Loading

MijnRapportfolio Ons nieuwe rapport... een introductie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Met ingang van deze week stappen we over op ons nieuwe rapport: MijnRapportfolio is een digitaal portfolio en geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van een kind weer.

Via deze weg alle informatie over het werken met MijnRapportfolio. Mocht deze nieuwsbrief aanleiding zijn tot vragen of onduidelijkheden dan kunt u hiervoor altijd bij de groepsleerkracht van uw kind(eren) terecht!

Waarom MijnRapportfolio?

Ons huidige onderwijs is er met name op gericht om het proces van kinderen te volgen en hier met hen over in gesprek te gaan: Hoe komt een kind tot een oplossing, welke bronnen worden daarbij gebruikt en weet een kind hier vervolgens op de juiste manier mee om te gaan? Op de Es en de Jan Barbier is deze oplossing (het product) ontzettend van belang, maar biedt juist het coachen op het proces veel meer mogelijkheden om tot leren te komen.

Voordelen MijnRaportfolio:

 • Een duidelijke weergave van de brede ontwikkeling van uw kind, zijn/haar talenten en trotsmomenten.
 • Het ontwikkelproces van uw kind wordt zichtbaar gemaakt door visuele ondersteuning;
 • De groepsleerkracht vult samen met uw kind het rapport in;
 • MijnRapportfolio bevordert het gesprek tussen de leerkracht, uw kind en u als ouder(s), verzorger(s);
 • Het vergroot de betrokkenheid van uw kind bij het onderwijs. Uw kind heeft namelijk zelf zicht op zijn of haar eigen ontwikkeling;
 • Mijn rapportfolio is op elk moment door u als ouder(s), verzorger(s) te bekijken. U hebt dus altijd zicht op de vorderingen van uw kind.
 • MijnRapportfolio is de leidraad bij het voeren van ouder/kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken..

Geen tastbaar rapport?

Dat klopt. Het tastbare rapport is er straks niet meer. Dit digitale rapportfolio is altijd up-to-date met de laatste informatie en biedt zowel leerkrachten als leerlingen de mogelijkheid om foto's van zaken waar ze trots op zijn te uploaden naar hun eigen portfolio. De voordelen van dit portfolio wegen voor ons zwaarder dan het nadeel dat er geen tastbaar rapport is. Wel is het mogelijk om alle pagina's uit MijnRapportfolio te printen.

Inloggen

Uw account is gekoppeld aan het mailadres dat op school bekend is. Na het inloggen kunt u te allen tijde de vorderingen van uw kind volgen.

Nog geen inlog aangemaakt?

Volg dan de volgende stappen:

 1. Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl.
 2. Klik op “Eerste keer inloggen” en vul het emailadres in dat u gebruikt voor school.
 3. U ontvangt van MijnRapportfolio een link om een account aan te maken. Deze link is 3 uur geldig.
 4. Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen op MijnRapportfolio.
 5. Bij meerdere kinderen is het maar één keer nodig om een inlog aan te maken.

Een account voor u en eentje voor uw kind!

Het is de bedoeling dat u een account aanmaakt met het mailadres dat u gebruikt voor school en dat u niet inlogt met het account dat uw kind gebruikt. Dit account is alleen bedoeld voor uw kind om zelf foto's of documenten te kunnen uploaden!

MijnRapportfolio in vogelvlucht:

Start

De startpagina is wat u als eerste ziet nadat u hebt ingelogd. In de oranje balk staan vier tabbladen:

 • Start (dit ben ik)
 • Zo ben ik
 • Mijn portfolio
 • Documenten

Onder het tabblad start staat ‘Dit ben ik’ met daaronder een tekening of afbeelding van uw kind. Aan de linkerkant heeft uw kind in twee (onderbouw) of drie (bovenbouw) woorden beschreven hoe hij/zij zichzelf omschrijft. Aan de rechterkant heeft de groepsleerkracht hetzelfde gedaan. Deze eigenschappen zijn kwaliteiten uit het kinderkwaliteiten-spel, zodat iedereen dezelfde termen hanteert.

Onder de tekening stelt uw kind vanaf groep 4 zichzelf voor door middel van een verhaaltje of een gedicht.

Hier werk ik aan:

Op deze pagina staan ook enkele leerdoelen.

In groep 1 t/m 4 vult de leerkracht deze in. In groep 5 t/m 8 vult een kind deze zelf in. Met metertjes wordt aangegeven wat het ingeschatte niveau is. Meerdere keren per jaar wordt dit ingevuld, geëvalueerd en bijgesteld.

Prikbord:

Op het prikbord staan verschillende foto’s. Is uw kind ergens trots op dan mag dit op het prikbord geplaatst worden!

Zo ben ik

Hoe kijkt uw kind naar zichzelf en hoe ziet de groepsleerkracht uw kind? Onze kernwaarden ‘ontdekken’, ‘durven’, ‘doen’ zijn hierbij de basis. In de hogere groepen kan uw kind zelf al veel invullen. In de middenbouw vult uw kind dit samen met de leerkracht in. In groep 1-3 alleen door de leerkracht.

Ontdekken
Durven
Doen
Samen
Mijn portfolio

Een foto, een werkstuk, een tekening, een prestatie… alles waar een kind trots op is mag geplaatst worden onder het kopje ‘mijn portfolio’.

Documenten

Hier staan de cito-resultaten van uw kind. Deze toetsen worden vanaf groep 3 twee maal per jaar afgenomen: In januari en aan het eind van het schooljaar. Deze documenten kunt u zelf als pdf-bestand downloaden.

Created By
Robbert Flim
Appreciate