipul proiectului : Erasmus +, K219 - Proiect de parteneriat strategic între școli/Număr de referinţă : 2017-1-FR01-KA219-037392_4/Perioada de implementare : 01.09.2017 – 30.11.2019/Beneficiar: Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea din Cluj-Napoca, România

Şcoli partenere : Liceul Sainte-Jeanne d’Arc din Gourin, (Franţa) - coordonatorul proiectului, Liceul Fazekas Mihály din Budapesta (Ungaria ), Liceul San José de Cluny din Vigo (Spania), Liceul Oberschule Weinböhla din Weinböhla (Germania)

Originalitatea proiectului: Elevii şi profesorii liceului nostru cu profil vocaţional-artistic redescoperă valorile patrimoniului naţional şi european prin învăţare integrată, mai ales în context informal, non-formal, prin schimb de bune practici în conservarea patrimoniului european.

Obiectivele proiectului :

 • publicarea unui studiu pe baza unei cercetări pedagogice efectuate în cele cinci licee despre cum definesc elevii liceeni europeni noţiunea de patrimoniu şi de conservare a acestuia;
 • organizarea unor vizite de studiu axate pe învăţarea în context formal, informal şi non-formal a valorilor naţionale şi europene;
 • promovarea valorilor materiale şi spirituale ale fiecărui popor, intrate în patrimoniul european;
 • studiul limbilor străine engleză şi franceză, îmbunătăţirea abilităţilor informatice;
 • formarea competenţelor de gândire critică, lucrul în echipă, comunicarea interculturală şi creativitatea artistică.

Descrierea stadiului actual al proiectului: Pe parcursul primului an de proiect (septembrie 2017 – octombrie 2018), fiecare liceu a contribuit la realizarea unui studiu despre felul în care elevii percep patrimoniul national. Elevii si profesorii români au efectuat o vizită de studiu de o săptămână în ţara şi şcoala partenerilor francezi si maghiari pentru a învăţa unii de la alţii cum se conservă în Europa patrimoniul naţional şi vor aplica apoi cele mai bune practici întâlnite în predare-învăţare în şcoala lor, diseminând informaţia prin publicarea unui ghid, jurnal de bord, album foto şi a unei casete video ca produse finale în octombrie 2019, când proiectul se va încheia oficial la Cluj-Napoca.

Primele mobilităţi de scurtă durată cu elevii au vizat :

 • C1 - explorarea patrimoniului francez şi comunicarea rezultatelor anchetei comune despre patrimoniu în viziunea elevilor – Gourin, Franţa, martie 2018
 • C2 – explorarea patrimoniului maghiar şi comunicarea raportului final despre ancheta referitoare la patrimoniul european perceput de elevi – Budapesta, Ungaria, octombrie 2018

Originalitatea proiectului: Elevii şi profesorii liceului nostru cu profil vocaţional-artistic redescoperă şi promovează valorile patrimoniului naţional şi european prin învăţare integrată, în context informal şi non-formal, prin schimb de bune practici în conservarea patrimoniului european.

Educație și formare profesională în Erasmus+

Pași Erasmus+ în industria mobilei

În perioada iulie 2016 – iunie 2018, Colegiul Tehnic "Toma N. Socolescu" din Ploiești a fost beneficiarul unui proiect de mobilitate de formare profesională Erasmus+ “Pași spre competențe profesionale sporite și principii europene de mediu în industria mobilei” ce a deschis perspectiva unei viziuni europene în ceea ce privește formarea tinerilor din cadrul colegiului, în acord cu noile cerințe de pe piața muncii și cu legislația europeană din domeniul lor de pregătire profesională, astfel încât să le sporească șansele de angajare, să le crească perspectivele de carieră în domeniu și să le faciliteze dobândirea unei experiențe relevante și utile de lucru.

Beneficiarii acestui proiect au fost 28 de elevi, din clasa a XI-a, calificarea ”Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare ”, împărțiți în două fluxuri de câte 14 elevi care au mers în Spania, respectiv în Portugalia.

Cele două stagii s-au desfășurat pe parcursul a patru săptămâni și nu s-ar fi putut realiza la un nivel înalt de calitate fără implicarea partenerilor noștri de primire: Carpintería de Armar Los Tres Juanes-Granada, Spania și Manuel da Costa Gomez -Barcelos, Portugalia, care au venit cu experiența și competențele profesionale în domeniul organizării și conducerii activității într-o fabrică de mobilă, dar și a partenerilor intermediari M.E.P. Europrojects Granada S.L, respectiv Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia, care beneficiază de echipe de oameni dinamici, vorbitori de limbă engleză, foarte buni organizatori, specializați în lucrul cu grupurile formale și informale de tineri.

Cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite de participanți au fost incluse în Acordul de formare (ECVET) și au fost validate prin documentul Europass Mobility, iar rezultatele învățării au fost transferate şi recunoscute în școală, prin atribuirea notelor la modulul parcurs, acestea regăsindu-se și în suplimentul descriptiv al Certificatului profesional dobândit după absolvirea examenului de certificare a competențelor profesionale.

Impactul la nivelul participanților a constat în imbunătățirea abilităților, competențelor și cunoștințelor practice în domeniul calificării lor, exersarea și îmbogățirea vocabularului în limba engleză, dar și a abilităților culturale, sociale și antreprenoriale, devenind tineri mai bine pregătiți, capabili de performanțe în domeniu, constituindu-se în viitoarea resursă umană a zonei sau încercând să devină viitorii antreprenori în domeniul prelucrării lemnului.

”Teoria şi practica au fost foarte bine corelate şi consider că obţinerea documentului Europass este un avantaj pentru un viitor loc de muncă. Am realizat faptul că prelucrarea și îmbinarea lemnului presupune pricepere, gândire, dexteritate în lucrările practice specifice domeniului. În acelașii timp, am luat contact cu viața, cultura, obiceiurile din Spania total noi pentru mine.” (Ion Marius)

”Stagiul de formare profesională derulat în Spania a fost deosebit de interesant în plan profesional, având parte de un program bine pregătit, complex şi variat. De asemenea, am exploatat bogăţia lingvistică şi culturală oferită de această mobilitate. Am învățat să comunic mai clar cu oamenii din jurul meu, am învățat să lucrez în echipă, mi-am descoperit și dezvoltat anumite abilități pe care nu știam că le am. Am reusit să trec peste fricile de necunoscut și să mă descurc în situațiile limită.” (Dumitru Andrei)

”Experiența din Spania m-a dezvoltat în plan profesional, adăugând la portofoliul meu o experienţă de muncă, ce mă va ajuta în viitor în găsirea unui loc pe piaţa muncii, atât în ţară, cât şi în Europa, am învățat să fiu punctuală,să respect regulile și programul stabilit, să fiu responsabilă de toate actionile mele, am învățat să mă adaptez la un altfel de mediu, obiceiuri și mentalități noi.” (Mircea Mihaela)

”Datorită proiectului ERASMUS+, am avut ocazia să călătoresc în Portugalia unde am observat un alt mod de trai și obiceiuri despre care nu știam. Încă de la început am apreciat căldura cu care am fost întâmpinați la sosirea în Campusul “Mobility Friends” și profesionalismul activităților practice desfășurate la firmă. Am îmvățat să lucrez cu diverse utilaje și tehnici de îmbinare, dar și modul de organizare a firmei.La întoarcerea în țară am început să aplic în practică în cadrul firmei familiei.” (Tudorache Marian)

”Aceasta experiență a avut un impact pternic asupra mea, atât în plan profesional, cât și în plan personal. Am fost foarte impresionată de mediul în care s-a desfășurat stagiul de practică; foarte diferit de cel din țară. Mi-a plăcut atitudinea oamenilor cu care am lucrat, oameni experți în domeniu, buni profesioniști și dornici de a ne arăta cât mai multe lucruri noi în domeniu, m-a impresionat răbdarea cu care ne-a explicat fiecare mașină, unealtă pe care am folosit-o și fiecare operație pe care am executat-o cu ajutorul acestor mașini. Pe lângă faptul că ne-a dezvăluit atâtea taine despre acest domeniu care a căpătat un sens în viața mea, au avut grijă să ne învețe și cuvinte și expresii noi în limba lor. Faptul ca am acumulat cunoștințe despre proiectare a mobilei și de dimensionare este foarte important pentru mine deoarece vreau să urmez facultatea în acest profil. Datorită acestei experiențe am avut curajul să particip la Olimpiada – Aria curriculară “Tehnologii”, unde la etapa națională am obținut Premiul I.” (Rotunjeanu Sarai)

”Mi-am dezvoltat cunoștințele tehnice, mi-am îmbunătățit abilitățile de comunicare cu colegii, mi-am dezvoltat încrederea de sine, mi-am îmbunătățit comunicarea în limba engleză, am învățat despre istoria , geografia, obiceiuri și cultura Portugaliei , mi-am creat o viziune despre viitorul meu.” (Alexandru Marian)

”Proiectul a reprezentat pentru mine o experiență unică de formare, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Toți au avut grijă să nu ne lipsească nimic. Pot spune că pentru mulți dintre noi, a fost primă ieșire din țară și chiar aș fi regretat dacă nu m-aș fi implicat. Gazdele au fost de o ospitalitate care a întrecut aşteptările. Am fost ajutati să descoperim minunatele tradiţii ale Portugaliei, muzica Fado, arta culinară portugheză. Am legat prietenii deosebite cu elevi cât şi profesori din alte țări, astfel că plecarea a fost emoţionantă. Stagiul practic a avut și o componentă culturală foarte frumoasă și amplă. Cel mai minunat lucru dintre toate a fost echipa de la firmă, am fost foarte impresionat și sincer nu mă așteptam ca, aceste persoane să ne primească cu o asemenea căldură și plăcere de a ne cunoaște. Am avut ocazia de a cunoaște oameni mereu dornici să ne învețe cât mai multe lucruri noi. Documentul Europass, primit în urma acestui proiect este ca „ o cheie” al unui posibil viitor în acest domeniu.” (Dodin Eduard Alexandru)

Proiectul s-a constituit într-o șansă de a oferi elevilor noștri posibilitatea de a exersa practic meseria pentru care se pregătesc într-un mediu economic competitiv, de a lua contact cu standardele ce țin de calitatea lucrărilor executate, de a utiliza tehnologii moderne și competitive utilizate în domeniul fabricării produselor din lemn, de a cunoaște un nou mediu cultural, de a exersa și aprofunda limba engleză, de a observa modul de organizare și funcționare a unei firme din domeniul fabricării produselor din lemn, de a cunoaște cu exactitate ce se cere unui tânăr absolvent pentru a se integra cu succes pe piața muncii.

prof. Ileana Ilie

Educația adulților în Erasmus+

Proiectul MEDLIT#45+

În ultimele luni, proiectul a înregistrat progrese decisive în atingerea obiectivelor sale. Parteneriatul MedLit a fost primit (24-27 octombrie 2018) în facilitățile Școlii VET din Espinho, Portugalia, unde a avut loc reuniunea transnațională găzduită de Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino. Toți participanții au prezentat cadrul IO1 (Dezvoltarea cadrului de construire a competențelor digitale prin intermediul rețelelor sociale pentru persoanele cu un nivel scăzut de calificare / șomeri cu calificare scăzută de peste 45 de ani) și IO2 (Dezvoltarea și implementarea pilot a platformei de resurse online pentru construirea competențelor digitale ale persoanelor cu un nivel scăzut de calificare / șomeri cu nivel scăzut de calificare peste 45 de ani), evaluarea și feedback de la părțile interesate.

IO1 a elaborat un Raport amplu privind cinci studii de caz naționale de către cele cinci state membre ale UE (Grecia, Italia, Portugalia, România și Spania), care au identificat contextul național al abilităților digitale ale cetățenilor, politicile și practicile relevante și rolul social media în procesul de recrutare. În plus, în fiecare țară (50 în total) s-au desfășurat 10 interviuri cu manageri de resurse umane, pentru a identifica nevoile organizațiilor privind competența digitală a angajaților, utilizarea social media și percepția acestora cu privire la angajații mai în vârstă.

Principala constatare a acestui studiu este că trei din cinci țări (Grecia, Italia și România) sunt cu mult în urma mediei UE-28 în ceea ce privește nivelul competențelor digitale, în timp ce Portugalia și Spania au performanțe mai bune, în special în grupurile mai tinere de vârstă. Cu toate acestea, în toate țările, nivelul competențelor digitale ale grupurilor de vârstă mai înaintată (45+) este scăzut și există nevoia de a sprijini persoanele de vârstă înaintată, pentru a evita excluderea lor de pe piața forței de muncă. În acest sens, oportunitățile de formare sunt de o importanță deosebită la nivel național, local și organizațional, pentru a permite persoanelor în vârstă să țină pasul cu progresele tehnologice rapide și să pună capăt decalajelor dintre generații.

În urma rezultatelor proiectului IO1, parteneriatul a planificat și implementat platforma de e-learning, dezvoltată de Canary Wharf Consulting LTD și disponibilă în prezent pe site-ul MedLit în toate limbile oficiale.

Pe platformă sunt disponibile 5 module: Siguranță; Rezolvarea problemelor; Procesarea informației; Comunicare și interacțiune; Crearea conținutului de bază. Prin finalizarea acestor module va fi posibilă îmbunătățirea abilităților persoanelor peste 45 de ani, în vederea unei mai bune înțelegeri a pieței actuale a forței de muncă și a achiziționării de instrumente adecvate pentru creșterea posibilității de a fi selectate.

Următorul pas va fi dezvoltarea IO3 - Dezvoltarea și diseminarea manualului pentru profesioniștii care susțin șomerii. Obiectivul O3 este de a promova utilizarea cadrului de construire a competențelor și a platformei pentru profesioniștii și organizațiile care activează în furnizarea de servicii de formare și suport pentru șomerii cu nivel scăzut de calificare/șomeri cu o calificare scăzută, având vârsta de peste 45 de ani.

Tineret în Erasmus+

Ideas Ark – curs internațional de educație antreprenorială

București – 9.11.2018 – 36 de lucrători de tineret din 9 organizații europene de tineret au descoperit cum pot construi contexte de învățare creative și experiențiale de educație antreprenorială pentru “Antreprenorii absenți” (“The Missing Entrepreneurs“). Cursul intensiv propus de Asociația Monomyths face parte din proiectul internațional Ideas Ark, finanțat prin programul Erasmus+ și vine în sprijinul organizațiilor non-profit care coordonează activități și programe locale pentru tineri din mediul rural, imigranți și femei.

În perioada 7-15 noiembrie 2018, reprezentanții a 9 organizații de tineret din Polonia, Italia, Estonia, Lituania, Croatia, Grecia, Turcia, Macedonia și România participă în București la un curs de formare în educație antreprenorială care are ca obiective dezvoltarea de competențe antreprenoriale în rândul lucrătorilor de tineret, dar și testarea de noi metode de educație non-formală care pot fi aplicate în activitățile locale sub îndrumarea unei echipe de tineri antreprenori și a doi traineri de educație non-formală. Cursul își mai propune să ofere o nouă perspectivă asupra rolului lucrătorului de tineret în era digitală și să aducă în discuție oportunitățile de învățare, mentorat, orientare în carieră și finanțare pentru tineri, femei și imigranți, existente în acest moment în cele nouă țări implicate în proiect.

Cursul din cadrul proiectului Ideas Ark este o invitație pentru lucrătorii de tineret de a-și redescoperi creativitatea, spiritul de inițiativă, instrumente și metode eficiente de educație antreprenorială. Aceștia vor experimenta și se vor familiariza cu etapele de lansare al unui start-up, cum să genereze idei de proiecte de antreprenoriat social sau să facă un plan de afaceri.

Idea proiectului ne-a venit după implementarea unui curs internațional de managementul talentelor, You(th)nique. În cadrul acestuia, participanții și-au descoperit pasiunile și talentele și cum pot contribui în mod concret la dezvoltarea comunitățiilor de origine, o parte dintre aceștia chiar trecând ulterior prin procese ded reconversii profesionale. Așa că, în acest momento, ONG-urile află cum îi pot îndruma pe tineri să dea un sens concret pasiunilor și talentelor pe care le au și să le împărtășească ce resurse financiare și informaționale au la dispoziție”, declară Emilia Radu, coordonatorul proiectului.

În cadrul proiectului, organizațiile și participanții la cursul de formare vor contribui la crearea unei analize a educației antreprenoriale în cele 9 țări, identificarea de oportunități de finanțare naționale și europene. Mai mult, împreună vor dezvolta și administra o comunitate online de sprijin pentru organizațiile nonprofit, de tineret, interesate să își dezvolte un proiect de antreprenoriat social sau programe de educație antreprenorială dedícate tinerilor NEET, femeilor și imigranților.

Proiectul Ideas Ark este implementat de Asociația Monomyths în perioada august 2018 – ianuarie 2019 cu sprijinul financiar al Programului Comisiei Europene – Erasmus+ și al organizațiilor partenere - Ocean znanja u republici hrvatskoj (Croația), Seiklejate vennaskond (Estonia), Neoi ellados se Eyropaiki drasi (Grecia), Younet (italy), Tarptautinis bendradarbiavimo centras (Lithuania), Association for sustainable development sfera macedonia bitola (Macedonia), Fundacja wspierania inicjatyw mlodziezowych 4youth (Polonia), Youth eurasia (Turkey).

Asociația Monomyths este o organizație non-profit din București creată la inițiativa unei echipe de specialiști de comunicare și branding pentru ONG-uri. Prin intermediul activităților pe care le derulează, investesc in dezvoltarea competențelor de comunicare și cunoștințelor tinerilor din departamentele de comunicare pentru a maximiza impactul proiectelor sociale pe care le desfășoară. Creativitatea și expertiza membrilor asociației sunt direcționate către tineri și idei, motivație și potențial, valori și viziune.Începând din 2018 au dezvoltat prima comunitate de suport online pentru specialiștii de comunicare din organizațiile nonprofit – Storytailors Squad.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, scrieți-ne la: Asociația Monomyths, Emilia Radu, monomythsassociation@gmail.com

te informează...

Programul Jurnalist stagiar la BBC

British Broadcasting Corporation (BBC), cel mai mare și mai renumit operator de radiodifuziune din Marea Britanie, oferă un program de stagii de 10 luni în domeniul journalism în centre din Marea Britanie. Candidați eligibili trebuie:

 • să fie absolvenți sau să aibă deja anumite abilități și cunoștințe solide în domeniul jurnalismului din experiența anterioară;
 • să aibă cel puțin 18 ani la începerea priogramului în septembrie 2019;
 • să aibă abilități jurnalistice dobândite din experiența anterioară sau din experiența de munca actuală, cum ar fi blogging/vlogging, activitate la un ziar local sau radio;

Pentru a candida, participanții trebuie să completeze formularul de candidatură care conține întrebări care le permit acestora să își prezinte experiența, să prezinte idei despre o poveste, precum și despre modul în care pot ajuta BBC să ajungă la publicul țintă. După termenul limită, candidaturile vor fi revizuite și se va trece la următoarea etapă, care constă într-un interviu video. Candidații selectați pentru etapa de interviu video vor fi invitați la un centru de evaluare în săptămânile începând cu 28 mai, 3 iunie, 10 iunie.

Candidații selectați vor beneficia de un contract de 10 luni cu un salariu de 21,216 lire sterline pe an. Pentru cei care vor activa la sediul din Londra, vor beneficia de un salariu de 25,776 lire sterline pe an.

Data limită pentru depunerea candidaturii: 7 februarie 2019, 11:59 pm.

Au fost lansate premiile MEDEA 2019!

Premiilor MEDEA urmăresc să încurajeze inovarea şi bunele practici în folosirea media (audio, video, grafică şi animaţie) în educaţie.

Categorii 2019:

 1. Premiul MEDEA pentru media educaționale create de utilizator;
 2. Premiul MEDEA pentru media educaționale create de profesioniști;
 3. Premiul special MEDEA al juriului.

Candidații pot înscrie până la 8 materiale sau programe multimedia, care trebuie să fi fost create după 1 ianuarie 2016.

Toți finaliștii vor fi anunțați la mijlocul lunii aprilie 2019 și vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor din cadrul Conferinței “Media & Learning”, 5 - 6 iunie 2019, Leuven, unde vor fi anunțați câștigătorii finali.

DL: 15 martie 2019, miezul nopții CET.

„There's plenty to criticize about the mass media, but they are the source of regular information about a wide range of topics. You can't duplicate that on blogs.” ——―— Noam Chomsky

Multilingv. Multicultural

When I see the cultural diversity that exists today, I feel that we must defend it, and we need Europe, because otherwise we are going to live in a society with a single model, the Anglo-American model. – Jean-Pierre Raffarin

Lansarea apelului la propuneri de proiecte pentru programul ECML 2020-2023: O sursă de inspirație pentru inovare în domeniul educației lingvistice: Contexte în schimbare, competențe evolutive

Termenul limită de trimitere a propunerilor de proiecte: 22 aprilie 2019

Centrul european pentru limbi moderne al Consiliului Europei (ECML) invită profesioniștii specializați în predarea limbilor străine și pe cei care activează în domeniul educației lingvistice să depună proiecte cu tematică specifică până pe 22 aprilie 2019. Derularea de proiecte lingvistice prin intermediul ECML și al Consiliului Europei oferă oportunitatea de a beneficia de o platformă europeană unică de negociere, comunicare și publicare a ideile inovatoare. Fiecare proiect poate contribui la influențarea educației lingvistice în Europa. Dacă lucrați sau locuiți într-un stat membru al Consiliului Europei și doriți să împărtășiți și să vă îmbogățiți ideile cu privire la educația lingvistică printr-o colaborare europeană, am dori să aflăm care este opinia dumneavoastră!

Domeniile prioritare ale prezentei cereri de propuneri se bazează pe nevoile statelor membre ale Consiliului Europei. Acestea reflectă opiniile profesioniștilor din domeniul lingvistic și țin seama de evoluțiile curente din cadrul Consiliului Europei și al altor organizații europene și internaționale. Iată câteva dintre aceste domenii:

 • profesioniști în domeniul lingvistic ca agenți ai schimbării (de exemplu, schimbările care implică procesele și strategiile axate pe cursant)
 • adoptarea și reexaminarea resurselor emblematice ale Consiliului Europei (cum ar fi: Cadrul european comun de referință pentru limbi și volumul însoțitor al acestuia)
 • învățarea și predarea limbilor străine (cum ar fi metodele de studiu al limbilor străine pentru dezvoltarea competențelor)
 • educație bi-/multilingvă pentru un deceniu nou (de exemplu, prin studiul limbilor regionale și minoritare)
 • organizarea educației lingvistice (ca, de exemplu, tranzițiile reușite între etapele educaționale)

Doriți să aflați mai multe despre temele posibile și să abordați una sau mai multe dintre aceste priorități în contextul unui proiect ECML? Vă interesează dezvoltarea unor resurse practice, ușor de utilizat, cu sprijinul unei instituții europene renumite, care să poată fi ușor adaptată în diferite contexte naționale? Vă puteți implica, fie prin depunerea unei propuneri de proiect, fie prin depunerea candidaturii în calitate de membru al echipei de coordonare.

Colegiul Național „Iulia Hasdeu”: Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa

Colegiul Național ”Iulia Hasdeu” participă, pentru prima dată într-un proiect Erasmus+ împreună cu alte 4 instituții de învățământ din 4 state ale Uniunii Europene: Spania, Franta, Bulgaria și Ungaria. Instituțiile participante la acest proiect sunt: 22 CY Rakovski (Sofia), Vetési Albert Gimnázium (Budapesta), Lycée International (Strasburg) si IES Sácilis De Pedro Abad (Córdoba)- centru coordonator al proiectului.

Proiectul se numește “Radio, adolescentes y noticias. Un proyecto para la educación inclusiva en Europa” și abordează teme de educație relaționate cu incluziunea socială a diferitelor categorii defavorizate. Obiectivul central este ca elevii să reflecteze asupra strategiilor care permit integrarea acestor categorii defavorizate în societate și să foloseasca noile tehnologii în elaborarea de materiale video, podcasturi, radioteatru pe aceste teme sociale. Astfel își pot dezvolta competența comunicativă în context internațional prin intermediul limbii spaniole, ca limbă de desfășurare a proiectului.

Proiectul are așadar trei mari dimensiuni educative: prima, legată de valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum demnitatea, libertatea, respectul pentru drepturile omului; a doua legată de comunicarea într-o limbă de circulație europeană, spaniola; a treia privind educația artistică și utilizarea noilor tehnologii media.

Până în prezent au avut loc cele două întâlniri internaționale de formare a cadrelor didactice implicate în proiect, trei întâlniri transnaţionale ale coordonatorilor, trei întâlniri internaționale de scurtă durată, dar și o întâlnire de lungă durată în Pedro Abad, Córdoba, la care a participat Alexandra Croitoru, elevă în clasa a X-a. Toate aceste întâlniri le-au permis participanţilor să cunoască problematicile tinerilor europeni în situații personale, culturale și educative diferite, să dezvolte atitudini de respect și să depășeasca prejudecățile, redimensionându-și astfel propria cultură din perspectiva noilor culturi cu care intră în contact.

Strategiile metodologice utilizate în proiect urmăresc dezvoltarea competenţei comunicative într-o limbă straină, îmbunătăţirea competenţei digitale, favorizarea unei pedagogii incluzive în care învăţarea colaborativă şi folosirea metodologiilor inovatoare să crească motivarea elevului dar şi a succesului şcolar şi, nu în ultimul rând, realizarea de către elevi a unor produse care să reflecteze rezultatele învăţării ca formă de dezvoltare a creativităţii - spațiul de lucru care favorizează colaborarea, comunicarea, participarea și interacțiunea atât între elevi cât și între profesori fiind platforma eTwinning.

Atelierele de limbă, vizitele culturale, dezbaterile, grupurile interactive, primele interviuri, iniţierile în tainele radioului, elaborarea propriilor podcasturi, dar și a unor mici piese de teatru, au făcut ca aceste întâlniri să se transforme într-o experiență valoroasă din punct de vedere al achiziţiilor, dar și al legăturilor de prietenie create – totul pentru a permite elevilor să înfrunte provocările Europei secolului XXI.

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Politicile privind educația acasă în Europa: învățământul primar și învățământul secundar inferior

Învățământul obligatoriu în Europa presupune obligația de a frecventa școala? Au părinții dreptul de a-și educa copiii acasă? În ce condiții își pot exercita părinții acest drept? Politicile și legislația privind educația la domiciliu variază foarte mult în țările din Europa. Acest scurt raport oferă informații despre politicile privind educația acasă la nivelul învățământului primar și secundar inferior. Raportul este structurat în două părți: o prezentare comparativă, urmată de descrieri naționale.

Analiza arată că educația acasă la cererea familiilor este posibilă în majoritatea sistemelor de educație. În multe cazuri, părinții trebuie să solicite acordul autorităților la nivel înalt sau al autorităților locale. În jumătate dintre țări se precizează care trebuie să fie calificarea sau nivelul minim al studiilor al celor care se ocupă de educația copilului. Progresele elevilor sunt monitorizate aproape peste tot și în multe cazuri se organizează examene.

Acest raport acoperă toate țările din cadrul rețelei Eurydice.

Titlul original: Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education

Indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare profesională din Europa – 2017

Acest document conține tabele de date cu peste 35 de indicatori structurali referitori la politicile educaționale din șase domenii: educația timpurie (ECEC), stăpânirea competențelor de bază, părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare profesională (ELET), învățământul superior, capacitatea de angajare a absolvenților și mobilitatea în scop educațional. Este vorba de o actualizare a raportului Indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare profesională din Europa 2016.

Proiectul Eurydice privind indicatorii structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare profesională din Europa furnizează date anuale începând din anul 2015 pentru a ilustra principalele evoluții la nivel de politici din sistemele de educație și formare profesională ale țărilor din Europa.

Următoarea publicație care oferă date despre anul școlar 2018-2019 este planificată pentru toamna anului 2019 și va include o prezentare generală a evoluțiilor la nivel de politici din ultimii cinci ani.

Titlul original: Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2017

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte interesante din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în în InfoAltfel, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by mohamed_hassan - "new year happy new year 2019" • ivyluphotography - "water jetty ocean" • Valik Chernetskyi - "untitled image" • Hello I'm Nik - "Difficult roads…" • PDPics - "award cup lights" • Jon Tyson - "Good news is coming" • Nik MacMillan - "Crew at work" • Denisse Leon - "untitled image" • Ben_Kerckx - "elephant tinkering arts and crafts work" • geralt - "faces social play" • Toa Heftiba - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.